Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Aanpak Stikstof Brabant

De website Aanpak Stikstof Brabant.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Jules, Swink
Datum
8 augustus 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Scope van de website
  • De content en huisstijl van alle pagina's op aanpakstikstofbrabant.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van het Mett-platform. Hiervoor is een apart onderzoeksrapport beschikbaar.
  • Onderdelen achter het inloggen.
  • Niet de pagina's op noord-brabant.maps.arcgis.com (onderdeel van een ander onderzoek)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:12:58 v2.4-011