Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
14 augustus 2023
Opdrachtgever
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website acoi.nl is onderzocht tussen 24 april en 1 mei 2023. De hercontrole is uitgevoerd op 14 augustus. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is al veel aan toegankelijkheid gedaan op deze website. De website past zich bijna helemaal goed aan bij inzoomen en de onderzochte video is helemaal toegankelijk. Er zijn echter nog een aantal aandachtspunten waarvan de voornaamste zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op acoi.nl.
  • Alle PDF's op acoi.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 38 12 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding naar aanleiding van de hercontrole:
Het logo van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) op elke pagina heeft een alternatieve tekst, maar deze wordt niet gecommuniceerd aan hulpsoftware omdat er een aria-label is geplaatst op het a-element. Dit aria-label wordt nu gecommuniceerd in plaats van het alt-attribuut om het img-element. Nest de afbeelding in het a-element en verwijder het aria-label om dit probleem op te lossen. Let op: In het hamburgermenu komt ook een logo voor, die momenteel geen alternatieve tekst heeft. Het is voldoende om één logo een correcte alternatieve tekst te geven, maar op het moment zijn beide logo's ontoegankelijk.

Aangepaste bevinding naar aanleiding van de hercontrole:

In de footer van elke pagina staan logo afbeeldingen van Twitter en LinkedIn. De iconen wordt door middel van het pseudo-element :before en de content property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld als img-element of svg met tekst-alternatief. Hetzelfde komt vaker in de website voor, bijvoorbeeld op pagina www.acoi.nl/adviezen/chatberichten/ bij de '+' en '-' iconen van de uitklapbare elementen en de social media iconen onder 'Deel deze pagina', of op pagina www.acoi.nl/adviezen/chatberichten/.

Aanvullende bevinding naar aanleiding van de hercontrole:
Op pagina www.acoi.nl/actuele-fotos/ staan meerdere foto's die verwijzen naar een downloadlink. De foto's hebben geen alternatieve tekst, waardoor er geen linkdoel aanwezig is. Er staat tekst naast de foto's, maar die tekst komt niet voor in het toegankelijke linkdoel die bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware gebruiken. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Zie ook succescriterium 2.4.4.

Op pagina www.acoi.nl/actuele-fotos/ staat een afbeelding: 'Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid.' De toegankelijke tekst bij de afbeelding, 'Infographic' beschrijft de afbeelding niet. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Er is wel een link naar een PDF met dezelfde tekst, maar die PDF is niet toegankelijk, er is geen code laag om de tekst toegankelijk te maken. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina of maak de PDF toegankelijk.

In de PDF 'VERSLAG collegevergadering ACOI dd. 6 oktober 2022 IKR' (www.acoi.nl/.uc/f982004f501016217000077a1e0022edabaf20edc5ea100/verslag-collegevergadering-acoi-dd.-…) heeft het logo geen toegankelijke alternatieve tekst. Het logo vertelt aan de bezoeker bij welke organisatie dit document hoort. Voeg in de code laag een alternatieve tekst toe bijvoorbeeld 'Logo Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding'.

Advies: In de PDF ‘www.acoi.nl/.uc/f3016ae660101f516000077c01b02cc35834b4c46751200/advies-aan-vws-inzake-woo-verzoek-…' hebben decoratieve afbeeldingen een (dubbele) alternatieve tekst, bijvoorbeeld: 'Ornament ACOI roze geel paars - volgpagina linksboven Ornament ACOI roze geel paars - volgpagina linksboven'. Deze afbeeldingen zijn decoratief en kunnen als artefact gecodeerd worden zodat hulpsoftware ze negeert.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Voldoende


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bijvoorbeeld op de pagina www.acoi.nl/adviescollege/contact/ is het menu-item 'Over ons' rood onderstreept waaraan je kan zien dat betreffende menu-item actief is. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulpsoftware. Markeer de actieve naam zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current en een waarde die de content beschrijft (bijvoorbeeld page).

Aangepaste bevinding naar aanleiding van de hercontrole:
Op pagina www.acoi.nl/adviescollege/serv-wiemers/ is de kop 'Ervaring' niet opgemaakt als kop. Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze koppen op te maken.

Op pagina www.acoi.nl/actueel/agenda/Od-GO-kennissessie/ is de kop 'Locatie' alleen opgemaakt met het em-element. Dit element is niet geschikt om koppen mee op te maken. Het heeft namelijk een andere semantische waarde dan een kop-element; het geeft aan hulpsoftware aan dat een tekst met nadruk moet worden uitgesproken. Het mag daarom alleen worden gebruikt op één of enkele woorden in een zin. Los dit probleem op door het em-element te verwijderen en 'Locatie' op te maken met een kop-element.

In de PDF 'Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding' (www.acoi.nl/sitelibrary/downloads/pdf/adviescollegeopenbaarheideninformatiehuishouding.pdf) staan koppen die als paragraaf gecodeerd zijn. Zorg er voor een semantisch correcte opmaak in de code van de PDF.

In de PDF 'VERSLAG collegevergadering ACOI dd. 6 oktober 2022 IKR' (www.acoi.nl/.uc/f982004f501016217000077a1e0022edabaf20edc5ea100/verslag-collegevergadering-acoi-dd.-…) staat op pagina 2 een opsomming die in de codelaag niet is opgemaakt als een lijst. Zorg ervoor dat opsommingen altijd zijn opgemaakt met een lijst tag.

In de PDF 'www.acoi.nl/.uc/f3016ae660101f516000077c01b02cc35834b4c46751200/advies-aan-vws-inzake-woo-verzoek-…' is er tekst die niet in de code laag voorkomt en die daardoor niet wordt voorgelezen door hulpsoftware. Het gaat over het retouradres en de datum en het kenmerk van de brief. Informatie in de header van een pagina moet in ieder geval één keer in de code laag voorkomen.

Advies: Op pagina www.acoi.nl/adviescollege/ worden de koppen van niveau 3 'Informatiehuishouding' en 'Archiefwet' bij elkaar gegroepeerd door middel van een gele achtergrond. In de code is deze informatie niet terug te vinden. Zorg er voor dat zichtbare relaties terug komen in de semantische opmaak, bijvoorbeeld door de kop 'archiefwet' niveau 4 te geven.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF ‘www.acoi.nl/.uc/f3016ae660101f516000077c01b02cc35834b4c46751200/advies-aan-vws-inzake-woo-verzoek-… is in de codelaag de leesvolgorde niet goed. Bijvoorbeeld worden eerst alle toegankelijke teksten van afbeeldingen in het document voorgelezen en dan de hoofd tekst en annotaties zijn niet goed gekoppeld aan hun verwijzingen. Zorg er voor dat de leesvolgorde in de code overeenkomt met de visuele leesvolgorde.

Opmerking:
Op pagina www.acoi.nl/actueel/agenda/ komen blokken content voor met daarin een datum, titel en tekst. Omdat de datum boven de titel staat, is het voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware niet duidelijk waar de datum bij hoort. Omdat deze bevinding niet tijdens het oorspronkelijke onderzoek is gevonden, wordt dit niet tijdens de hercontrole afgekeurd maar hou er rekening mee dat wanneer de website opnieuw wordt getoetst dit wel kan worden afgekeurd.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.acoi.nl/bemiddeling/bemiddelingsverzoek/ is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding naar aanleiding van de hercontrole:
Op pagina www.acoi.nl/bemiddeling/bemiddelingsverzoek/ staat de tekst 'Geen bestand geselecteerd in grijze tekst (HEX #757372) op een licht grijze achtergrond (HEX #F5F0EE). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.acoi.nl/actuele-fotos/ staat een afbeelding met tekst 'Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid.' Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen en schermlezers kunnen de tekst niet lezen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Er is wel een link naar een PDF met dezelfde tekst, maar die PDF is niet toegankelijk, er is geen code laag om de tekst toegankelijk te maken. Zorg dat er een goede alternatieve tekst is voor de afbeelding. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina of maak de PDF toegankelijk.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding naar aanleiding van de hercontrole:
Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 200% dan verdwijnt op de homepagina de tekst over Ineke van Gent en Martin Berendse. Zorg ervoor dat inzoomen geen verlies van functionaliteit of informatie veroorzaakt.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF 'Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding' (www.acoi.nl/sitelibrary/downloads/pdf/adviescollegeopenbaarheideninformatiehuishouding.pdf) heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding naar aanleiding van de hercontrole:
Als het zoekveld boven aan elke pagina geopend wordt, verplaatst de focus zich na de sluitknop verder op de rest van de pagina, terwijl de zoekfunctie open blijft staan en het navigatiemenu verbergt. Zorg ervoor dat de zoekfunctie zich ofwel vanzelf sluit bij verder navigeren, of dat de focus in het scherm blijft tot de bezoeker de functie sluit met de sluitknop.

In het navigatiemenu op onder andere de homepage kunnen submenu's worden geopend met knoppen. Als toetsenbordgebruikers deze submenu's hebben geopend en verder navigeren met de tab toets, blijven de submenu vensters open staan. Dit kan vervelend zijn wanneer bezoekers de pagina in een ingezoomde weergave bekijken, omdat de submenu vensters voor andere content staan. Los dit probleem bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de vensters inklappen wanneer toetsenbordfocus hier uit wordt gehaald.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.acoi.nl/adviescollege/contact/ is de kaart met de locatie van ACOI een link naar google Maps. De linktekst 'Afbeelding van de locatie van ACOI op een kaart' beschrijft het doel van de link niet. Geef duidelijk aan waar de link naar toe gaat.

Op pagina www.acoi.nl/actuele-fotos/ staan een aantal afbeeldingen die een link zijn naar het afbeeldingsbestand. Deze links hebben geen naam. Omdat de links geen linkdoel hebben, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de links heen gaan. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van de PDF 'Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding' (www.acoi.nl/sitelibrary/downloads/pdf/adviescollegeopenbaarheideninformatiehuishouding.pdf) is de taal niet goed ingevuld. Deze staat op Engels in plaats van Nederlands. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.acoi.nl/actuele-fotos/ staan een aantal foto's die een link zijn naar het fotobestand. Deze links hebben geen naam. Omdat de links geen linkdoel hebben, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de links heen gaan. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/adviescollege-openbaarheid-informatiehuishouding-hercontrole/audit/
Geprint: 2024-07-22 11:01:53 v2.4-011