Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Amsterdams Fonds voor de Kunsten

De website Amsterdams Fonds voor de Kunsten voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 31 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
29 april 2021
Opdrachtgever
Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Scope van de website Alle pagina's op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/
  • inclusief de pagina's achter de inlog 'Mijn AFK' (deel van proces)
Niet de subdomeinen (op verzoek van de klant):
jaaroverzicht.afk.nl/
beleidsplan2021-2024.afk.nl/
jaaroverzicht2019.afk.nl/
jaaroverzicht2018.afk.nl/
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:30:32 v2.4-011