Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website algoritmes.pleio.nl

De website algoritmes.pleio.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 3 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink; Michiel, Swink
Datum
8 juli 2024
Opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content op alle pagina's van het domein algoritmes.pleio.nl.
  • PDF's en andere kantoorbestanden op het domein algoritmes.pleio.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op alle pagina's van het domein algoritmes.pleio.nl. Dit is onderzocht bij de audit toegankelijkheidsrapport.swink.nl/pleio/.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:31:14 v2.4-011