Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website alphenaandenrijn.parkeerservice.nl


Onderzoeker
Julia, Swink; Michiel Swink
Datum
25 maart 2024
Opdrachtgever
Coöperatie ParkeerService U.A.

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website ParkeerService Alphen aan de Rijn voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website alphenaandenrijn.parkeerservice.nl is onderzocht tussen 1 en 22 maart 2024. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is al veel aan de toegankelijkheid van deze website gedaan. Positieve punten zijn:
Er kan 200% worden ingezoomd zonder verlies van content en functionaliteit. Dit is belangrijk voor mensen met visuele beperkingen.
Ook kunnen er bepaalde stijlkenmerken worden toegepast, zoals een grotere regelafstand, en dan is er geen verlies van content of functionaliteit. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor mensen met dyslexie.
Ook is de hele website met het toetsenbord te bedienen. Mensen die blind zijn of om een andere reden geen muis kunnen gebruiken moeten de website kunnen bedienen met het toetsenbord. Dat is op deze website dus mogelijk.

Negatieve punten zijn:

element te hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website ParkeerService Alphen aan de Rijn
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
- Alle pagina’s op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl
- Alle PDF’s op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
- Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
- Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpapparatuur.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 11 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 28 22 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website, bijvoorbeeld op de startpagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/, verschijnt bij het eerste bezoek een cookiebanner. De link "Laat me kiezen..." opent het venster "Maak hier uw keuze”. In de links "↓ 2 diensten" en "↓ 1 service" wordt het grafische element (pijl naar beneden) als tekst weergegeven en heeft het geen tekstalternatief. Een tekstalternatief moet aangeven dat hier extra content verborgen is. Dit kan op verschillende manieren worden opgelost. Bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst of door gebruik van aria-expanded. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Lees ook succescriterium 4.1.2.

Op de website, bijvoorbeeld op de startpagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/, staat een zijkolom. Er zijn twee logo’s. De eerste afbeelding “ParkeerService” heeft het tekstalternatief “Alle gemeenten”. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld blinde gebruikers andere informatie gepresenteerd krijgen dan ziende gebruikers. Dit tekstalternatief moet worden gewijzigd naar bijvoorbeeld “Parkeerservice”. Zie ook succescriteria 2.4.4 en 2.5.3.

Op alle pagina’s van de website, bijvoorbeeld op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ staat navigatie in een zijkolom. De afbeeldingen van pijltjes die aangeven dat hier extra inhoud kan worden uitgeklapt, hebben geen tekstalternatief om deze informatie te communiceren aan een blinde bezoeker. Deze bevinding valt ook onder succescriterium 4.1.2. De staat van het menu is niet programmatisch te bepalen. Zie dat succescriterium voor een mogelijke oplossing.

Op alle pagina's, bijvoorbeeld op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ verandert de afbeelding van het eerste logo wanneer er wordt ingezoomd tot 200% (en ook 400%). Nu luidt de alttekst "Gemeente Alphen aan den Rijn". Deze tekst komt niet overeen met wat op een logo te zien is, namelijk een letter “P” van “ParkeerService”. Pas de alt tekst aan naar bijvoorbeeld “Logo P van ParkeerService”, hiermee wordt ook aan 2.5.3 voldaan.

Onderaan de Tarieven-pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/tarieven/ staat een tekst "Bekijk de huurovereenkomst parkeren vrachtwagen Alphen aan den Rijn" die een PDF-icoon bevat. Dit icoon is informatief maar heeft geen tekstalternatief. Hetzelfde probleem doet zich voor op andere pagina’s alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/nieuws/nieuwe-digitale-gpk-vergunning/ onder de kop "Vragen?” en op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/vergunningen/alles-over-parkstart/.

Het volgende is slechts een advies. Aan vele afbeeldingen, die zowel via het img-element als via svg zijn toegevoegd, zijn aria-labels geplaatst. Het is onbekend waarom dit attribuut gebruikt wordt, omdat het niets toevoegt aan de toegankelijkheid van deze afbeeldingen. Verwijder deze aria-labels. Zie bijvoorbeeld links met iconen midden op de homepagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/.

Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden:
Op de pagina Zoekresultaten alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/home/SearchForm/ staan zoekresultaten. Daaronder staat een paginering. De links naar de volgende (of vorige) pagina's bevatten het grafische element (de pijl naar rechts of naar links). Het tekstalternatief “Bekijk de volgende pagina” staat nu in het title-attribuut van de link. Het zou beter zijn om hiervoor een andere methode te gebruiken, bijvoorbeeld een visueel zichtbare tekst.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina
alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/vergunningen/alles-over-parkstart/ staat een video. Op de eerste en laatste slide van de video komt tekst in beeld die toegankelijk moet worden gemaakt. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van hulpsoftware zoals een schermvoorleessoftware niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina
alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/vergunningen/alles-over-parkstart/ staat een video. Op de eerste en laatste slide van de video komt tekst in beeld die toegankelijk moet worden gemaakt. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van hulpsoftware zoals een schermvoorleessoftware niet weten wat er wordt getoond in de video. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het noodzakelijk om de audiodescriptie toe te voegen.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website, bijvoorbeeld op de homepage alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/, staat een zijkolom met een menu. De actieve link, in dit geval "home" is niet programmatisch te bepalen. Dit kan worden opgelost door het toevoegen van een visueel onzichtbare tekst met deze informatie of aria-current=”true” attribuut.

Op de homepagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ staat een zoekveld. Dit veld is opgenomen in een fieldset-element. Elk fieldset met interactieve elementen dient een naam te hebben. Dit kan via een legend-element. Het gebruik van een fieldset hier is echter overbodig.

Op de pagina Zoekresultaten alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/home/SearchForm/ staan zoekresultaten. Voor elk zoekresultaat is de koptekst niet opgemaakt met h1-h6-elementen. Zie bijvoorbeeld “Bezoekersregeling”. Bezoekers die gebruikmaken van schermvoorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Daarom is het belangrijk dat visuele koppen zijn opgemaakt als kop. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld op de pagina Nieuwe digitale GPK vergunning staan tussenkopjes die niet als kop zijn opgemaakt (bijv. “Gehandicaptenvergunning”, "GKP-app", “Gehandicaptenparkeerkaart”, “Vragen?”). Gebruik h2 - h6 elementen in plaats van het strong-element.

Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/tarieven/ staan de h2-koppen “Tarieven per 1 januari 2024” en “Straatparkeren” direct onder elkaar en dat is niet toegestaan. Elke kop moet content bevatten, maar omdat “Tarieven per 1 januari 2024” nu direct wordt opgevolgd door een kop van hetzelfde niveau, heeft deze kop geen content.

Op de pagina "Mobiel parkeren" alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-op-straat/mobiel-parkeren-/, onder de kop "Hoe werkt mobiel parkeren?", binnen de genummerde lijst, staat een geneste lijst (die begint met "Vertrekt u vanaf een parkeerplaats op straat?") die niet als lijst is opgemaakt. Ook in tabellen op de website komen opsommingen voor die niet als lijsten zijn opgemaakt. Zie pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/.

Op de pagina "Parkeergarage Castellum" alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/parkeergarages-en-terreinen/parkeergarage-… staat een tabel. De woorden in de eerste kolom “Locatie” tot en met “Abonnementen” zijn opgemaakt met behulp van een strong element. Dit element is bedoeld om nadruk te geven, niet om tabelkoppen mee aan te duiden. Wanneer het tabelkoppen moeten zijn, moeten ze als th-elementen opgemaakt worden. Overigens is dat bij eenvoudige tabellen met slechts 2 kolommen niet per sé nodig. Vanaf 3 kolommen is dat wel nodig. Tabelkoppen kunnen nodig zijn in de eerste rij, eerste kolom of beide.
Dit gebruik van strong-elementen in tabellen komt ook op andere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/ en alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/tarieven/.

Op de Tarieven-pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/tarieven/ wordt het strong-element gebruikt om hele zinnen opvallend te stijlen. Er staat bijvoorbeeld een tekst "Nieuwe betaalmogelijkheid, betalen via uw mobiel." Hier is het strong-element niet voor bedoeld, het is bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden. Gebruik hiervoor CSS om de alinea’s of zinnen visueel op te maken. Dit komt ook op andere pagina’s voor, bijvoorbeeld alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/ en alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/tarieven/.

Op de Tarieven-pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/tarieven/ staan tabellen met cellen die verschillende opties in één cel bevatten. Visueel is binnen een cel een tabel gemaakt die correspondeert met informatie in een andere cel. Bijvoorbeeld staat onder het kopje "Parkeergarages en -terreinen" een tabel met een cel die 4 opties bevat (maandag t/m zaterdag 07:00 - 18:00 / vrijdag (+andere koopavonden) 07:00 - 21:00 / maandag t/m zaterdag 18:00 - 07:00 / zondag)”. De relatie tussen informatie in deze cellen wordt niet correct voorgelezen. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door de tabel te wijzigen naar meerdere losstaande, eenvoudige tabellen.

Op de pagina “Nieuwe digitale gpk” alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/nieuws/nieuwe-digitale-gpk-vergunning/ staan alinea’s die alleen visueel te onderscheiden zijn als alinea’s bijvoorbeeld onder de kop “Gehandicaptenvergunning”. In de HTML is deze tekst in een p-element geplaatst met <br> elementen om naar een nieuwe rij te springen.


In de PDF-documenten alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/assets/alphen-aan-den-rijn/media/Q-en-A-over-GPK-Gemeente-Alphen-… ("Meest gestelde vragen", koptekst "GPK app") en alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/assets/alphen-aan-den-rijn/downloads/Huurovereenkomst-parkeren-… ("Huurovereenkomst parkeren vrachtwagens Alphen aan den Rijn.") zijn niet alle koppen opgemaakt met de kop-tags, maar als platte tekst (met een p-tag). Hierdoor kan een gebruiker van hulpsoftware niet de structuur en relaties van de inhoud bepalen.

In de tekst van het PDF-document alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/assets/alphen-aan-den-rijn/media/Q-en-A-over-GPK-Gemeente-Alphen-… vanaf de tekst onder de "GPK-app", staan verschillende alinea's die zijn samengevoegd in één p-tag. Zoals “Zijn er kosten verbonden aan…” onder “Vergunning” en onder “GPK app”; het stuk “Kan ik met elke telecomprovider…” tot en met “over de komst van nieuwe gemeenten.” en meer.

In de tekst van het PDF-document alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/assets/alphen-aan-den-rijn/downloads/Huurovereenkomst-parkeren-… staat een opsommingslijst met eerst 17 genummerde items en daarna 5 ongenummerde items. Hier zijn meerdere problemen mee. In de tags is dit namelijk een lijst met 15 items, 3 alinea’s en een lijst met 9 items. De 3 alinea’s moeten onderdeel worden van het 15e item. Na het eerste ongenummerde item, komen de sub-items “a.” en “b.”. Deze moeten onderdeel worden van het bovenliggende item.

Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan de pagina toegankelijker maken. De koppenstructuur op de homepagina kan verbeterd worden. Op de homepagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/, onder de kop “Contact”, staan twee lege koppen op H4-niveau. Wanneer 200% wordt ingezoomd, verschijnt een tweede h1 element op de pagina.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de Tarieven-pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/tarieven/ staan tabellen met cellen die verschillende opties in één cel bevatten. Visueel is binnen een cel een tabel gemaakt die correspondeert met informatie in een andere cel. Bijvoorbeeld staat onder het kopje "Parkeergarages en -terreinen" een tabel met een cel die 4 opties bevat (maandag t/m zaterdag 07:00 - 18:00 / vrijdag (+andere koopavonden) 07:00 - 21:00 / maandag t/m zaterdag 18:00 - 07:00 / zondag)”. De relatie tussen informatie in deze cellen wordt niet correct voorgelezen.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/vergunningen/alles-over-parkstart/ staat de instructie “Bekijk de animatie hieronder”. Dit is een instructie die afhankelijk is van zintuiglijke eigenschappen. Niet iedereen ziet een animatie hieronder. Dit kan alleen goedgekeurd worden als de animatie direct onder deze tekst staat en als duidelijk is dat het om een animatie gaat. Dat is hier niet het geval: er staat nog tekst tussen de instructie en de animatie. Ook is uit het tekstalternatief van de iframe met daarin de video niet duidelijk dat het om een animatie gaat.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina “Contactverzoek Alphen aan den Rijn” alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/ staat een formulier waarin persoonlijke gegevens moeten worden ingevuld, zoals naam en e-mailadres. Voor goede ondersteuning door browsers en hulpsoftware, is het noodzakelijk om het autocomplete-attribuut toe te voegen aan de relevante input-elementen van deze invoervelden. Bijvoorbeeld, voor het invoerveld voor een e-mailadres moet het attribuut autocomplete="email" worden toegevoegd. Dit geeft aan dat het veld bedoeld is voor het invullen van e-mailadressen en helpt browsers en hulpsoftware om relevante suggesties te bieden. Dit geldt ook voor andere plaatsen waar om persoonlijke gegevens gevraagd wordt. Zie alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/klachten/klachtenformulier/ en alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-….
Lees pagina www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/ voor alle benodigde waardes.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-… staat een formulier. Als het formulier wordt verzonden met lege verplichte velden, worden deze velden rood gemarkeerd. Er is een tekstuele foutmelding, maar deze bevindt zich op de laatste tab en is niet zichtbaar. De informatie over de fout wordt uitsluitend overgebracht door middel van kleur. Bezoekers die de kleur niet kunnen onderscheiden, missen deze informatie. Dit probleem doet zich voor op alle pagina's waar formulieren aanwezig zijn.

In het hoofdmenu op de website wordt het actieve onderdeel alleen aangeduid door een andere kleur, bijvoorbeeld op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ "Home". Hier moet nog een extra visuele hint worden toegevoegd om aan te geven wat het actieve onderdeel is. Zie ook succescriterium 1.3.1, maar de oplossing daar is geen oplossing voor dit probleem (en omgekeerd).


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de hele website bijvoorbeeld op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ wordt de oranje kleur (HEX#FF8D26) op een witte of grijze achtergrond (HEX#FFFFFF, HEX#F5F5F5, HEX#3F4650, of HEX#EEEEEE, etc.) gebruikt. De contrastverhouding voldoet niet aan de minimaal vereiste waarde (voor tekst onder een lettergrootte tot 24 px of vetgedrukt moet deze ten minste 4,5:1 zijn, en voor grote tekst vanaf 24 px of vetgedrukte tekst ten minste 3,0:1). Enkele voorbeelden zijn: in de cookiebanner - de "Dat is oké"-knop heeft een contrastratio van 2,3:1. Op de homepagina staan oranje koppen zoals "ParkeerService Alphen aan den Rijn" met een contrastratio van 2,1:1. De actieve link in de navigatie, bijvoorbeeld "Home", heeft een contrastratio van 2,3:1, de tekst “Menu” in de hamburger knop. Controleer alle pagina’s op deze kleurencombinaties.

Bij het eerste bezoek aan de website verschijnt een cookiebanner. Als hierin de link “Laat me kiezen…” wordt geactiveerd, verschijnt een dialoogvenster met daarin oranje tekst op een donkergrijze achtergrond met een te laag contrast van 4,1:1.

Op alle pagina’s van de website kleuren linkteksten oranje wanneer een bezoeker zijn muis over de link beweegt. De achtergrondkleur van de meeste pagina’s is grijs. Het kleurcontrast wordt 2,1:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Zie bijvoorbeeld alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-op-straat/betaald-parkeren/.

Wanneer de skiplink zichtbaar wordt, is de tekst oranje en de achtergrond is rood (HEX#DB143B). Het kleurcontrast is 2,2:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

Op de homepagina staat een zoekveld. De placeholder-tekst ("Waar bent u naar op zoek?") is grijs (HEX#BDBDBD) en de achtergrond is wit. De contrastverhouding is 1,9:1 en moet minstens 4,5:1 zijn voor tekst met een lettergrootte tot 24px. Zie alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/.

Op de pagina "Contactverzoek Alphen aan den Rijn" (alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/) staat een formulier. Als het formulier wordt ingevuld met een ongeldig e-mailadres, wordt het formulier opnieuw geladen, en onder het formulier staat de melding "Controleer de ingevulde gegevens en verzend het formulier opnieuw." De tekst is rood (HEX#E30D0D) en de achtergrond is grijs (HEX#F5F5F5), waardoor de contrastverhouding 4,4:1 is. Dit voldoet aan de vereiste van minstens 4,5:1 voor tekst met een lettergrootte tot 24px. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de formulieren op andere pagina's, zoals de Klachtenformulier-pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/klachten/klachtenformulier/.

Op de pagina Klachtenformulier alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/klachten/klachtenformulier/ staat een formulier. Bij het veld "Bijlage (bijvoorbeeld foto's gerelateerd aan de klacht)" staat de tekst "Let op maximaal 6MB". De tekst is grijs (HEX#B1B1B1), en de achtergrond is ook grijs (HEX#F5F5F5), waardoor de contrastverhouding 2:1 is. Dit voldoet niet aan de vereiste van minstens 4,5:1. Zie ook ​​alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/aanvraagformulieren-en-formulieren-sospes/beeindiging-… onder “IBAN”.

Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-… staat een formulier. Als het formulier wordt verzonden met lege verplichte velden, kleurt de tab roze (HEX#FECFCF) terwijl de tekst oranje blijft. Het kleurcontrast is 1,7:1. Dit voldoet niet aan de vereiste van minimaal 4,5:1.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer er wordt ingezoomd tot 400% bij een resolutie van 1280px, wordt de koptekst (h1) "Alphen aan den Rijn" die bovenaan de pagina staat, afgesneden. Dit leidt tot verlies van content. Zie alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/.

Wanneer er wordt ingezoomd tot 400% bij een resolutie van 1280px, valt de tekst van de knop “Menu” deels weg. Dit is verlies van content.
alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/

Wanneer er wordt ingezoomd tot 400% bij een resolutie van 1280px, valt de placeholdertekst “Waar bent u naar op zoek?” van het zoekveld deels weg achter de zoekknop. Deze tekst is hierdoor niet helemaal goed te lezen.
alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/

Op de pagina "Parkeergarage Castellum" (alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/parkeergarages-en-terreinen/parkeergarage-…) staat een tabel. Wanneer er wordt ingezoomd tot 400% bij een resolutie van 1280px, wijzigt de tabelstructuur waardoor de betekenis van informatie verloren gaat. Dit resulteert in verlies van content. Hetzelfde geldt voor de tabellen op de Tarieven-pagina (alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/tarieven/).

Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-… staat bij de bijlageknoppen de tekst “Geen bestand gekozen”. Om deze tekst te kunnen lezen, moet horizontaal gescrold worden en dat is niet toegestaan. Dit kan ook in andere formulieren voorkomen, bijvoorbeeld op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/aanvraagformulieren-en-formulieren-sospes/kentekenwijziging-….

Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/ moet horizontaal gescrold worden om de tekst “Wijzigen/beëindigen/vervangende pas” te kunnen lezen.

Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden:
Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/vergunningen/alles-over-parkstart/ moet in twee richtingen gescrold worden om de video te kunnen bekijken. Voor dergelijke content bestaat een uitzondering, maar dit maakt het bekijken van de video wel lastig. Er is wel een link “Bekijk op YouTube” wat dit probleem kan omzeilen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website, bijvoorbeeld op de startpagina (alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/), verschijnt bij het eerste bezoek een cookiebanner. In de banner is er een probleem met de kleurcontrastverhouding voor de grafische elementen, die lager is dan de minimumdrempel van 3,0:1. Bijvoorbeeld, voor de niet-aangevinkte selectievakjes met een wit element op een grijze achtergrond (bijv. Analytisch) is de contrastverhouding 1,6:1, en voor het gedeeltelijk aangevinkte selectievakje ("Alle diensten in- of uitschakelen") met een grijs element en groene achtergrond is de contrastverhouding 2,7:1.

Over de hele website bijvoorbeeld op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl\ is er een probleem met het gebruik van de oranje kleur (#FF8D26) op een witte of grijze achtergrond (#FFFFFF, #F5F5F5, #3F4650, of #EEEEEE, enz.) of omgekeerd. De kleurcontrastverhouding voor de grafische elementen is kleiner dan de minimumdrempel van 3,0:1. Er zijn verschillende voorbeelden: de rand van de zoekbalk heeft een contrastverhouding van 2,1:1, het oranje icoon "vergrootglas" in de zoekbalk heeft een contrastverhouding van 2,3:1.

Op de pagina "Contactverzoek Alphen aan den Rijn" (alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/) staat een formulier. De randen van de velden zijn grijs (#BFBFBF) en de achtergrond is wit (#FFFFFF), dus de contrastverhouding is 1,8:1 en moet minstens 3,0:1. Dit probleem doet zich ook voor bij de formulieren op andere pagina's, zoals op de Klachtenformulier-pagina (alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/klachten/klachtenformulier/) en de pagina Aanvraagformulier Abonnement Alphen aan den Rijn (alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-…).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina “Alles over parkstart” alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/vergunningen/alles-over-parkstart/ staat een video.
Binnen deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Bij de Youtube video’s kan bijvoorbeeld de ‘f’ gebruikt worden om de video full screen af te spelen en de ’m’ om het geluid uit te zetten. Deze sneltoetsen mogen alleen actief zijn als de focus op de betreffende knop staat. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij de YouTube videospeler kan dit eventueel opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML code. Zie ook de Engelstalige pagina developers.google.com/youtube/player_parameters .


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina "Contactverzoek Alphen aan den Rijn" alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/ staat een formulier. Als het formulier wordt ingediend met lege verplichte velden (bijv. het veld Voorletters), verschijnt de standaard HTML-validatiemelding. In sommige browsers kan deze na verloop van tijd verdwijnen. Dit probleem doet zich voor bij de formulieren op andere pagina's (bijv. op de Klachtenformulier-pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/klachten/klachtenformulier/ en de pagina "Aanvraagformulier Abonnement Alphen aan den Rijn" alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-…). Er is een tijdslimiet aanwezig op deze meldingen. De beste oplossing is het aanbieden van zelfgemaakte foutmeldingen die blijven staan totdat de bezoeker ze wegklikt.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de Zoekresultaten pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/home/SearchForm/ reflecteert de inhoud van de pagina niet. De titel luidt momenteel "ParkeerService Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn".

In de metadata van de pdf-documenten alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/assets/alphen-aan-den-rijn/media/Q-en-A-over-GPK-Gemeente-Alphen-… en alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/assets/alphen-aan-den-rijn/downloads/Huurovereenkomst-parkeren-… is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen. Hier moet ook worden ingesteld dat de titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam, zoals nu het geval is.
Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Wanneer een pdf geen titel heeft wordt de bestandsnaam getoond, deze is niet altijd even duidelijk.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij het eerste bezoek aan de website bijvoorbeeld op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ verschijnt een cookiebanner. Deze banner bedekt de inhoud van de pagina en dient als eerste focus te krijgen, of direct na de skiplink “naar de inhoud”. Dit is nu niet het geval. De bezoeker moet eerst door de hele inhoud van de website navigeren met de TAB-toets om de banner te kunnen sluiten. Stuur de focus eerst naar de cookiebanner.


Bij het eerste bezoek aan de website bijvoorbeeld op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ verschijnt een cookiebanner. De link "Laat me kiezen..." opent het nieuwe venster "Maak hier uw keuze”. Wanneer het modale venster wordt geopend in Chrome, landt de focus niet in het modal maar blijft op de pagina die onder de banner ligt. Dit volgt geen logische focusvolgorde. Het tweede probleem is dat de focus zowel in Chrome als in Firefox het modale venster kan verlaten. Zorg ervoor dat de focus in de banner blijft totdat de bezoeker deze heeft afgesloten. Het derde probleem is dat wanneer de banner wordt afgesloten in Chrome, de focus niet terug naar de knop waarmee de banner is geopend gaat of naar het volgende element in de DOM.

Wanneer de website. bijvoorbeeld pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ wordt bekeken op een klein scherm, verdwijnt het hoofdmenu achter de zogenaamde hamburgerknop (drie horizontale streepjes). Er zijn twee issues. Ten eerste is te zien wanneer het menu is geopend. De focus loopt door de links in het menu en gaat vervolgens verder op de onderliggende pagina. Dit is niet de gewenste focusvolgorde. De focus mag het menu niet verlaten totdat de bezoeker dit scherm heeft afgesloten. Wanneer het menu is gesloten, loopt de focus over de onzichtbare links in het menu. Dit is verwarrend en kan tot onbedoelde activatie van interactieve elementen leiden.

Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-… "Aanvraagformulier Abonnement Alphen aan den Rijn" staat informatie die verdeeld is in de zogenaamde tabs: de kopjes Persoonsgegevens, Specificaties abonnement, Betaalgegevens en Overzicht dienen als klikbare elementen om extra contnent te tonen. De focus volgorde dient te zijn als volgt: eerst de tabkop, dan de inhoud, dan de volgende tabkop gevolgd door zijn inhoud en zo verder. De focus loopt momenteel eerst over alle tabkopjes en zakt vervolgens in de inhoud onder de eerste kop.

Als het bovenstaande formulier wordt gebruikt met VoiceOver in combinatie met Safari, is de focusvolgorde niet overal logisch. Als in een scherm de knop “Verder” wordt gebruikt, verplaatst de toetsenbordfocus zich naar het begin van de pagina en moet de gebruiker eerst door het menu en andere content navigeren voordat de volgende stap in het formulier wordt bereikt.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bovenaan elke pagina bijvoorbeeld op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ staan twee logo’s die als links fungeren. Het logo met de zichtbare tekst "ParkeerService" heeft als linkdoel "Alle gemeenten". Deze link leidt naar de homepage van parkeerservice.nl. Het linkdoel is dus niet correct. Het tweede logo heeft de zichtbare tekst "Alphen aan de Rijn", en het linkdoel is "Gemeente Alphen aan de Rijn". Maar de link verwijst niet naar de website van de gemeente Alphen aan de Rijn; in plaats daarvan leidt het naar een pagina binnen het domein van parkeerservice. Het linkdoel van deze links is afkomstig uit de alt-tekst van de afbeeldingen. Deze bevinding is al onder succescriterium 1.1.1 genoemd. Dit kan worden opgelost door de alt-teksten aan te passen en de zichtbare tekst van het logo aan te vullen met de bestemming van de link.
Dit probleem speelt ook bij het “P”-logo als de website wordt ingezoomd, lees ook succescriterium 1.1.1.

Het volgende is slechts een advies, maar kan de toegankelijkheid van de website verbeteren. Er zijn veel links aanwezig met een title-attribuut. In de meeste gevallen is de waarde van het title-attribuut een herhaling van de linktekst. De informatie wordt mogelijk twee keer voorgelezen. Voorbeelden van dergelijke koppelingen zijn op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ in de links in het navigatiemenu in de zijbalk - de koppeling "Stadskaart Parkeren" en hetzelfde title attribuut "Stadskaart Parkeren".

Het bovenstaande advies geldt ook voor de paginering op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/home/SearchForm/. Hier staan twee links met onduidelijke linkteksten die het doel van de link niet goed aangeven. Het gaat om een link met “2” en een link met “->”. De beschrijving van deze links staat hier in het title-attribuut van de link. Lees ook succescriterium 1.1.1.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij het eerste bezoek aan de website bijvoorbeeld op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ verschijnt een cookiebanner. De link "Laat me kiezen..." opent het nieuwe venster "Maak hier uw keuze”. In dat venster hebben de knoppen Analytisch, Marketing en Alle diensten geen zichtbare focusindicator.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bovenaan elke pagina, bijvoorbeeld alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ staat een logo met de zichtbare tekst "ParkeerService". De toegankelijkheidsnaam is "Alle gemeenten" (zie ook succescriterium 1.1.1). Omdat de zichtbare tekst nu geen onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam, is deze link niet met stem te bedienen.
Wanneer er wordt ingezoomd tot 200% (en ook 400%) verandert de afbeelding van het eerste logo. Nu luidt de alttekst "Gemeente Alphen aan den Rijn" terwijl het zichtbare logo een P van ParkeerService is.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/aanvraagformulieren-en-formulieren-sospes/beeindiging-… staat een formulier. Hierin is bij het invoerveld onder “Beëindigingsdatum” een taalwisseling naar het Engels aangegeven (lang=”en-US”). Dit hoort echter niet, want het is gewoon Nederlands. Dit kan vaker voorkomen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op vele formulieren is een standaard HTML validatie gebruikt. Het probleem met deze validatie is dat elke browser deze validatie verschillend toont. Hierdoor is niet te testen of te weten of deze wel altijd toegankelijk getoond wordt. Soms blijft een melding bijvoorbeeld maar heel kort in beeld (succescriterium 2.2.1). Onder dit succescriterium valt de kwaliteit van de tekst van een foutmelding. Bij deze validatie lijken de foutmeldingen in meerdere browsers op instructies en vertellen niet wat er fout is gegaan met de invoer. De foutmelding luidt nu “Vul dit veld in”. Een bijkomend probleem is dat telkens slechts één melding getoond wordt. Zorg zelf voor een goede en toegankelijk clientvalidatie met goede teksten over wat er fout gaat. Let er daarbij ook op dat de foutmeldingen ook gepresenteerd worden aan gebruikers van hulpsoftware, bijvoorbeeld door een goede focusverplaatsing of via ARIA-technieken zoals aria-live. Zie
alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/, alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/klachten/klachtenformulier/ en alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-….

Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/ van “Contactverzoek Alphen aan den Rijn” staat een formulier. Als het formulier wordt verzonden met een ongeldig e-mailadres, wordt het formulier opnieuw geladen en staat er onder het formulier de melding "Controleer de ingevulde gegevens en verzend het formulier opnieuw.". De melding zegt niet in welk veld de fout zit. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's (bijv. op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/klachten/klachtenformulier/)

Als het formulier op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-… wordt gebruikt met VoiceOver in combinatie met Safari, verschijnen geen foutmeldingen in beeld. Deze worden ook niet voorgelezen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/aanvraagformulieren-en-formulieren-sospes/beeindiging-… in het veld “Beëindigingsdatum” is het formaat van de datum in een placeholder tekst aangegeven. Plaats deze informatie permanent op de pagina, naast het label bijvoorbeeld.

Op de pagina "Contactverzoek Alphen aan den Rijn" alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/ staat een formulier. De verplichte velden zijn gemarkeerd met het * (sterretje) teken. Er wordt niet uitgelegd wat het * (asterisk)-teken betekent. Op de Klachtenformulierpagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/klachten/klachtenformulier/ gaat het goed.

Advies: Op de pagina "Contactverzoek Alphen aan den Rijn" alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/ staat een formulier. Het formulier begint met de groep keuzerondjes (Onderwerp). Deze is niet gemarkeerd als verplicht, terwijl ze verplicht zijn. Het is beter om dit wel aan te geven.

Advies: Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/contact/contactverzoek-alphen-aan-den-rijn/ staat een formulier. In dit formulier staat het label “Bedrijfsnaam (zo nodig)”. Dit kan verwarrend zijn, omdat de tekst “(zo nodig)” aangeeft dat dit veld optioneel is. Er zijn ook andere velden die optioneel zijn, maar daar staat deze tekst niet. Deze tekst kan daarom beter verwijderd worden.
Iets soortgelijks komt voor in het formulier op pagina www.parkeerservice.nl/aanvraag-vervangende-abonnementspas.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de site (bijvoorbeeld op de startpagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/) staat bij de eerste keer opstarten een cookiebanner. De link "Laat me kiezen..." opent het venster "Maak hier uw keuze. De links "↓ 2 diensten" en "↓ 1 service" openen extra informatie. Er is geen statusaanduiding op deze links waardoor blinden niet weten of de extra informatie beschikbaar is of niet. Dit kan worden opgelost door het toevoegen van een visueel verborgen tekst of via het aria-expanded attribuut.
De statusaanduiding ontbreekt ook op de Menu knop die te zien is wanneer de pagina bekeken wordt op een klein scherm.

Als bijvoorbeeld op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/
in de cookiebanner, na de link “Laat me kiezen…” één van de opties “Analytisch” of “Marketing” wordt geselecteerd, wijzigt de status van de checkbox “Alle diensten in- of uitschakelen” naar gedeeltelijk (“mixed”) geselecteerd. Deze status is in dit geval niet duidelijk. Lees www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/checkbox/examples/checkbox-mixed/ voor een mogelijke oplossing.

Ook bijvoorbeeld op alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/ hebben de links in het menu die extra inhoud openen een aria-expanded attribuut nodig. Deze links zijn te herkennen aan de pijltjes die onder succescriterium 1.1.1 zijn genoemd. Door het toevoegen van dit attribuut kan hulpsoftware herkennen dat hier een verborgen sectie staat en wat de status is van deze content (open of dicht). Er is een poging gedaan om de statusaanduidig aan deze links te geven. Echter, aria-expanded attribuut is op een verkeerd element geplaatst, namelijk li.

Op de pagina alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/parkeren-in-garages/abonnementen/formulier-abonnementen-… "Aanvraagformulier Abonnement Alphen aan den Rijn" staan tabs waarin onder de koppen (h2) een extra rol hebben gekregen (role=”button”). Dit betekent dat dit geen kopteksten meer zijn, maar knoppen. Hierdoor is de relatie tussen de kopteksten en de onderliggende content niet meer duidelijk. Met dit component zijn meer problemen. Deze kunnen daarom beter aangepast worden. Een optie is door deze op te maken als een tablist met bijbehorende toetsenbordbediening. Lees www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabs/ voor meer informatie.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Google Chrome, versie 122 (primair)
Mozilla Firefox, versie 122
Apple Safari, versie 16.2
PAC 2021, software om pdf’s te testen
NVDA in combinatie met Mozilla Firefox
VoiceOver in combinatie met Apple Safari

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/alphenaanderijn.parkeerservice/audit/
Geprint: 2024-07-22 10:26:47 v2.4-011