Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Amazing Erasmus MC

De website Amazingerasmusmc.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink.
Datum
7 december 2021
Opdrachtgever
Erasmus MC
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op amazingerasmusmc.nl en amazingerasmusmc.com.
  • Alle PDF's op de domeinen amazingerasmusmc.nl en amazingerasmusmc.com.
Buiten de scope van het het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via amazingerasmusmc.nl en amazingerasmusmc.com met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:54:26 v2.4-011