Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Amsterdam Airport City


Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
15 april 2021
Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Amsterdam Airport City voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.amsterdamairportcity.com is onderzocht tussen 29 maart en 15 april 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Amsterdam Airport City
Scope van de website Alle pagina's op www.amsterdamairportcity.com/.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 13 4 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 36 14 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.amsterdamairportcity.com/your staan staan 4 links met iconen. Deze iconen hebben een alt-tekst die niet altijd iets toevoegd aan het geheel (zoals 'globe' of 'clock'). Het advies is om (in de code) het getal samen te voegen met de kop, zodat de nieuwe kop bijv '67 Business Parks' wordt. Het icoon kan dan een lege alt krijgen (alt=""). [Daarnaast is het stukje code ' <div class="field__label visually-hidden">Image</div>' overbodig, gebruikers van voorleessoftware horen <img> elementen al voorgelezen als 'Afbeelding'.]
Wanneer die combinatie niet duidelijk genoeg is, kan de benodigde extra informatie visually hidden worden toegevoegd.

De iconen naast Highways, Superfast broadband, etc. op pagina www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations hebben een alt-tekst die geen informatie toevoegd. De tekstuele titels omschrijven de informatie al voldoende. (de iconen). Deze iconen kunnen het beste een lege alt-tekst krijgen.
[Ook hier wordt eerst nog 'Image' voorgelezen.]

De alternatieve tekst van de afbeeldingen van de kaart op de homepage is niet beschrijvend genoeg: 'Amsterdam Airport City connected to the world - 01'(/02/03/04). Er wordt een tekstueel alternatief geboden voor de tekst op de afbeeldingen, maar gebruikers weten niet wát er op de kaart staat en dus ook niet waar zij een alternatief voor krijgen.

De alternatieve tekst van de afbeeldingen van de kaart op de homepage is niet compleet. De eerste kaart mist in de 'Textual description' de tekst "pre-Covid 2020".

Niet alle tekstuele informatie op de afbeelding van de kaart op pagina www.amsterdamairportcity.com/globally-connected komt terug in het tekstalternatief van de afbeelding, of in de tekst op de pagina. Het gaat bijv. om de tekst '244 million consumers within 1000 kilometers'. Screenreadergebruikers hebben daardoor niet de beschikking over dezelfde informatie als ziende gebruikers.

Het logo van de gemeente Haarlemmermeer bovenaan pagina www.amsterdamairportcity.com/ heeft geen alternatieve tekst.
Dit geldt ook voor het logo van 'I amsterdam'.
Dit komt op alle pagina's voor.

Op pagina www.amsterdamairportcity.com/ staat onder 'Key sectors' tweemaal het logo van l'Oréal Nederland (International Headquarters en Consumer Goods & Food). De alternatieve tekst is 'logo L'Oréal' maar het woord 'Nederland' mist. Dat geldt ook voor het logo van 'Kite, a gilead company' (Life Sciences and Health).
Dit komt ook voor op pagina www.amsterdamairportcity.com/hero-balancer-wins-share-award-2020 bij het logo van Hero Balancer.

Op pagina www.amsterdamairportcity.com/ heeft onder Key sectors - Energy de afbeelding als alternatieve tekst 'Clean energy', maar dat is niet beschrijvend genoeg voor screenreadergebruikers.
Ook de afbeeldingen op pagina www.amsterdamairportcity.com/news-and-business-stories hebben niet allemaal een beschrijvende alternatieve tekst. Bijvoorbeeld de afbeelding naast de kop 'Schneider Electric ranked world’s most sustainable corporation by Corporate Knights' heeft als afbeelding 'Infographic Schneider', terwijl er geen infographic op de afbeelding staat.
Ook de alternatieve teksten op afbeeldingen op pagina's als www.amsterdamairportcity.com/leading-quality-life en www.amsterdamairportcity.com/technology beschrijven vaak niet wat op de afbeelding staat. Controleer alle afbeeldingen op de website en ga na of ze decoratief zijn (dan kan de alt-tag leeggelaten worden) of beschrijf de inhoud van de afbeelding.
Dit komt op meer pagina's voor.

De logo's onder 'Companies' op pagina www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations hebben wel een alternatieve tekst met de naam van het bedrijf (alhoewel sommige logo's het onderschrift missen), maar er staat niet in de alternatieve tekst dat het om een logo gaat (op enkele uitzonderingen na, zoals Liberty Global).
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.amsterdamairportcity.com/technology.

Het deel-icoon naast de social media afbeeldingen op bijvoorbeeld pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us heeft als alternatieve tekst 'share icon'. Aangezien dit icoon functioneert als label voor de links ernaast, moet de tekst beschrijvender zijn, bijvoorbeeld 'Share on social media'. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina www.amsterdamairportcity.com/leading-quality-life staan drie (niet dezelfde) afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst 'hyde park'. Als de afbeeldingen decoratief zijn, kan de alt-tag leeg worden gelaten. Zo niet, dan moet de inhoud van de afbeelding worden beschreven..

Dit is een advies: De social media afbeeldingen op onder andere pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us hebben zowel een alternatieve tekst als een title-attribuut. Dit kan tot gevolg hebben dat screenreadergebruikers deze informatie dubbel krijgen voorgelezen. Daarnaast wordt het title attribuut niet door alle hulpsoftware ondersteund als alternatieve tekst. Verwijder het title attribuut om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle geteste pagina's zijn verborgen koppen gebruikt als een soort landmarks. Deze koppen zijn visueel verborgen, maar voor screenreaders niet. Bezoekers die een screenreader gebruiken krijgen bijvoorbeeld op pagina www.amsterdamairportcity.com/news-and-business-stories voor zij naar een volgende pagina klikken te horen dat zij op navigatiepunt 'Pagination' zijn. Dit gebeurt niet alleen met koppen. Wanneer gebruikers met een screenreader over pagina www.amsterdamairportcity.com/news-and-business-stories navigeren, krijgen zij naast de alternatieve tekst voor de afbeeldingen ook eerst 'Image' te horen. In de code heeft deze tekst de class fieldlabel visually hidden, maar voor hulpsoftware is deze tekst niet verborgen.

De links op de homepage die naar de nieuwsitems verwijzen (lijst van 9 items) zijn opgemaakt als kop niveau 2. Een tekst is alleen een kop als daar content onder staat. Gebruik <b> of CSS opmaak om de links vorm te geven om dit probleem op te lossen. Dit geldt onder andere ook voor de links naar nieuwsitems op pagina www.amsterdamairportcity.com/technology.

De bovenste items van de lijsten in de footer zijn visueel kopjes, maar niet zodanig gecodeerd. Screenreadergebruikers kunnen een headinglijst opvragen om zo over de pagina te navigeren. Kopjes die niet met een <h> element zijn opgemaakt, komen daar niet in voor wat het navigeren over de website voor screenreadergebruikers bemoeilijkt.
Dit geldt ook voor de tekst 'Patrick Verhulst' op pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us. Op pagina www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations staan ook enkele teksten die visueel kopjes zijn, maar niet als kop zijn opgemaakt, zoals 'Key sectors' en 'Companies'.

De tekst 'Amsterdam Airport City copyrights 2020' in de footer van de pagina is opgemaakt met <strong>. Ook de introductietekst op pagina www.amsterdamairportcity.com/xpo-decides-favour-amsterdam-airport-city is opgemaakt met <strong>. Dit element markeert de tekst voor screenreadergebruikers als extra belangrijk. Gebruik strong daarom niet voor opmaak. Moet de tekst er toch vetgedrukt uitzien, gebruik dan <b> of gebruik CSS om hetzelfde visuele effect te bereiken.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations, op www.amsterdamairportcity.com/leading-quality-life en op www.amsterdamairportcity.com/hero-balancer-wins-share-award-2020 (daar geldt dat ook voor de tekst 'Ted Braakman,....').

Alle kopjes behalve de h1 zijn op pagina www.amsterdamairportcity.com/photo-credits opgemaakt met <strong> ipv een headingselement.
Dit komt ook voor op pagina www.amsterdamairportcity.com/disclaimer.

De datum van het artikel op pagina www.amsterdamairportcity.com/xpo-decides-favour-amsterdam-airport-city is opgemaakt met <em>. Dit element markeert de tekst voor screenreadergebruikers als extra belangrijk. Gebruik em daarom niet voor opmaak. Moet de tekst er toch schuingedrukt uitzien, gebruik dan <i> of gebruik CSS om hetzelfde visuele effect te bereiken.
Dit geldt ook voor de figcaption 'XPO Logistics rents19,000 m2 at SEGRO Park Amsterdam Airport (source: SEGRO)' onder de afbeelding op dezelfde pagina en de figcaption op pagina www.amsterdamairportcity.com/hero-balancer-wins-share-award-2020.

De quote van Ted Braakman op pagina www.amsterdamairportcity.com/hero-balancer-wins-share-award-2020 is opgemaakt met <em>. Gebruik in plaats daarvan bijvoorbeeld het <quote> element of (aangezien er aanhalingstekens gebruikt worden) gebruik CSS om hetzelfde visuele effect te bereiken.

Onder andere de tekst 'Education First English Proficiency Index 2019' op pagina www.amsterdamairportcity.com/access-talent is opgemaakt als <em>. Gebruikt <cite> voor het citeren van werken. Dit komt op deze pagina meerdere keren voor.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.amsterdamairportcity.com/globally-connected.

Het icoon 'Print' op bijvoorbeeld pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us is opgemaakt als een lijst met één item. Dit is niet nodig.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Onder 'Business Center & Co-Working Space' op pagina www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations staan onder de koppen 'Flexible work spaces' en 'Shared facilities' twee lijsten die er visueel uitzien als een lijst, maar dat in de code niet zijn.

Dit is een advies:
Op de homepage onder de header staan 4 links met afbeeldingen. Wanneer screenreaders op een link belanden, wordt zowel de tekst van het nummer, de afbeelding en de kop voorgelezen, als de paragraaftekst daaronder. Maak liever alleen de kop de linktekst en vergroot vervolgens het klikbare gebied van de link met CSS, zodat de tekst niet dubbel voorgelezen wordt en de gehele paragraaf niet ook voorgelezen hoeft te worden.

Dit is een advies:
De h1 van de homepage is 'Where business lives', waar 'Amsterdam Airport City' logischer en beschrijvender zou zijn.

Dit is een advies:
De koppenstructuur op pagina www.amsterdamairportcity.com/accessibility is niet logisch. Na de h1 komen op deze pagina zijn alle koppen op deze pagina h4. Kopniveaus zijn niet alleen visueel, maar ook semantisch belangrijk. Een kopniveau geeft aan hulpsoftware en zoekmachines als Google aan welke tekst belangrijk is. Een h4 kop is minder belangrijk dan een h2. Zorg voor een goed oplopende koppenstructuur om dit probleem op te lossen.
Dit komt onder andere ook voor op pagina www.amsterdamairportcity.com/hero-balancer-wins-share-award-2020.

Dit is een advies:
Op pagina www.amsterdamairportcity.com/access-talent staat de linktekst 'here'. Dat is voor screenreadergebruikers die een linklijst opvragen niet beschrijvend genoeg. Het aanpassen van de algemene linkteksten in een lopende zin is een best practice.

Dit is een advies:
De tekst 'Get in touch with the expert team of Amsterdam Airport City!' op pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us is opgemaakt als <h3>, terwijl de tekst meer een introtekst lijkt te zijn. Als het geen kop is, maar alleen voor de opmaak als <h3> is gecodeerd, moet de kop met CSS worden vormgegeven in plaats van met een headingselement.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding, datum en tijd van de artikelen staan op pagina www.amsterdamairportcity.com/news-and-business-stories in de code bóven de kop van het artikel. Hierdoor is de relatie voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat extra informatie over een artikel onder de betreffende kop staan om dit probleem op te lossen. Dit geldt voor de volgorde in de code, visueel mag de informatie er wel boven staan.

Het logo van Hero Balancer, de quote en de dikgedrukte tekst aan zijkant van de pagina www.amsterdamairportcity.com/hero-balancer-wins-share-award-2020 staan in de code onder de 'Deel dit artikel' opties. Deze informatie hoort echter nog bij het artikel en zou dus boven de Deel-opties moeten staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tekst 'Where business lives' in de header op de homepage heeft niet overal een hoog genoeg contrast met de achtergrond. De witte tekst heeft bijvoorbeeld op de foto rond de bomen een contrastratio van slechts 1,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Een mogelijke oplossing is het gebruik van een overlay over de foto om dit probleem op te lossen.

De rode teksten op de afbeelding van de kaart, zoals '> 300 direct international connections...' op www.amsterdamairportcity.com/ hebben een te lage contrastwaarde van 4,1:1.

De datum en tijd teksten op pagina www.amsterdamairportcity.com/news-and-business-stories hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding van de kaart op pagina www.amsterdamairportcity.com/ bevat afbeeldingen van tekst. Het gaat om de teksten 'Zoom in' en 'Zoom out'. De tekst kan niet worden aangepast aan de behoeften van (slechtziende) gebruikers, waardoor ze de tekst minder goed kunnen waarnemen.
Dit komt ook voor op pagina www.amsterdamairportcity.com/globally-connected voor de tekst 'Center of European purchasing power'.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en gebruik maken van de slider en de buttons om in of uit te zoomen op de kaart op de homepage, vallen de teksten van de buttons afhankelijk van hoever is ingezoomd over de tekst op de afbeelding heen.

Het volgende viel op:
Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 300% verschijnt er op de pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us ineens tussen het kopieer url-icoon en het print-icoon een Whatsapp-icoon.
Een gebruiker kan ook via een webversie Whatsapp openen, dus het Whatsapp-icoon zou niet verborgen hoeven worden in een reguliere weergave.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het icoon voor het kopiëren van de url op bijvoorbeeld pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Het Twitter-icoon op bijvoorbeeld pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us heeft een contrastwaarde van 2,9:1.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het icoon voor het kopiëren van de url, bijvoorbeeld op pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us kan niet met het toetsenbord bediend worden.
Dit komt op meerdere pagina's voor.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.amsterdamairportcity.com/ staan onder de kaart verschillende contentblokken met onderwerpen, zoals 'Globally Connected'. Wanneer een onderwerp wordt geselecteerd, verwacht je dat de focus naar de nieuw verschenen content gaat, maar dat is nu niet het geval.
Zie ook criterium 4.1.3.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bovenaan iedere pagina staat de link 'Amsterdam Airport City'. De link heeft wel een title attribuut 'Back to frontpage' maar het title attribuut wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Hierdoor is het linkdoel niet voldoende duidelijk.

Op pagina www.amsterdamairportcity.com/ staan een aantal 'Learn more' links. Bijvoorbeeld onder 'Key Sectors' - 'International Headquarters'. Het linkdoel kan niet uit deze linktekst worden bepaald. Voeg bijvoorbeeld (in verborgen tekst) toe waarover meer kan worden gelezen.
Bij de 'Learn more' link onder 'Globally Connected' gaat dit bijvoorbeeld wel goed.

Wanneer gebruikers op het print icoon op bijvoorbeeld pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us klikken, krijgen zij een pagina met de tekst 'Access denied. You are not authorized to access this page.' Gebruikers verwachten hier dat het printprogramma van hun eigen computer opent. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Het icoon om de url van de pagina te kopiëren, bijvoorbeeld op pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us, werkt niet. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Dit is een advies:
Op de homepage onder de header staan 4 links met afbeeldingen. De hele combinatie getal - icoon - titel - paragraaf is nu de linktekst. Hierdoor worden lange teksten voorgelezen en kan het met spraaksoftware lastig zijn de juiste link te activeren.
Maak liever de titel de linktekst en vergroot vervolgens het klikbare gebied met JavaScript.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de slider naast de kaart op de homepage focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg dat alle interactieve elementen een zichtbare focus hebben, zodat gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord ook op zicht over de pagina kunnen navigeren.
De pijltjesknoppen om door de slider/carrousel op de homepage te navigeren krijgen ook geen zichtbare focus.

Het icoon van Facebook op bijvoorbeeld pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us krijgt wel zichtbare focus, maar de linkerkant van de focusrand valt weg. Vergroot het gebied tussen het deel-icoon en het Facebook-icoon om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor het Whatsapp icoon dat verschijnt wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 300% op dezelfde pagina. Dit komt op meerdere pagina's voor.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komt het meerdere malen voor dat een div element in een span element wordt geplaatst. Dat is niet toegestaan.

Op de homepage zijn meerdere paragraaf eind-tags gevonden, zonder openingstag. Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op www.amsterdamairportcity.com/xpo-decides-favour-amsterdam-airport-city.

Voor de skiplink wordt het ARIA attribuut role=navigation gebruikt. Die rol verwijst juist naar een groep links die dienen als navigatie, die de skiplinkt juist over slaat. Role=navigation is hier niet van toepassing en onnodig.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.amsterdamairportcity.com/ staan onder de kaart verschillende contentblokken met onderwerpen, zoals 'Globally Connected'. De onderwerpen hebben de rol link, maar hier is een lijst met de rol tablist meer gepast omdat ze niet verwijzen naar een andere plek op de pagina of website, maar iets op de pagina veranderen. Aangezien deze links elders op de website ook voorkomen als daadwerkelijke pagina's is het verwarrend voor screenreadergebruikers die een linklijst opvragen, dat zij met de links op dezelfde pagina blijven. Dit geldt ook voor de onderwerpen onder Key sectors.

Er worden een aantal keer onnodige ARIA-attributen gebruikt, die voorgelezen worden aan screenreadergebruikers maar niets toevoegen. Bijvoorbeeld de tekst Amsterdam Airport City bovenaan de pagina (tevens link naar homepage) met aria-label 'branding' of de skiplink met aria-label 'skip-link'.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.amsterdamairportcity.com/ staan onder de kaart verschillende contentblokken met onderwerpen, zoals 'Globally Connected'. Wanneer gebruikers op de homepage op de onderwerpen of op de knoppen van de slider/carrousel klikken, wordt er niet aan hulpsoftware doorgegeven dat er iets verandert op het scherm.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 87
Google Chrome 89

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/amsterdamairportcity.com/audit/
Geprint: 2021-12-06 07:18:00 v2.4-010