Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website TNO Arbeidsveiligheid

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website TNO Arbeidsveiligheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle redactionele content op arbeidsveiligheid.tno.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de TNO multisite. De techniek is onderzocht in het rapport 'Systeemaudit digitale toegankelijkheid Multisite TNO', na te lezen op toegankelijkheidsrapport.swink.nl/multisite-tno
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website
  • Alle externe systemen en websites waar via arbeidsveiligheid.tno.nl met een link naar wordt verwezen
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 29

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo van TNO Innovation for life op in de navigatiebalk van de website, heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. Zie ook succescriterium 2.5.3.

Bevinding 2: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De alternatieve tekst van het logo van TNO Innovation for life, in de navigatiebalk van de website, wordt drie keer voorgelezen omdat de afbeelding ook drie keer voorkomt in de broncode. Dit is overbodig en storend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Bevinding 3: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De social media iconen zoals op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/actualities/artikel-ladder-tegen-… hebben geen alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut aanwezig, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Hierdoor weten bezoekers die afhankelijk zijn van voorleessoftware niet waar de links naar verwijzen.

Bevinding 4: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op meerdere pagina's, waaronder op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/digitalisering-robotica/, staan iconen die aangeven dat een link naar een externe pagina verwijst. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut aanwezig, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund Dit geldt ook voor de iconen in de footer van de pagina, zoals de locatiemarker en de envelop.

Bevinding 5: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/veiligheidsgedrag-… staat in de accordeon een icoon zonder alternatieve tekst. Voeg een alternatieve tekst toe als dit een informatief icoon is of maak het icoon onzichtbaar voor hulpsoftware als dit een decoratief icoon is.

Bevinding 6: Het logo van TNO in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… heeft als alternatieve tekst 'C:\Users\steijnwmp\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\J3BBKE51\TNO_ifl_zwart.jpg'. Dit beschrijft de afbeelding niet. Zorg ervoor dat de alternatieve tekst van een logo de naam van de organisatie bevat. Een best practice is om het woord 'logo' toe te voegen aan de alternatieve tekst.

Bevinding 7: Figuur 2 in de PDF op pagina heeft als alternatieve tekst 'www.marketingfacts.nl/images/made/ea109cffee915110/…'. Dit beschrijft de afbeelding niet. Zorg voor een beschrijvende alternatieve tekst of markeer de afbeelding als decoratief door het als artefact te coderen.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op de homepage is de tekst 'Actueel' een kop op h2-niveau. De onderliggende teksten, de titels van de artikelen, zijn ook opgemaakt met kopniveau 2. Tussen twee koppen van hetzelfde niveau moet content staan. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst over de pagina navigeren. Zij verwachten content óf een kopniveau lager onder een kop. Zij kunnen namelijk niet zien of er content verborgen is. Maak de koppen van de artikelen bijvoorbeeld kopniveau 3 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 9: Op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/mens-machine-interactie/ staan onder 'Case study' 2 uitklapbare koppen. Deze koppen zijn van hetzelfde niveau (h2) terwijl het semantisch gezien subkoppen zijn en dus een kopniveau 3 moeten zijn.
Binnen het eerste scenario staat de kop 'Bowtie-methode', deze kop zou dan een kopniveau 4 moeten zijn.

Bevinding 10: De PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 11: Tabel 2 in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… is niet goed opmaakt. Visueel zijn dit twee tabellen (of één tabel die doorloopt in een nieuwe kolom) maar de tabel is als één grote tabel gecodeerd. Hierdoor is de relatie tussen de koppen en de tabelcellen niet meer te achterhalen voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Bevinding 12: In de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… komen koppen voor die niet als kop zijn opgemaakt maar als paragraaf, bijvoorbeeld 'Wat zijn de risico’s voor bedrijven en organisaties?'. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppensneltoets of een elementenlijst door de koppen in een document navigeren. Koppen die alleen visueel koppen zijn, maar niet als kop zijn opgemaakt, komen daar niet op voor. Maak gebruik van de juiste kopopmaak om dit probleem op te lossen.

Bevinding 13: De tekst 'Veiligheidskaart Veilige Arbeidsmiddelen en Cybersecurity' in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… is niet als titel of als kop opgemaakt, maar als paragraaf tekst. Hierdoor is de tekst niet herkenbaar als titel of als kop voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 14: De leesvolgorde van de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… is niet logisch. Zo volgt direct na de kop tekst 'Veiligheidskaart Veilige Arbeidsmiddelen en Cybersecurity' de figuur, daarna de tekst erboven en daarna de voetnoot bij de figuur.

Bevinding 15: Advies: In de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… worden note-tags gebruikt voor voetteksten, maar deze missen een ID.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: In de afbeeldingen op pagina 3 in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… wordt kleur gebruikt om informatie over te brengen. Informatie mag niet alléén worden overgebracht door kleurverschillen. Bied een tweede visuele cue.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: De contrastratio van de oranje koppen in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… is te laag. De contrastratio van de oranje kleur (HEX #EC6707) op de witte achtergrond is 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor kleine tekst. Voor grote en dikgedrukte grote tekst mag dit wel 3:1 zijn. Dit geldt ook voor de oranje tekst op pagina 4.

Bevinding 18: De contrastratio van de blauwe (HEX #4F81BD) tekst 'Veiligheidskaart Veilige Arbeidsmiddelen en Cybersecurity' in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… is 4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de witte tekst op de blauwe achtergronden in de tabellen in dezelfde PDF.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Op pagina 3 van de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… komen afbeeldingen van tekst voor. Niet alle termen en informatie uit de afbeelding komen voor in de platte tekst in de PDF. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als HTML wordt geplaatst en niet in een afbeelding. Zij kunnen tekst in HTML namelijk met een eigen stylesheet naar hun wensen opmaken, terwijl tekst in een afbeelding niet aanpasbaar is.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer de link 'Home' op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/bestaatniet focus heeft, is de contrastratio van de blauwe focusrand (HEX #7A96FF) op de witte achtergrond 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 21: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer de knoppen in de accordeon op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/mens-machine-interactie/ focus hebben, is de contrastratio tussen de lichtblauwe focusrand (HEX #C2DBFE) en de witte achtergrond 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/digitalisering-robotica/.

2. Bedienbaar

2.2 Genoeg tijd

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: De homepage arbeidsveiligheid.tno.nl/ bevat automatisch afspelend beeld. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te stoppen of te pauzeren.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: De PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/… heeft geen titel, enkel een bestandsnaam .Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. Voeg een beschrijvende titel toe en kies voor 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'. Dit geldt ook voor de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/….

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: De alternatieve tekst van het TNO logo in de header van iedere pagina is 'TNO arbeidsveiligheid - Ga naar de homepage'. Deze tekst beschrijft de inhoud van de afbeelding niet. Daarnaast is deze afbeelding een link en is deze link nu niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie. Zorg ervoor dat de zichtbare tekst in het logo voorkomt in de alternatieve tekst van de afbeelding en het linkdoel.

Bevinding 25: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Onder onder andere 'Actueel' op de homepage staan visueel 'Lees verder' links. De linkteksten beginnen wel met het woord 'Lees' maar het woord 'verder' mist. Hierdoor zijn de links mogelijk niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/nieuws/.
Dit komt ook voor op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/, hier is 'Lees verder' geen onderdeel van de toegankelijke linktekst, doordat het aria-label alle andere tekst overschrijft.

Bevinding 26: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De toegankelijke naam van het zoekveld op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/ is 'Zoeken in', maar de visuele naam (de placeholder) is 'Voer uw zoekterm in'. Hierdoor is het zoekveld niet of moeilijk te bedienen voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: De titel van pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/bestaatniet is 'Page not found'. Zorg ervoor dat de taal van de paginatitel overeenkomt met de hoofdtaal van de pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer bezoekers op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/contact/ het formulier zonder invullen proberen te verzenden, verschijnt boven het formulier een foutmelding. De melding verwijst naar het veld 'Naam', maar daaronder vallen twee velden, namelijk 'Voornaam' en 'Achternaam'. Specificeer om welk invoerveld het gaat. Daarnaast vermeldt de melding niet wélke fout is er is gemaakt. Maak dat duidelijk door bijvoorbeeld 'Het veld Voornaam is niet ingevuld' te vermelden.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 29: Sommige afbeeldingen hebben geen toegankelijke naam doordat ze een tekstueel alternatief missen. Zie hiervoor succescriterium 1.1.1

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:26:18 v2.3-011