Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website TNO Arbo in Europa

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website TNO Arbo in Europa
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle redactionele content op arboineuropa.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de TNO multisite. De techniek is onderzocht in het rapport 'Systeemaudit digitale toegankelijkheid Multisite TNO', na te lezen op toegankelijkheidsrapport.swink.nl/multisite-tno.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via arboineuropa.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 27

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, in de navigatiebalk van de website, heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. Zie ook succescriterium 2.5.3.

Bevinding 2: De alternatieve tekst van de afbeelding in de header van de homepage is "Gezond werk: </br> verlicht de last!". Dit is dezelfde tekst als de tekst in de header. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware krijgen deze tekst daarom twee keer voorgelezen. Maak de afbeelding decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.

Bevinding 3: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De social media iconen zoals op pagina www.arboineuropa.nl/actualities/arbobalans-2020-hoe-staat-… hebben geen alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut aanwezig, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Hierdoor weten bezoekers die afhankelijk zijn van voorleessoftware niet waar de links naar verwijzen.

Bevinding 4: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op meerdere pagina's, waaronder op pagina www.arboineuropa.nl/ en www.arboineuropa.nl/actualities/arbobalans-2020-hoe-staat-…, staan iconen die aangeven dat een link naar een externe pagina verwijst. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut aanwezig, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Dit geldt ook voor de iconen in de footer van de pagina, zoals de locatiemarker, de telefoon en de envelop.

Bevinding 5: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De alternatieve tekst van het logo van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, in de navigatiebalk van de website, wordt drie keer voorgelezen omdat de afbeelding ook drie keer voorkomt in de broncode. Dit is overbodig en storend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Bevinding 6: In de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/… is een figuur-element gebruikt op iedere pagina als achtergrondafbeelding. Hierin zijn ook de logo's bovenaan pagina 1 opgenomen, waardoor het niet mogelijk is de logo's afzonderlijk een alternatieve tekst (verplicht) te geven en de achtergrond zelf als artefact te coderen. Plaats de logo's los in het document en geef ze een beschrijvende alternatieve tekst en maak decoratieve achtergrondbeelden decoratief.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op pagina www.arboineuropa.nl/actualities/arbobalans-2020-hoe-staat-… wordt een podcast aangeboden. Er wordt geen alternatief aangeboden voor de auditieve informatie. Hierdoor missen dove of slechthorende bezoekers deze informatie.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op pagina www.arboineuropa.nl/arbo-in-nederland/, onder onder andere 'Diensten voor bedrijven en bedrijfsvertegenwoordiging' staan visueel kopjes, zoals 'Brancheorganisaties', die in de code geen kopjes zijn. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, kunnen aan de hand van een sneltoets en een koppenlijst van kop naar kop navigeren. Koppen die alleen visueel een kop zijn, maar niet als kop zijn opgemaakt, komen daar niet op voor. Maak de koppen op als koptekst, bijvoorbeeld met het h3-element, om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt ook voor op pagina www.arboineuropa.nl/actualities/39-bedrijven-strijden-om-de-….

Bevinding 9: Op de homepage is de tekst 'Actueel' een kop op h2-niveau. De onderliggende teksten, de titels van de artikelen, zijn ook opgemaakt met kopniveau 2. Tussen twee koppen van hetzelfde niveau moet content staan. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst over de pagina navigeren. Zij verwachten content óf een kopniveau lager onder een kop. Zij kunnen namelijk niet zien of er content verborgen is. Maak de koppen van de artikelen bijvoorbeeld kopniveau 3 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 10: In de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/… komt een lege H1-kop voor. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of er content mist of niet gecodeerd is. Verwijder de lege H1-kop om dit probleem op te lossen.

Bevinding 11: In de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/… staan visuele koppen die niet gecodeerd zijn als kop, zoals 'Aanleiding' en 'Juryrapport'. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, kunnen aan de hand van een sneltoets en een koppenlijst van kop naar kop navigeren. Koppen die alleen visueel een kop zijn, maar niet als kop zijn opgemaakt, komen daar niet op voor. Maak de koppen op als koptekst om dit probleem op te lossen.

Bevinding 12: Alle teksten in de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/… zijn onderdeel van niet getagde path-objecten, waardoor de teksten niet leesbaar zijn voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en bijvoorbeeld gebruik maken van voorleessoftware. Daarnaast zijn ook alle tussenliggende lijnen op de achtergrond ook niet-decoratieve path-objecten.

Bevinding 13: De voetteksten in de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/… zijn niet leesbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware doordat deze niet getagd zijn.

Bevinding 14: In de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/… komen lege paragraaf-tags voor. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of er content mist of niet gecodeerd is. Verwijder de lege paragraaf-tags om dit probleem op te lossen. Dit komt ook voor in de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/….

Bevinding 15: De tabellen in de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/… zijn niet juist opgemaakt. Er is geen gebruik gemaakt van tabelkoppen waardoor de relatie tussen de koppen en onderliggende cellen niet duidelijk is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Daarnaast gaat het feitelijk om één tabel, die nu is opgesplitst in drie tabellen, waarvan de laatste twee tabellen ook geen koppen hebben. Maak hier één tabel van en voeg tabelkoppen toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 16: Advies: De koppenstructuur op de homepage is niet logisch omdat er kopniveaus over worden geslagen. De tekst 'Samen werken aan gezond en veilig werken' is kopniveau 2, de koppen daaronder zijn kopniveau 4. Een logische koppenstructuur helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware de pagina sneller en beter te interpreteren en is daarnaast ook goed voor zoekmachineoptimalisatie.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: De tekst 'Trends in gezond en veilig werken' in de podcastspeler op pagina www.arboineuropa.nl/actualities/arbobalans-2020-hoe-staat-… heeft een te laag contrast. De contrastratio tussen de tekst (HEX #898B90) en de achtergrond (HEX #F2F2F2) is 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Deze bevindingen zijn mogelijk technisch van aard: Wanneer de links onder onder andere 'Samen werken aan gezond en veilig werken' op de homepage focus hebben, is de contrastratio tussen de lichtblauwe focusrand (HEX #C2DBFE) en de witte achtergrond 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.arboineuropa.nl/arbo-in-nederland/.

Bevinding 19: Wanneer de link 'Home' op pagina www.arboineuropa.nl/bestaatniet focus heeft, is de contrastratio tussen de lichtoze focusrand (HEX #FFCEE4) en de witte achtergrond 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: Er is geen titel ingesteld voor de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/…. Een PDF moet een goede beschrijvende titel hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren.

Bevinding 21: De titel van de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/… is 'Bilbao, 25 October 2010'. Dit beschrijft de inhoud van de PDF niet. Een PDF moet een goede beschrijvende titel hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. Stel daarnaast in dat de paginatitel en niet de bestandsnaam getoond wordt wanneer bezoekers het document openen.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Het logo van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, in de navigatiebalk van de website, heeft wel een alternatieve tekst, maar deze komt niet overeen met de inhoud van het logo. Dit logo is ook een link. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie de link niet gebruiken. Zorg ervoor dat de visuele naam ook voorkomt in de toegankelijke linktekst.

Bevinding 23: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Onder onder andere 'Actueel' op de homepage staan visueel 'Lees verder' links. De linkteksten beginnen wel met het woord 'Lees' maar het woord 'verder' mist. Hierdoor zijn de links mogelijk niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie. Dit komt ook voor op pagina www.arboineuropa.nl/, hier is 'Lees' geen onderdeel van de toegankelijke linktekst.

Bevinding 24: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De toegankelijke naam van het zoekveld op pagina www.arboineuropa.nl/ is 'Zoeken in', maar de visuele naam (de placeholder) is 'Voer uw zoekterm in'. Hierdoor is het zoekveld niet of moeilijk te bedienen voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: De titel van de pagina www.arboineuropa.nl/ is 'You searched for zwaar'. Zorg ervoor dat de taal van de paginatitel overeenkomt met de hoofdtaal van de pagina. Pas de titel aan, bijvoorbeeld naar 'Zoekresultaten voor 'zwaar'' om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt ook voor op pagina www.arboineuropa.nl/bestaatniet.

Bevinding 26: Op pagina www.arboineuropa.nl/wetgeving/ staat onder 'Nederlandse wetgeving in het Engels' de tekst 'See all translations'. Hiervoor moet een taalwissel worden aangegeven zodat voorleessoftware de tekst in de juiste taal voorleest.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: Sommige afbeeldingen missen een toegankelijke naam doordat ze een tekstueel alternatief missen. Zie hiervoor succescriterium 1.1.1.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2023-10-03 23:35:20 v2.3-011