Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Systeem-audit digitale toegankelijkheid Systeem Archiefweb en Sitearchief


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Michiel, Swink
Datum
22 december 2023
Opdrachtgever
GW Cross Media B.V.

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Systeem Archiefweb en Sitearchief voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

Het systeem Archiefweb en Sitearchief is onderzocht tussen 19 en 22 december 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De website voldoet niet aan alle succescriteria. Voor dit systeemonderzoek/platformonderzoek zijn alle paginatypes en componenten gecontroleerd. Organisaties die gebruik maken van dit platform op een ander domein- of subdomeinnaam kunnen een deelonderzoek uit te laten voeren op de content en het kleurgebruik. De twee rapporten bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

De meest opvallende bevindingen uit dit onderzoek zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Systeem Archiefweb en Sitearchief
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek en content van het systeem archiefweb en sitearchief op de domeinen Amsterdam.archiefweb.eu en Rijksoverheid.sitearchief.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De webpagina's van de domeinen Amsterdam.archiefweb.eu en Rijksoverheid.sitearchief.nl (wat binnen een iframe-element is geplaatst).
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 12 5 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 37 13 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# staat een Nederlandse vlag. Het img-element van deze vlag heeft als alternatieve tekst 'lang-nl'. Dit omschrijft de functie van de vlag onvoldoende. Om het img-element staat een a-element met het title-element 'Taal Nederlands', maar bij sommige browser en hulpsoftware combinaties overschrijft de alternatieve tekst van het img-element het title-attribuut op het a-element. Geef deze afbeelding daarom een goede alternatieve tekst, bijvoorbeeld door de waarde 'Taal Nederlands' in het alt-attribuut te plaatsen.
Dezelfde afbeelding komt ook voor in het Sitearchief venster op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.

Via de link 'Geavanceerd zoeken' in het Archiefweb venster op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# kunnen bezoekers een pagina openen waarop verschillende invoervelden staan. Op deze pagina staat een sluitknop die visueel gelabeld is met een X-icoon. Er is geen alternatieve tekst voor dit icoon, waardoor de sluitknop de toegankelijke naam 'x' heeft. Zorg ervoor dat dit X-icoon een alternatieve tekst krijgt. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een screenreader only tekst of een aria-label op het a-element.

In het venster van Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/ staat het logo van de Rijksoverheid. Dit logo heeft de alternatieve tekst 'Archiefweb, professionele webarchivering voor organisaties', dit omschrijft het logo niet. Zorg ervoor dat de alternatieve tekst ministens de organisatienaam 'Rijksoverheid' bevat.

Wanneer bezoekers inzoom bij een schermbreedte van 1280 pixels op rijksoverheid.sitearchief.nl/, verdwijnt van 150% het venster van Sitearchief. Het enige wat hiervan overblijft is een banner aan de onderkant van het scherm waarin twee pijlknoppen staan. Deze knoppen zijn visueel gelabeld met pijliconen zonder een alternatieve tekst. Ook zijn deze iconen via CSS op de pagina geplaatst. Als bezoekers eigen CSS toepassen op de website of de CSS wordt niet correct geladen, kunnen deze iconen wegvallen. Daarom mag CSS niet gebruikt worden om informatieve content op een pagina te plaatsen. Los dit probleem op door de iconen via HTML en met een alternatieve tekst op de pagina te plaatsen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een img-element met een alt-attribuut. Zie ook succescriterium 4.1.2.
Dit komt ook voor op amsterdam.archiefweb.eu/.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ heeft het zoekveld een toegankelijke naam gekregen op meerdere manier. Er is een label-element aanwezig wat via for en id-attributen is gekoppeld aan het input-element maar dat onzichtbaar is gemaakt ook voor hulpsoftware door de style display:none. Ook staat er een title-attribuut op het input-element en is er een placeholdertekst aanwezig. Door deze verschillende methodes kan er bij sommige browsers en hulpsoftware combinaties geen goede toegankelijke naam aanwezig zijn voor dit zoekveld. De beste manier om het veld een toegankelijke naam te geven is door een correcte waarde in te vullen in het label-element en deze te koppelen aan het input-element. Verwijder in dat geval ook het title-attribuut van het input-element.
Dit geldt ook voor het zoekveld in het venster Sitearchief op rijksoverheid.sitearchief.nl/.

Via de link 'Geavanceerd zoeken' in het Archiefweb venster op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# kunnen bezoekers een pagina openen waarop verschillende groepen keuzerondjes en selectievakjes staan. Al deze groepen hebben een bijschrift, bijvoorbeeld 'Soort document'. Dit bijschrift is niet gelabeld aan de bijbehorende selectievakjes of keuzerondjes. Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware moeilijk om een correcte keuze te maken. Zorg ervoor dat het bijschrift gekoppeld is aan de selectievakjes of keuzerondjes, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een fieldset of legend combinatie.
Dit komt ook voor op de website rijksoverheid.sitearchief.nl/.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ is de pagina opgedeeld in twee onderdelen, het Archiefweb venster en een iframe-element dat de homepage van de website van gemeente Amsterdam toont. In de HTML code is de volgorde van deze elementen niet correct. Als eerste is de content dat in de het roze vlak van het Archiefweb venster staat in de code geplaatst, daarna volgt het iframe-element, en daarna pas alle andere content in het Archiefweb venster (zoals de kalender). Door deze volgorde in de HTML code moeten gebruikers van hulpsoftware eerste navigeren over de hele pagina voordat bijvoorbeeld de kalender wordt voorgelezen door een screenreader. Sommige screenreadergebruikers zullen hierdoor de kalender missen. Zorg voor een logische volgorde van content in de HTML code. In dit geval is het beter om alle content in het Archiefweb venster eerste voor te laten komen in de HTML code en daarna pas het iframe.
Dit probleem komt ook voor in het venster van Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ wordt gebruik gemaakt van grijze tekst (HEX #EBEBEB) '© GWCrossmedia' op een roze achtergrond (HEX #E51564). Deze tekst heeft een contrastverhouding van 3,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ staan witte teksten (de dagen van de week) op een grijze achtergrond (HEX #A4A4A4). Deze kleurencombinatie heeft te weinig contrast. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor in het venster Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.

In de Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ staat grijze tekst (HEX #DCDCDC) 'Beschikbare archieven' op een grijze achtergrond (HEX #7A7A7A). Deze kleuren hebben een contrastverhouding van 3,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de kalender in Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ staan witte cijfers op een grijze achtergrond (HEX #7A7A7A). Deze kleuren hebben te weinig contrast. De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor in het venster Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.

Via de link 'Geavanceerd zoeken' in het Archiefweb venster op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# kunnen bezoekers een pagina openen waarop de roze tekst 'Geavanceerd zoeken' (HEX #E51564) staat. Op de lichtgrijze achtergrond (HEX #F1F1F1) heeft deze tekst onvoldoende contrast. De contratsverhouding is hier 4:1, waar da minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor in het venster Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.

In het venster Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/ staan grijze teksten (HEX #DCDCDC) zoals 'Dit is het webarchief van...', op een grijze achtergrond (HEX #7A7A7A). Deze kleurencombinatie heeft onvoldoende contrast. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In het venster Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/ staat de grijze tekst (HEX #EBEBEB) '© GWCrossmedia' op een blauwe achtergrond (HEX #007BC7). Deze kleuren hebben onvoldoende contrast. De contrastverhouding is hier 3,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoom bij een schermbreedte van 1280 pixels op rijksoverheid.sitearchief.nl/, verdwijnt van 150% het venster van Sitearchief. Het enige wat hiervan overblijft is een banner aan de onderkant van het scherm waarmee bezoekers naar vorige data kunnen navigeren. Bij het inzoomen gaan verschillende functionaliteiten en content verloren, zoals de zoekfunctie en informatie over Sitearchief. Zorg ervoor dat het voor bezoekers mogelijke is om bij een schermbreedte van 1280 pixels in te zoomen tot 400% zonder verlies van content en functionaliteiten.
Dit komt ook voor op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# .


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onder de kalender in de Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ staan twee knoppen, één om een jaar terug te gaan en één om naar het laatste archief te gaan. De iconen die deze knoppen labelen (HEX #534741) hebben te weinig contrast op de grijze achtergrond (HEX #8D8D8C). De contrastverhouding is hier 2,6:1, waar dat minimaal 3:1 mag zijn.
Deze knoppen komen ook voor in het Sitearchief venster op rijksoverheid.sitearchief.nl/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het Archiefweb venster op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ staan links om te navigeren naar het laatste archief, een jaar terug te navigeren en om een jaar verder mee te navigeren. Deze links zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Dit geldt ook voor de klikbare tekst 'Verberg opties'. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers geen gebruik maken van deze functionaliteiten. Zorg ervoor dat het voor toetsenbordgebruikers mogelijk is om focus te plaatsen op deze links, en dat ze te bedienen zijn via het toetsenbord.
Dezelfde elementen zijn ook niet te bedienen met het toetsenbord in het venster van Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.

Wanneer bezoekers inzoom bij een schermbreedte van 1280 pixels op rijksoverheid.sitearchief.nl/, verdwijnt van 150% het venster van Sitearchief. Het enige wat hiervan overblijft is een banner aan de onderkant van het scherm waarmee bezoekers naar vorige data kunnen navigeren. De pijlknoppen in deze banner zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Zorg ervoor dat het voor toetsenbordgebruiker mogelijk is om focus te plaatsen op alle bedienbare elementen.
Dit probleem komt ook voor op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ wanneer hier wordt ingezoomd.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ is niet makkelijk te bedienen voor toetsenbordgebruikers. Toetsenbordgebruikers moeten eerst navigeren over de hele pagina van gemeente Amsterdam voordat zijn bij de kalender en het zoekveld kunnen komen. Dit zit de bediening van het Archiefweb venster in de weg. Zorg ervoor dat toetsenbordfocus als eerst op het Archiefweb venster wordt geplaatst en daarna pas op de achterliggende pagina.
Een soortgelijk probleem komt ook voor in het venster van Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.

Via de link 'Geavanceerd zoeken' in het Archiefweb venster op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# kunnen bezoekers een pagina openen waarop verschillende invoervelden staan. Om deze pagina goed te kunnen bedienen als toetsenbordgebruiker is het belangrijk dat toetsenbordfocus direct na de link 'Geavanceerd zoeken' op het eerste bedienbare element op de pagina wordt geplaatst. Op dit moment gaat de toetsenbordfocus eerst nog over de adresbalk van de browser en de combobox van het Archiefweb venster voordat deze op de invoervelden terecht komt.
Een soortgelijk probleem komt ook voor in het venster van Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Opmerking: Wanneer bezoekers inzoom bij een schermbreedte van 1280 pixels op rijksoverheid.sitearchief.nl/, verdwijnt van 150% het venster van Sitearchief. Het enige wat hiervan overblijft is een banner aan de onderkant van het scherm waarin twee pijlknoppen en een datum staan. De datum is opgemaakt met een a-element, maar deze link verwijst naar de huidige pagina. Dit kan verwarrend zijn voor sommige bezoekers. Het zou beter zijn om de datum niet op te maken als link.
Deze link staat ook op amsterdam.archiefweb.eu/ wanneer wordt ingezoomd.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# is de website van de gemeente Amsterdam via een iframe-element op de pagina geplaatst. Dit iframe heeft de toegankelijke naam 'site-frame' gekregen via een title-attribuut. Dit omschrijft de inhoud van het iframe onvoldoende. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam van het iframe duidelijk maakt dat de website van de gemeenste Amsterdam binnen het iframe staat.
Op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/ staat ook een iframe met dezelfde toegankelijke naam. Hier omschrijft de toegankelijke naam ook niet de inhoud van het iframe.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer in het Archiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/ focus wordt geplaatst op de taalwisselknop wordt dat niet aangegeven met een visuele indicator. Hierdoor weten ziende toetsenbordgebruikers mogelijk niet welk element focus heeft. Zorg ervoor dat focus altijd wordt aangeven met een visuele indicator, het is voldoende om een focusrand te gebruiken.
Dit probleem komt ook voor bij de taalwisselknop in het venster van Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In Arhiefweb op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# staat het zoekveld met het visuele label 'Vul hier uw zoekveld in...'. Vanwege het title-attribuut dat op het input-element van dit zoekveld staat kan de toegankelijke naam van het veld in sommige gevallen 'zoeken in het archief' zijn. Doordat het visuele label dan niet volledig voorkomt in de toegankelijke naam, kan het veld moeilijk te bedienen zijn met spraakgestuurde bediening. Zorg ervoor dat het visuele label van dit veld voorkomt in de toegankelijke naam, het liefs vooraan. een oplossing voor dit probleem is het geven van een toegankelijke naam met de methode die staat omschreven bij succescriterium 1.3.1.
Hetzelfde geldt voor het zoekveld op in het Sitearchief venster op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Opmerking: Via de link 'Geavanceerd zoeken' in het Archiefweb venster op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# kunnen bezoekers een pagina openen waarop de tekst 'woorden die u don't wilt weergeven, bijvoorbeeld: receptie' staat. Bezoekers die de Engelse taal niet machtig zijn kunnen moeite hebben met het begrijpen van deze zin, ook wordt de zin met een aparte uitspraak voorgelezen door screenreader. Het is beter om het woordje 'don't' te vertalen naar 'niet'.
Dit komt ook voor op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Via de link 'Geavanceerd zoeken' in het Archiefweb venster op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# kunnen bezoekers een pagina openen waarop verschillende invoervelden staan. Naast het veld 'geen van deze woorden:' staat de instructie 'woorden die u don't wilt weergeven, bijvoorbeeld: receptie'. Dit is geen duidelijke instructie, zorg ervoor dat bezoekers weten wat er ingevuld moet worden.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Via de link 'Geavanceerd zoeken' in het Archiefweb venster op pagina amsterdam.archiefweb.eu/# kunnen bezoekers een pagina openen waarop verschillende invoervelden staan. Alle invoervelden op deze pagina hebben geen toegankelijke naam. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruikmaken van hulpsoftware moeite hebben met het invullen van deze velden. Zorg ervoor dat alle invoervelden een toegankelijke naam hebben. De beste methode om de velden een toegankelijke naam te geven is ervoor zorgen dat het visuele label van het veld in een label-element staat, en koppel deze aan het bijbehorende input-element via for- en id-attributen. Er mag ook gebruik worden gemaakt van aria-label.
Dit probleem komt ook voor in het venster Sitearchief op pagina rijksoverheid.sitearchief.nl/.

Wanneer bezoekers inzoom bij een schermbreedte van 1280 pixels op rijksoverheid.sitearchief.nl/, verdwijnt van 150% het venster van Sitearchief. Het enige wat hiervan overblijft is een banner aan de onderkant van het scherm waarin twee pijlknoppen staan. Deze twee elementen hebben geen toegankelijke naam omdat de pijliconen geen alternatieve tekst hebben, zie ook succescriterium 1.1.1. Zorg ervoor dat deze elementen een goede alternatieve tekst krijgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een aria-label op de a-elementen.
Dit geldt ook voor pagina amsterdam.archiefweb.eu/.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/archiefweb-sitearchief/audit/
Geprint: 2024-04-24 04:09:47 v2.4-011