Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Baarn

De website Gemeente Baarn voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
3 maart 2022
Opdrachtgever
Gemeente Baarn
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op baarn.nl, behalve de pagina's achter een login
  • Alle PDF's op baarn.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Pagina's op baarn.nl achter een login
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website
  • Alle externe systemen en websites waar via baarn.nl met een link naar wordt verwezen
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 10:17:41 v2.4-011