Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Baarn

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Baarn
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op baarn.nl, behalve de pagina's achter een login
  • Alle PDF's op baarn.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Pagina's op baarn.nl achter een login
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website
  • Alle externe systemen en websites waar via baarn.nl met een link naar wordt verwezen
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 46

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Onderaan elke pagina staat achter de link "Vacatures" een icoon dat verwijst naar een externe pagina. Hier is een <span> met daarop het aria-label "Externe link" meegegeven. Het probleem is dat een aria-label op een element zonder semantische waarde (zoals een span) niet door alle hulpsoftware wordt herkend. Daardoor mist het icoon een tekstueel alternatief. Zie ook succescriterium 4.1.2.
Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op de pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens.

Bevinding 2: Het logo van 'Vorstelijk Baarn' in de footer van iedere pagina heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet ten minste de naam van de organisatie bevatten. Daarnaast is dit logo een link. Een alternatieve tekst is nodig om het linkdoel te bepalen (succescriterium 2.4.4) en om de link te kunnen bedienen met spraakgestuurde navigatie (succescriterium 2.5.3). Daarnaast heeft ieder bedienbaar element zowel een passende rol als naam nodig (succescriterium 4.1.2).

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: Op de pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie wordt een video getoond "Zon- en windenergie in perspectief". Deze video heeft alleen een automatisch gegenereerde ondertiteling. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden, bijvoorbeeld op 0:06 "Waarom" in plaats van "Baarn", of later in video 'Barend', 'Bart', 'Waren', 'Waar' en 'Bar' in plaats van "Baarn". Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. Maak een goede ondertiteling.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: Op pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:46 en 2:50. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5. Hetzelfde komt voor bij meer video's op de website, zo als de video "Zon- en windenergie in perspectief" op de zelfde pagina.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:46 en 2:50. Er is geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Maak gebruik van een extra audiospoor. Hetzelfde komt voor bij meer video's op de website, zo als de video "Zon- en windenergie in perspectief" op de zelfde pagina.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: De link "Mijn Baarn" rechts boven aan elke pagina is opgemaakt in een lijst met één item. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of andere content verborgen is. Verwijder het lijstelement om dit probleem op te lossen.

Bevinding 7: Op de pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens is de huidige datum visueel dikgedrukt. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulpsoftware. Markeer de actieve naam zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current=true.

Bevinding 8: Het onderdeel van het hoofdmenu dat actief is, wordt aangegeven door een streep onder de tekst. Bijvoorbeeld op de pagina www.baarn.nl/voorrangsregels-op-de-vernieuwde-eemweg is dat "Actueel". Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulp-software. Markeer de actieve naam zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current=true.

Bevinding 9: Onder aan elke pagina staat onder "Volg de gemeente" een lijst met social media. Deze links zijn niet opgemaakt als lijst, maar het is wel een opsomming. Daarnaast is het gebruik van een lijst hier prettiger voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, omdat zij te horen krijgen uit hoeveel items de lijst bestaat. Gebruik het ul- en li-element om een opsomming op te maken.

Bevinding 10: Op de pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens zijn de dagen van "Openingstijden Nieuwe Algemene Begraafplaats" opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk aan een zin of woord. Daarnaast kunnen bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware over een pagina navigeren aan de hand van een koppensneltoets of kop-elementenlijst. Koppen die visueel een kop zijn, maar niet in de code daadwerkelijk een kop zijn, komen daar niet op voor. Gebruik daarom kopelementen (zoals h3) om koppen op te maken. Dit geldt ook voor de kopjes onder 'Algemeen telefoonnummer' op dezelfde pagina.

Bevinding 11: De PDF "Informatie bezwaarprocedure Baarn" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Het zelfde geldt voor meer PDF bestanden op de website, bijvoorbeeld www.baarn.nl/_flysystem/media/uitnodigingskader-zonne-en-…

Bevinding 12: Advies: Op de bevestigingspagina van het formulier op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken staat een tekst met daarin teksten die functioneel koppen zijn, zoals 'Wat moet u meenemen', maar die dat zowel visueel als in de code niet zijn. Koppen helpen alle bezoekers een tekst goed te interpreteren. Overweeg deze teksten daarom op te maken als koppen.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken is een formulier waar de bezoeker in stap drie onder andere het eigen e-mailadres en telefoonnummer kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 14: In de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" staat op pagina 19 een cirkelgrafiek waarin gebruik wordt gemaakt van kleur om de informatie in de grafiek en in de legenda aan elkaar te koppelen. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien hebben hierdoor moeite met het begrijpen van deze grafiek. Zorg ervoor dat informatie ook op een niet-kleurafhankelijke manier aan elkaar wordt gekoppeld in deze grafiek, bijvoorbeeld door de percentages niet in de cirkel te plaatsen maar achter het bijbehorende legenda item.

Bevinding 15: In de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" staan meerdere kaarten waarin informatie wordt overgebracht door middel van kleur, bijvoorbeeld in de kaart op pagina 25 en de kaart op pagina 29. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien kunnen de informatie in deze kaarten niet toch zich nemen. Zorg er daarom voor dat de informatie in deze kaarten ook op een niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht, bijvoorbeeld door gebruik te maken van vorm.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Bij de tweede stap in het formulier op de pagina www.baarn.nl/afspraak-maken kan in een kalender een datum gekozen worden. De datumnummers in de kalender grijs (HEX #A5A5A5) op wit hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. De tekst "Maand" zwart op donker blauw (HEX #195989) in de datumkiezer heeft daarnaast een contrastverhouding van 2,8:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 17: Bij de derde stap in het formulier op de pagina www.baarn.nl/afspraak-maken staan een telefoon nummer en een e-mailadres als placeholder in de invoervelden. Het contrast van de placeholder tekst (HEX #D2D2D2 ) op wit is te laag. De contrastratio is hier 1.5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 18: De contrastratio van de grijze teksten (HEX #808080) van de uploaddatums bij de artikelen onder 'Laatste nieuws' op de homepage op de witte achtergrond is 3,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 19: Op pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie staat een blauwe linktekst (HEX #1A7ABF) op een lichtgrijze achtergrond (HEX #F4F4F4). De contrastratio is hier 4,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens en op pagina www.baarn.nl/begraven-of-cremeren.

Bevinding 20: In de PDF op pagina www.baarn.nl/_flysystem/media/informatie-bezwaarprocedure-… komen meerdere contrastproblemen voor:

Bevinding 21: De titel van de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" is niet goed leesbaar doordat de tekst op de achtergrondafbeelding niet overal een voldoende hoge contrastwaarde heeft. De contrastratio is op sommige plekken 1,2:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Maak eventueel de grijze rand om de letters (HEX #AA9E98) donkerder om dit probleem op te lossen. Dit geldt voor alle titelbladen in het document. Daarnaast komen er andere contrastproblemen voor in deze PDF:

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Op de eerste pagina van de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" staat de tekst 'Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn'. Deze tekst is een afbeelding. Afbeeldingen van tekst zijn niet toegankelijk omdat mensen met bijvoorbeeld slechtzicht of dyslexie de tekst niet kunnen aanpassen met eigen stijlen zodat deze leesbaar wordt. Zorg er daarom voor dat deze tekst als platte tekst op de pagina wordt geplaatst.
In deze PDF staan meerdere afbeeldingen waarin tekst in voorkomt, bijvoorbeeld op pagina 44 en pagina 34. In deze gevallen is platte tekst in plaatst van een afbeelding van tekst beter voor de toegankelijkheid van het document. Voor dit succescriterium zijn wel uitzonderingen, zoals grafieken, infographics en logo's.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 23: Advies: Wanneer bij een schermgrootte van1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op elke pagina een deel van de content onder de knop "Uw mening" die altijd in beeld blijft staan. Een bezoeker kan wel alle inhoud zien maar het blikveld is beperkt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Bij de tweede stap in het formulier op de pagina www.baarn.nl/afspraak-maken kan in een kalender een datum gekozen worden. De zwarte pijltjes op een donkerblauwe achtergrond (HEX #195989) om de maand te veranderen hebben een contrastverhouding van 2,8:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Dit geldt ook voor de zwarte focusrand op dezelfde donkerblauwe achtergrond. Wanneer de pijltjesknoppen muisfocus hebben, kleurt de achtergrond paarsgrijs (HEX #4C4C4C). De contrastratio tussen de zwarte iconen en de achtergrond is dan 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 25: Wanneer bezoekers het dialoogvenster 'Uw mening' openen, staan daar drie emoticons. De contrastratio's zijn als volgt:

Bevinding 26: Op onder andere pagina 7 van de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" worden gele bulletpoints (HEX #FFC000) gebruikt. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 27: Op pagina 19 van de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" staat een grafiek. DE kleuren die worden gebruikt in deze grafiek om informatie over te brengen hebben een te laag contrats met de witte achtergrond. De contrastverhoudingen hier zijn:

Overal moet de contrastverhouding minimaal 3:1 met de achtergrond. Naast het aanpassen van de kleuren is die probleem ook op te lossen door een rand te plaatsen om de kleuren in de legenda en in de cirkelgrafiek.

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: Op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken staat onder 'Uw gegevens' een 'i' icoon, waar bij hover een tooltip verschijnt. Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verbergt de tooltip het invoerveld 'E-mailadres'. Bezoekers moeten de tooltip weer kunnen verwijderen zonder de muis te hoeven bewegen, bijvoorbeeld met de escape-toets op het toetsenbord.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 29: Op pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie staan twee Youtube-videospelers. De sneltoetsen van deze videospeler kunnen de sneltoetsen van hulpsoftware storen. Videospelers moeten daarom een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. Dit kan door de parameter 'disablekb=1' toe te voegen aan de url van de ge-embedde video.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: De PDF "Informatie bezwaarprocedure Baarn" heeft een titel in de eigenschappen maar de bestandsnaam wordt getoond. Zorg ervoor dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. Hetzelfde geldt voor meer PDF bestanden op de website, bijvoorbeeld www.baarn.nl/_flysystem/media/uitnodigingskader-zonne-en-…

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 31: Na het volgen van een link in het hoofdmenu bijvoorbeeld "Inwoners" > "Duurzaamheid" komt de focus op de nieuwe pagina niet op het eerste element in de pagina maar op de volgende link in het menu.

Bevinding 32: Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Als dat geopend is en de bezoeker gaat terug in de focus volgorde (tab, shift) dan komt de focus te liggen op elementen die onder het uitgeklapte menu liggen, zoals de skiplinks bovenaan de pagina. Hierdoor kan je niet altijd meer zien waar je bent als je met het toetsenbord navigeert. Zorg dat de achterliggende content niet bereikbaar is met het toetsenbord wanneer het menu open staat.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 33: De link "Vorstelijk Baarn" midden onderaan elke pagina heeft geen naam. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen. Zie ook 2.4.4

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 34: De pagina's in de website zijn op meerdere manieren te vinden behalve de pagina www.baarn.nl/sitemap. Die kan niet gevonden worden via bijvoorbeeld de zoekfunctie, een navigatiemenu of een link in de footer. Zorg ervoor dat er meer dan één manier is om bij een pagina binnen een verzameling webpagina's te komen.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Wanneer de link "Vorstelijk Baarn" onderaan elke pagina focus heeft, is dat niet zichtbaar in de browsers Chrome en Edge. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: In de eigenschappen van PDF "Informatie bezwaarprocedure Baarn" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: Wanneer bezoekers op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken onder 'Selecteer locatie en datum' geen tijd selecteren, verschijnt er een melding, bijvoorbeeld 'Er is geen tijd geselecteerd'. Een toegankelijke foutmelding vermeldt niet alleen wélke fout er is gemaakt, maar ook wáár de fout is gemaakt, bijvoorbeeld door de naam van het invoerveld (Begintijd) te benoemen.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: In het formulier op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken wordt met een asterisk (sterretje) aangegeven of een veld verplicht is of niet. Er is wel een alternatief voor hulpsoftware in de vorm van het aria-required attribuut, maar voor ziende bezoekers is er geen uitleg over wat de asterisk betekent. Voeg een instructie toe, bijvoorbeeld 'Velden met een * zijn verplicht' om dit probleem op te lossen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken komen dubbele id's voor, namelijk bij stap drie de id="timeblockr_dialog_container". it kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 40: Onderaan elke pagina staat achter de link "Vacatures" een icoon met het aria-label "Externe link" maar geen toegankelijke rol. Geeft de rol "img" om dit probleem op te lossen, of gebruik een andere manier om het tekstalternatief mee te geven. Zie ook succescriterium 1.1.1.
Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op de pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens.

Bevinding 41: De link "Vorstelijk Baarn" midden onderaan elke pagina heeft geen naam. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 42: In de toegankelijkheidsopties op iedere pagina staan iconen die informatie geven over de functie van de knop. Zonder die informatie zijn de visuele namen van de knoppen, zoals 'Hoger' en 'Lager' nietszeggend. Deze iconen hebben geen alternatieve tekst, al wordt bij sommige iconen wel een speciaal teken voorgelezen. Bij het vergroten van tekst is de toegankelijke naam bijvoorbeeld 'Groter A'. Dit is onvoldoende beschrijvend. Geef de iconen een alternatieve tekst, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst, om dit probleem op te lossen.

Bevinding 43: Op pagina www.baarn.nl/zoeken kunnen bezoekers selecteren op 'Relevantie' of 'Meest recent'. Bij het filter dat momenteel niet actief is (en aanklikbaar) is het attribuut 'aria-current=page' gebruikt. Dit geeft aan hupsoftware aan dat juist dat filter actief is, terwijl het precies andersom is. Verplaats het attribuut naar het actieve filter om dit probleem op te lossen.

Bevinding 44: Op pagina www.baarn.nl/fout staat een link 'Ga naar de homepage'. Ook hier is het 'aria-current=page' attribuut gebruikt. Dit attribuut voegt hier niets toe en is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Zij weten nu niet of andere content mogelijk verborgen is.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.baarn.nl/afspraak-makende keuzeknop in stap drie een verplicht formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er foutmeldingen staan op het scherm. Dit probleem kan opgelost worden door te zorgen dat de focus op de foutmelding komt te staan.

Bevinding 46: Als een pagina in de website aan het laden is, bijvoorbeeld de homepagina zijn er soms drie bewegende stippen in beeld. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat ze even moeten wachten. Hetzelfde komt op meer pagina's in de website voor, bijvoorbeeld als het formulier op pagina baarn.nl/afspraak aan het laden is (vooral zichtbaar bij stap twee), is er een blauw draaiend vierkantje in beeld.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:33:57 v2.3-011