Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Bank Data Retrieval Portal

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Bank Data Retrieval Portal
Datum 17 maart 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De redactionele content en de huisstijl van het domein bankdataretrievalportal.nl. Het onderzoek is uitgevoerd op de testomgeving bankdataretrievalportal.pleio-test.nl.
  • De PDF's op het domein bankdataretrievalportal.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Delen van de website die niet beschikbaar zijn op het testportaal, namelijk 'To connect' en 'Documents.
  • De techniek van de website. De techniek is apart onderzocht in het rapport toegankelijkheidsrapport.swink.nl/pleio.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via bankdataretrievalportal.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 14

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Het logo van het Bank Data Retrieval Portal in de header van de pagina heeft als alternatieve tekst 'site icoon'. Dit beschrijft de afbeelding niet. De alternatieve tekst van een logo moet ten minste de naam van de organisatie bevatten. Een best practice is om ook het woord 'logo' toe te voegen, zodat de link ook makkelijk bedienbaar is voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: De koppen op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/news/view/952ab687-dd5c-456b-ae39-2b49e1c45a56/implementation-… zijn zowel met het kop-element als met het strong-element opgemaakt. Het strong-element geeft nadruk en belang aan een woord of een korte zin. Het mag daarom niet gebruikt worden voor puur opmaak. Verwijder het strong-element om dit probleem op te lossen.

Bevinding 3: De PDF op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/file/download/abee1e8c-037c-423c-a1b3-20dfd465218f/infographic-… is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Dit geldt ook voor de PDF op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/file/download/8b0bcb47-ae71-460d-9385-19c133786c8b/bdrp-news-….

Bevinding 4: Nieuwe bevinding n.a.v. oplossen bevinding in vorig rapport:
Op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/cms/view/4752ff4d-4b2f-4769-8d09-192b4c5e77f3/contact wordt de kop 'Do you have a specific question?' direct opgevolgd door de kop 'Projectmanager BDRP2'. Beide koppen zijn opgemaakt met het H4-element en liggen daarom op hetzelfde kopniveau. Hierdoor verwijst de kop 'Do you have a specific question?' niet naar content en wordt daarom gezien als "leeg". Zorg ervoor dat een kop altijd verwijst naar onderliggende content of naar een kop op een lager kopniveau. Los dit probleem op door de kop 'Do you have a specific question?' op te maken als een H3 kop.

Bevinding 5: Nieuwe bevinding n.a.v. oplossen bevinding in vorig rapport:
De introductietekst op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/news/view/952ab687-dd5c-456b-ae39-2b49e1c45a56/implementation-… is opgemaakt met het h3-element. Hierdoor wordt de tekst gezien als een kop. Zorg ervoor dat alleen visuele koppen zijn opgemaakt als kop, niet meerdere zinnen.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: De PDF op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/file/download/abee1e8c-037c-423c-a1b3-20dfd465218f/infographic-… bevat witte tekst op een blauwe achtergrond (HEX #00AEEF). De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst en 4,5:1 voor normale tekst. Verder komen de volgende contrastproblemen voor in deze PDF:

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: De PDF op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/file/download/8b0bcb47-ae71-460d-9385-19c133786c8b/bdrp-news-… bevat een afbeelding van tekst (de header). Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als platte tekst wordt geplaatst en niet in een afbeelding, omdat een afbeelding van tekst niet meeschaalt bij bijvoorbeeld inzoomen.

Bevinding 8: Aangepaste bevinding t.o.v. vorig rapport:
De homepage bevat een banner met daarin de tekst 'Bank Data Retrieval Portal'. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als HTML wordt geplaatst en niet in een afbeelding. Zij kunnen tekst in HTML namelijk met een eigen stylesheet naar hun wensen opmaken, terwijl tekst in een afbeelding niet aanpasbaar is.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: In de PDF op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/file/download/abee1e8c-037c-423c-a1b3-20dfd465218f/infographic-… staan donkerblauwe selectievakjes (HEX #136E9F) op een blauwe achtergrond (HEX #00AEEF). De contrastratio is hier 2,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: De titel van de PDF op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/file/download/abee1e8c-037c-423c-a1b3-20dfd465218f/infographic-… is 'Verwijzingsportaal_Infographic_V7c_ENG'. Dit omschrijft de inhoud niet, maar lijkt een bestandsnaam te zijn. Een PDF moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Er is geen taal aangegeven voor de PDF op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/file/download/abee1e8c-037c-423c-a1b3-20dfd465218f/infographic-…. De belangrijkste taal in de PDF moet worden aangegeven, zodat een screenreader het bestand goed kan voorlezen.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 12: De titel van de PDF op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/file/download/8b0bcb47-ae71-460d-9385-19c133786c8b/bdrp-news-… is 'Nieuwsbrief'. De visuele titel is 'News update'. Pas de documenttitel aan naar het Engels om dit probleem op te lossen.

Bevinding 13: Aangepaste bevinding t.o.v. vorig rapport:
Op pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/cms/view/33590605-9bba-43b9-88b0-eca77e3294a5/het-… is de navigatie en de inhoud van de pagina Engelstalig, maar is de h1-kop (Het Verwijzingsportaal Bankgegevens) en onderstaande h2-kop zijn Nederlandstalig. Vertaal de titel of geef een taalwissel aan.

Bevinding 14: Aangepaste bevinding t.o.v. vorig rapport:
De paginatitels van alle pagina's bevatten Nederlandse teksten terwijl de content en taal-instellingen van de pagina's in het Engels is. Ook is de titel van de pagina bankdataretrievalportal.pleio-test.nl/nopage volledig in het Nederlands. Zorg ervoor dat de titels van de pagina's volledig worden vertaald naar het Engels.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:44:16 v2.4-011