Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website bereken.uwbeslagvrijevoet.nl

De website Bereken.uwbeslagvrijevoet.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 7 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Julia, Swink
Datum
14 juli 2023
Opdrachtgever
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt"
  • De pagina's op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-10-03 23:47:32 v2.4-011