Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Audit digitale toegankelijkheid website bereken.uwbeslagvrijevoet.nl

De website van Bereken.uwbeslagvrijevoet.nl voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Renate, Swink; Julia, Swink; , SwinkMichiel
Datum
20 oktober 2023
Opdrachtgever
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt"
  • De pagina's op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 10:57:47 v2.4-011