Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website bereken.uwbeslagvrijevoet.nl

De website Bereken.uwbeslagvrijevoet.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Julia Zjochova
Datum
22 mei 2023
Opdrachtgever
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt"
  • De pagina's op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-06-10 08:54:02 v2.4-011