Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Beverwijk


Onderzoeker
Michiel, Swink
Datum
11 maart 2022
Opdrachtgever
Gemeente Beverwijk

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Beverwijk voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website Beverwijk.nl is onderzocht tussen 3 en 11 maart 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De website voldoet al voor een deel aan de WCAG 2.1. Zo hebben afbeeldingen een goede beschrijvende alternatieve tekst en is de website grotendeels goed toegankelijk met het toetsenbord.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Beverwijk
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op beverwijk.nl.
  • De pagina's op het subdomein afspraken.beverwijk.nl.
  • Alle PDF's op beverwijk.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's achter een login, zoals edienstenburgerzaken.beverwijk.nl.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via beverwijk.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 8 12 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 23 27 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderaan iedere pagina staat achter de link "Facebook" een icoon dat verwijst naar een externe pagina. Hier is een <span> met daarop het aria-label "Externe link" meegegeven. Het probleem is dat een aria-label op een element zonder semantische waarde (zoals een span) niet door alle hulpsoftware wordt herkend. Daardoor mist het icoon een tekstueel alternatief. Zie ook succescriterium 4.1.2.

In de toegankelijkheidsopties op iedere pagina staan iconen die informatie geven over de functie van de knop. Zonder die informatie zijn de visuele namen van de knoppen, zoals "Kleiner" en 'Laag' nietszeggend. Deze iconen hebben geen alternatieve tekst, al wordt bij sommige iconen wel een speciaal teken voorgelezen. Bij het vergroten van tekst is de toegankelijke naam bijvoorbeeld 'Groter AA'. Dit is onvoldoende beschrijvend. Geef de iconen een alternatieve tekst, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst, om dit probleem op te lossen.

Het logo van de gemeente Beverwijk in de PDF www.beverwijk.nl/_flysystem/media/geldigheid-parkeervergunningen_5.pdf heeft geen beschrijving en is niet als artefact aangemerkt. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. De decoratieve afbeeldingen dienen als artefact te worden getagd.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.beverwijk.nl/lintjes wordt een video getoond. In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke informatie in het geluid van een video of animatie (al dan niet interactief) moet ondertiteling geboden worden: een visuele versie van auditieve informatie. Op deze manier is de informatie ook beschikbaar voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.beverwijk.nl/lintjes is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 00:03. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.beverwijk.nl/lintjes is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 00:03. Er is geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tabel op pagina www.beverwijk.nl/parkeervergunning onder "Wat kost een parkeervergunning?" bevat geen koppen. Tabellen met drie of meer kolommen moeten altijd tabelkoppen hebben die zijn opgemaakt met het th-element. Voeg tabelkoppen toe om dit probleem op te lossen.

De introductietekst op pagina www.beverwijk.nl/parkeervergunning is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk en belang aan aan één woord of een (korte) zin. Het mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

Boven aan elke pagina staat de tekst "Belangrijk bericht voor bezoekers
Ook aanstaande maandag (7 maart) testen we om 12.00 uur de sirene". De tekst is opgemaakt als Kop 2 maar deze kop bevat geen content.

Op pagina www.beverwijk.nl/vacatures staan in de uitklapbare stukken content teksten opgemaakt met het em-element, zoals '~ Alex Kwakman, allround medewerker KCC'. Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of een korte zin. Het mag daarom niet gebruikt worden voor puur opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

De PDF "www.beverwijk.nl/_flysystem/media/proces-verbaal-i-4-over-geldigheid-en-nummering-kandidatenlijsten-…" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De code in de PDF www.beverwijk.nl/_flysystem/media/geldigheid-parkeervergunningen_5.pdf heeft niet de juiste structuur. Bijvoorbeeld: De afbeelding bovenaan is gecodeerd als kop, visuele koppen zijn niet gecodeerd als koppen en in de tabel "Algemene parkeervergunning geldig in:" zijn de header cellen als data cellen gecodeerd. Het document bevat daarnaast een visuele inhoudsopgave, maar die is niet als zodanig gecodeerd.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 komt bij de koppen van de stappen de status (bijvoorbeeld 'is volledig ingevuld' vóór de naam van de stap (bijv. 'Activiteit(en') wordt 'Activiteitselectiestap is volledig ingevuld Activiteit(en)'). Het is beter om deze achter de stap te plaatsen, omdat het anders voor verwarring kan zorgen.

In de de PDF www.beverwijk.nl/_flysystem/media/geldigheid-parkeervergunningen_5.pdf wordt niet eerst de titel van het document getoond maar een streepjescode en een andere code. Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware weten zo niet wat het onderwerp van dit document is.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking-0 is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het hoofdmenu op bijvoorbeeld pagina www.beverwijk.nl/contact-en-openingstijden wordt onder "Actueel" een lijst met links getoond waarvan de link "Contact en openingstijden" rood gekleurd is. Bezoekers kunnen alleen aan het verschil in kleur zien dat dit de huidige pagina is. Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.beverwijk.nl/vacatures staat een afbeelding met tekst over het stadhuis. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% verdwijnt een gedeelte van de datumkiezer in de 2e stap in het formulier op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 buiten beeld. Het is met de muis niet mogelijk een volgende maand te kiezen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de knoppen "Ja" en "Nee" focus krijgen onder "Heeft deze informatie u geholpen?" op pagina www.beverwijk.nl/contact-en-openingstijden is dat te zien aan een rand rond de knoppen. Bij de hoog-contrast optie voor toegankelijkheid is de contrastratio van de rand te laag. De binnenkant van de rand is zwart op een zwarte knop en de buitenrand is wit op een witte achtergrond. De contrastratio is 1:1 waar dat dit minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% Is op elke pagina bij de hoog-contrast optie voor toegankelijkheid het contrast tussen de zwarte skiplink knoppen tegen de zwarte achtergrond van de waarschuwingsbanner "Ook aanstaande maandag (7 maart) testen we om 12.00 uur de sirene" te laag. De contrastratio is 1:1 waar dat dit minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer de knop 'Ga naar stap 2' op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 focus heeft, is het contrast tussen de focusrand en de knop te laag. De contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #2E79C6) en de grijze knop (HEX #4F4F4F) is 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op de homepage de tekst- en regelafstand wijzigen naar de waarden zoals omschreven in dit succescriterium, schuiven bij nieuwsartikelen onder 'Het laatste nieuws' de datums en de titels bij lange titels over elkaar heen, waardoor de teksten niet meer goed zichtbaar zijn.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina (iedere pagina) is de zoekfunctie in de navigatie te openen door te focussen op het vergrootglas-icoon. Wanneer bezoekers met het toetsenbord vervolgens weer verder gaan met de tab-toets, verdwijnt het icoon en is de zoekfunctie niet meer zichtbaar. Dit gebeurt alleen met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.beverwijk.nl/lintjes bevat sneltoetsen die de werking van screenreaders kunnen verstoren. In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter 'disablekb=1' toe te voegen.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking-0 wordt met <meta http-equiv="refresh"> een refresh geforceerd na een bepaalde tijd, waarna bezoekers worden verwezen naar www.beverwijk.nl/form/simform/session-timeout/contactformulier. Wanneer er een tijdslimiet is om een bepaald proces te doorlopen, moeten bezoekers de tijdslimiet kunnen uitzetten, aanpassen (naar minstens 10 keer de tijdslimiet) of verlengen (minstens 10 keer).


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF www.beverwijk.nl/_flysystem/media/proces-verbaal-i-4-over-geldigheid-en-nummering-kandidatenlijsten-… heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

Er is een titel in de PDF "www.beverwijk.nl/_flysystem/media/geldigheid-parkeervergunningen_5.pdf" maar de titel "Memo" beschrijft de inhoud van de PDF "GELDIGHEID PARKEERVERGUNNINGEN 2020" onvoldoende en niet de titel maar de bestandsnaam wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als een bezoeker naar een nieuwe pagina gaat binnen de site, bijvoorbeeld door in het hoofdmenu naar Actueel/bekendmakingen te gaan, staat de focus niet aan het begin van de pagina. Blinden die met behulp van het toetsenbord navigeren kunnen niet zien waar in de pagina de focus zich bevindt. Zorg dat op een nieuwe pagina de focus altijd aan het begin staat.

De knop "Terug naar boven" rechts onderaan elke pagina zorgt er voor dat de pagina naar boven scrolt, maar de focus blijft onder aan de pagina. Zorg er voor dat de focus ook boven aan de pagina staat.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onder aan elke pagina staat het adres van het gemeentehuis van Beverwijk. Uit de tekst "Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk" is niet duidelijk dat dit een link is naar een externe website: Google maps.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina's in de website zijn op meerdere manieren te vinden behalve de pagina www.beverwijk.nl/sitemap. Die kan niet gevonden worden via bijvoorbeeld de zoekfunctie, een navigatiemenu of een link in de footer. Zorg ervoor dat er meer dan één manier is om bij een pagina binnen een verzameling webpagina's te komen.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking-0 staat onderaan de 3e stap een knop "Bestand(en) toevoegen". De toegankelijke naam van knop "Bijlage" of "Bestanden kiezen" komt niet overeen met de zichtbare naam van de knop. Hierdoor is onder andere de knop niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.beverwijk.nl/about-beverwijk-and-wijk-aan-zee/ is de taalaanduiding van de hele pagina Nederlands. De pagina is echter in het Engels. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML. Zorg er ook voor dat de navigatie Engelstalig is. Een andere optie is het aangeven van een taalwissel voor enkel de inhoud van de pagina.

In de eigenschappen van PDF "www.beverwijk.nl/_flysystem/media/proces-verbaal-i-4-over-geldigheid-en-nummering-kandidatenlijsten-… de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.beverwijk.nl/lintjes staat een iframe. De toegankelijke naam van het iframe is 'Embedded content from Youtube'. Geef hiervoor een taalwissel aan, of geef het iframe een beschrijvende Nederlandse naam.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 kunnen bezoekers een datum kiezen met de kalender, of zelf een datum invullen. Wanneer een datum wordt ingevoerd die niet beschikbaar is, verschijnt de melding 'U heeft nog geen tijd geselecteerd'. Deze melding is niet duidelijk, want er kan geen tijd geselecteerd worden voor een niet-beschikbare dag. Zorg ervoor dat bezoekers weten welke fout zij hebben gemaakt (een niet-beschikbare datum geselecteerd) en hoe zij dit moeten oplossen (succescriterium 3.3.3).


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het veld E-mailadres op pagina www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking-0 heeft twee labels. De placeholder is ook aangemerkt als label. Een invoerveld mag niet meerdere labels hebben. Daarnaast verdwijnt een placeholder wanneer bezoekers beginnen met typen. Plaats de instructie daarom boven of onder het veld om het permanent zichtbaar te maken.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina komen li-elementen voor die niet in een ul- of ol-element staan. Hierdoor hebben de elementen geen semantische waarde.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderaan elke pagina staat achter de link "Facebook" een icoon met het aria-label "Externe link" maar geen toegankelijke rol. Geeft de rol "img" om dit probleem op te lossen, of gebruik een andere manier om het tekstalternatief mee te geven. Zie ook succescriterium 1.1.1. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op de pagina www.beverwijk.nl/gemeenteraadsverkiezing-2022 onder "Handige links"

In het hoofdmenu op bijvoorbeeld pagina www.beverwijk.nl/contact-en-openingstijden staat onder het menu-item "Contact en openingstijden" een rode streep, om aan te geven bij welk deel van de website de pagina hoort. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Maak gebruik van aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 kunnen bezoekers een datum selecteren met de kalender. De beschikbare datums worden echter niet voorgelezen ('leeg') omdat aria-hidden=true is gebruikt op de links in de tabelcellen. Hierdoor is er geen toegankelijke naam beschikbaar en weten bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware niet wat zij selecteren en dat zij überhaupt iets kunnen selecteren, omdat zij denken dat de cellen leeg zijn.

Op onder andere pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 wordt het aria-expanded attribuut gebruikt op verkeerd niveau, namelijk op een child van het daadwerkelijke uitklapbare element (de div die fungeert als knop). Hierdoor wordt de staat niet of niet goed voorgelezen door hulpsoftware. Plaats het attribuut op het juiste niveau.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers bij de derde stap in het formulier op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding. Bezoekers die gebruik maken voorleessoftware worden hiervan niet op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld door de focus te verplaatsen naar de foutmelding of de foutmelding direct voor te laten lezen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/beverwijk.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 15:37:06 v2.4-011