Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Bibliotheekatlas

De website Bibliotheekatlas voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
17 juni 2021
Opdrachtgever
Koninklijke Bibliotheek
Scope van de website Alle pagina's op www.bibliotheekatlas.nl.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:22:52 v2.4-011