Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Brabant Magazine Nr. 50


Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
16 maart 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Brabant Magazine voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website publicaties.brabant.nl/bm50 is onderzocht tussen 10 en 16 maart 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Deze website is al eens eerder onderzocht en er is al veel gedaan aan de toegankelijkheid ervan, maar er zijn een aantal aandachtspunten.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Brabant Magazine
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op publicaties.brabant.nl/bm50/
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 33 17 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als een zoekterm ingevuld wordt in het zoekvenster, bijvoorbeeld 'Brabant' staat boven elk zoekresultaat een afbeelding met als toegankelijke naam de titel van het artikel. Dit is dubbelop omdat de titel van het artikel al zichtbaar is, en beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan of maak de afbeelding eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element.

Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/ staat het logo van de Provincie Noord-Brabant. Dit logo heeft geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat dit logo een alternatieve tekst krijgt waar ministens de tekst op het logo in staat.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina publicaties.brabant.nl/bm50/verkiezingen is er in de video 'Brabant kiest' op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:00. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5. Hetzelfde komt vaker voor op de website bijvoorbeeld op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/video in de video 'Subsidie voor collectieve wooninitiatieven' waar op 0:09 tekst in beeld is.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina publicaties.brabant.nl/bm50/verkiezingen is er in de video 'Brabant kiest' op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:00. Er ontbreekt een voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er wordt getoond in de video. Laat de teksten in beeld uitspreken door een voice-over of maak gebruik van een audiodescriptie. Hetzelfde komt vaker voor in de website bijvoorbeeld op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/video in de video 'Subsidie voor collectieve wooninitiatieven' waar op 0:09 tekst in beeld is.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/circulaire-economie wordt een introductie tekst opgemaakt als een kop van niveau 4. Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Daarom mag het kop-element alleen worden gebruikt voor een korte zin die de informatie van de onderliggende content beschrijven. Maak van deze kop gewone tekst. Hetzelfde komt vaker voor op de website. Bijvoorbeeld op de pagina publicaties.brabant.nl/bm50/twee-meningen staan citaten die opgemaakt zijn als kop.

Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/circulaire-economie staan koppen die niet als kop zijn opgemaakt zoals 'Schoonmaken met je schillen' en 'Frietje Precies'. Wanneer iets een visuele kop is en in de code niet is opgemaakt met een kop-element kan hulpsoftware niet aangeven dat hier een kop staat. Zorg ervoor dat alles wat visueel een kop is ook is opgemaakt met een kop-element. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/colofon bij de koppen zoals 'CONTACT' en 'EINDREDACTIE EN REALISATIE'.

Advies: Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/video heeft de titel 'Subsidie voor collectieve woonvormen' kopniveau 1. Deze titel beschrijft de pagina niet. Kop niveau 1 kan het beste gereserveerd worden voor de titel van de hele pagina, in dit geval 'Check hier de beste video's uit Brabant'.

Advies: Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/circulaire-economie staat twee keer een kop op niveau 1 en worden kopniveaus overgeslagen. Hulpsoftware maakt gebruik van de koppenstructuur van een pagina om de inhoud overzichtelijk weer te geven, bijvoorbeeld in een koppenlijst. Het is daarom beter om een goede koppenstructuur toe te passen op de pagina.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina publicaties.brabant.nl/bm50/video staan blokken met een video, een kop en tekst. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de video hoort. Zet de koppen vooraan in de HTML-code en zet hierachter de video. Visueel mag deze indeling wel aangehouden worden. Eenzelfde probleem komt voor op de inhoudpagina publicaties.brabant.nl/bm50/inhoud, waar voor de titel extra informatie wordt gegeven zoals 'RUIMTE'. Dit probleem komt ook voor bij de zoekresultaten die verschijnen wanneer een zoekterm ingevuld wordt waar eerst een afbeelding, dan een paginanummer en dan pas de titel van het resultaat staat.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/verkiezingen staat een witte tekst op een roze achtergrond (HEX #FC819E). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,4:1, waar dit 4,5:1 moet zijn voor de kleine tekst en 3:1 voor de grote tekst zoals de titel 'Wat doet de provincie?'. Dezelfde kleur roze tekst op witte achtergrond heeft ook een te laag contrast.
Op dezelfde pagina hebben de kleuren oranje (HEX #FF8927) met een contrastverhouding van 2,4:1, groen (HEX #0EB862) met een contratsverhouding van 2,6:1 en lila (HEX #747BFF) met een contrastverhouding van 3,5:1, ook een te laag contrast met de witte tekst of achtergrond. Zorg voor kleurencombinaties met voldoende contrast.
Hetzelfde komt op meerdere plaatsen in de website voor, bijvoorbeeld op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/circulaire-economie heeft de lichtgroene tekst (HEX #AFCA0B) op witte achtergrond, een contrastverhouding van 1,9:1.

Op een pagina met een witte achtergrond zoals publicaties.brabant.nl/bm50/instagram heeft de witte tekst van de titel in de header, in dit geval 'Instagram', een te laag contrast met de lichtgrijze achtergrond (HEX #CCCCCC). De contrastverhouding is 1,6:1, waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/inhoud staan witte teksten voor afbeeldingen. Door de lichte achtergrondafbeeldingen hebben veel van deze teksten onvoldoende contrast, bijvoorbeeld de tekst 'Brabant Video' heeft een contratsverhouding van 1,3:1 met de achtergrond (HEX #DEDEDE). Zorg ervoor dat alle teksten voldoende contrast hebben met de achtergrond.

Advies: Op publicaties.brabant.nl/bm50/ zijn witte en rode teksten geplaatst voor een video. Op sommige punten in de video zijn deze teksten slecht leesbaar, bijvoorbeeld omdat ze voor een lichte achtergrond zijn geplaatst. Zorg ervoor dat teksten altijd voldoende contrast hebben met hun achtergrond. Het is daarom beter om ervoor te zorgen dat teksten altijd voor een vaste achtergrond, bestaande uit één kleur, staan.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/instagram staat een afbeelding met onder andere de tekst 'omroepbrabant en 9 anderen vinden dit leuk.'. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.
Op andere pagina's staan ook afbeeldingen van tekst die verder niet voorkomen op de pagina, bijvoorbeeld bij de tekst 'Brabant kiest' op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/verkiezingen.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Als op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/video de video op de achtergrond afspeelt, kan op sommige momenten de knop naar de Inhoudsopgave onvoldoende contrast hebben met de achtergrond. Plaatst daarom liever geen content zoals knoppen of teksten over video's of afbeeldingen.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je op elke pagina over de pijltjes knoppen rechtsonder in beeld hovert met de muis, verschijnt er aanvullende content. De bezoeker kan deze content niet weghalen zonder de muis te bewegen of de focus met het toetsenbord te verplaatsen. Een bezoeker moet dit bijvoorbeeld met de escapetoets kunnen doen.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina publicaties.brabant.nl/bm50/video staat een roterende titel: 'Check hier de beste / video's uit Brabant'. Er is geen mechanisme beschikbaar, of makkelijk bereikbaar, om de content te laten stoppen, te pauzeren of te verbergen. Voeg een mechanisme toe waarmee de gebruiker dat kan, of verwijder de content om dit probleem op te lossen.

Advies: Er is, bijvoorbeeld op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/twee-meningen en publicaties.brabant.nl/bm50/video content die automatisch begint te spelen zoals bedoeld in dit criterium. Er is ook een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, zodat aan dit criterium is voldaan. De knop om dit te doen is verstopt achter een toegankelijkheidsicoon. Niet elke gebruiker die het beeld zou willen stoppen beseft dat dit iets te maken kan hebben met toegankelijkheid. Het zou beter zijn om bijvoorbeeld een pauze-icoon te gebruiken.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina publicaties.brabant.nl/bm50/instagram heeft als titel 'Instagram - BM50', dit beschrijft de inhoud van de pagina niet geheel. Alle Instagram posts gaan over #BrabantKiest en dat is ook de tekst van de kop van niveau 1. Geef een paginatitel die de inhoud van de pagina goed beschrijft.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina kan je met de tabtoets door de pagina navigeren. Nadat de links naar de vorige en volgende pagina focus hebben gekregen is het volgende element dat focus heeft de hele pagina. Er wordt in de HTML gebruikgemaakt van het attribuut tabindex=0 op in dit geval op een section-element met de pagina inhoud. Daardoor ontstaat er bij een onlogische focusvolgorde. Zorg dat de focusvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Plaats geen tabindex="0" op elementen die niet-interactief zijn en geen focus horen te krijgen. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld als op de homepagina op de link 'WIN KAARTEN VOOR
EFTELING - DE TENTOONSTELLING' geklikt wordt open een venster waarin vier section-elementen met tabindex=0 voorkomen en bijvoorbeeld ook op de pagina hpublicaties.brabant.nl/bm50/video krijgen meerdere niet-actieve elementen focus.

Als met de knop 'inhoudsopgave' in de header van elke pagina het venster met de inhoud van de website is geopend, krijgt de link 'Pagina's' focus terwijl het geen interactief element is. Dat komt omdat het onderdeel van een tab lijst is met één element. Bij het openen van een nieuw venster hoort de knop 'sluiten' als eerste focus te krijgen en niet als laatste zoals nu het geval is. Zorg voor een logische focus volgorde waarbij niet-interactieve elementen geen focus krijgen.

Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/instagram staan i-frames met posts van Instagram, bijvoorbeeld de post van 'renateverheijen'. Bezoekers die met behulp van de tabtoets door de pagina navigeren moeten 14 keer op de tabtoets klikken voor één post waarbij 12 keer een link naar de zelfde profielpagina wordt gepasseerd. Zorg voor een logische focus volgorde.

Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/ loopt de focus volgorde niet logisch over de pagina. Na de skiplink krijgt eerst het toegankelijkheidsicoon focus, daarna pas de links en knoppen in de header. Ook krijgt de content op de pagina, zoals de link ''Twee meningen' over woningbouw' pas als laatst focus, terwijl dit midden op de pagina staat. Zorg ervoor dat de focus volgorde logisch over de pagina loopt, het is hierbij het best om de leesvolgorde aan te houden.
Dit komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op publicaties.brabant.nl/bm50/landbouwinnovaties.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/instagram staan links met de linktekst 'Profiel bekijken', maar elke link verwijst naar een andere pagina. Vermijd links met dezelfde naam maar die naar andere pagina's verwijzen, zulke teksten beschrijven het linkdoel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van de post waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft deze aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn. Hetzelfde geldt voor de links met bijvoorbeeld de naam 'View more on Instagram' of 'like' op dezelfde pagina.

Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/verkiezingen staat een video 'Brabant kiest'. Het logo van de provincie linksboven is een link naar de YouTube pagina van de Provincie Noord-Brabant. De linktekst 'Photo image of Provincie Noord-Brabant' beschrijft het doel van de link niet goed. Hetzelfde geld voor de video 'Lijsttrekkers Provinciale Statenverkiezingen' op dezelfde pagina.

Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/circulaire-economie heeft een link naar het nieuwsartikel 'Grootschalige productie Prefab biobased huizen mogelijk' op de website www.brabant.nl de linktekst 'Meer informatie'. Deze linktekst beschrijft het doel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/instagram zijn Instagram posts via een iframe geplaatst. Het title-attribuut van het iframe beschrijft de inhoud niet. Bijvoorbeeld de titel van de eerste post is 'www.instagram.com/p/CpXw9CzNq25/embed'. Geef in de titel een goede omschrijving van de inhoud van het iframe, bijvoorbeeld "Instagram post van renateverheijen".

Op elke pagina staat een link die gelabeld is met het toegankelijkheidsicoon. Wanneer deze link is geopend is een knop zichtbaar waarmee bezoekers video's kunnen pauzeren. Deze knop heeft het visuele label 'Autoplay videos/GIFs'. Naast dat dit een Engelse tekst is (zie ook succescriterium 3.1.2), beschrijft dit label de onvoldoende wat de knop doet. Zorg ervoor dat het label van de knop duidelijk omschrijft wat de functie van de knop is.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina kan je met de tabtoets door de pagina navigeren. Nadat de links naar de vorige en volgende pagina's focus hebben gekregen is het volgende element dat focus heeft de hele pagina, maar dat is niet te zien. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen, of zorg er in dit geval voor dat dit element geen focus krijgt. Zie ook succescriterium 2.4.3.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat een link die gelabeld is met het toegankelijkheidsicoon. Wanneer deze link is geopend is een knop zichtbaar waarmee bezoekers video's kunnen pauzeren. De toegankelijke naam van deze knop is 'Pause', terwijl het visuele label 'Autoplay videos/GIFs' is. Wanneer de knop is geactiveerd verandert de toegankelijke naam naar 'Play'. Als het visuele label van knop niet voorkomt in de toegankelijke naam, is de knop moeilijk te activeren met spraakgestuurde bediening. Er is meer mis met het label van deze knop (zie ook succescriterium 2.4.6 en 3.1.2). Zorg er daarom voor dat deze knop een label krijgt dat de functie van de knop duidelijk beschrijft en dat dit label voorkomt in de toegankelijke naam van de knop.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat een link die gelabeld is met het toegankelijkheidsicoon. Deze link heeft de toegankelijke naam 'Accessibility options'. Ook is de content die de link toont zodra deze is uitgeklapt in het Engels. De taalaanduiding van elke pagina is Nederlands. Als Engelstalige content is geplaatst op een pagina met een Nederlandse taalaanduiding wordt dit niet correct voorgelezen door voorleessoftware. Zorg er daarom voor dat een taalwissel wordt aangegeven op de Engelse content, of vertaal de Engelstalige content naar het Nederlands.

Op publicaties.brabant.nl/bm50/ staan een zoekknop en een knop om audio te dempen. Deze knoppen hebben de Engelse toegankelijke namen 'Search' en 'Mute' terwijl de pagina een Nederlandse taalaanduiding heeft. Zorg ervoor dat deze knoppen een Nederlandse toegankelijke naam krijgen.
Deze knoppen met een Engelse toegankelijke naam komen voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op publicaties.brabant.nl/bm50/video.

De skiplink op elke pagina is in het Engels, terwijl deze pagina's een Nederlandse taalaanduiding hebben. Vertaal de skiplink naar het Nederlands of geen een taalwissel aan op de skiplink.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding van de knop 'Inhoudsopgave' is een SVG met een alternatieve tekst 'Menu icon'. Een SVG mag geen alt-attribuut bevatten. Dit kan problemen met hulpsoftware veroorzaken.

Op de homepagina heeft de link 'Meer informatie' onderaan de pagina een niet toegestaan attribuut actionid. Dit kan problemen met hulpsoftware veroorzaken. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina publicaties.brabant.nl/bm50/verkiezingen bij de link 'waarismijnstemlokaal.nl'.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

NVDA 2020-4

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/brabant-magazine/audit/
Geprint: 2024-04-24 05:46:35 v2.4-011