Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website brabantontmoet.nl

De website Brabantontmoet.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 9 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Kaylee, Swink
Datum
10 november 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op brabantontmoet.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van alle pagina's op brabantontmoet.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Pagina's achter login. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:53:41 v2.4-011