Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website BrabantStad

De website BrabantStad voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 33 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Pieternel de Jonge; Jules Ernst van 200 OK
Datum
17 mei 2021
Opdrachtgever
Simon Besters, De Staat van het Web
Scope van de website - Alle pagina's op brabantstad.nl
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:34:32 v2.4-011