Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Jeugdmonitor CBS

De website Jeugdmonitor CBS voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
4 juli 2023
Opdrachtgever
CBS
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op jeugdmonitor.cbs.nl
  • Alle PDF's op jeugdmonitor.cbs.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
  • Steekproef getoetste webpagina's
    Geprint: 2024-06-19 09:53:14 v2.4-011