Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Clear air

De website Clear air voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 9 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
13 februari 2023
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op clear-air.nl.
  • Alle PDF's op clear-air.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via clear-air.nl met een link naar wordt verwezen, inclusief de privacy statement op TNO.nl.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:29:13 v2.4-011