Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content audit digitale toegankelijkheid website Clear air

De website Clear air voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 15 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
22 december 2022
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op clear-air.nl.
  • Alle PDF's op clear-air.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via clear-air.nl met een link naar wordt verwezen, inclusief de privacy statement op TNO.nl.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-02-04 05:56:54 v2.4-011