Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Community Slachtofferhulp Nederland

De website community.slachtofferhulp.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 6 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Kaylee, Swink
Datum
18 juni 2024
Opdrachtgever
Slachtofferhulp Nederland
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
  • PDF's die door communityleden zijn toegevoegd
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 10:02:32 v2.4-011