Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website cultuurparticipatie.nl

De website cultuurparticipatie.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 28 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Kaylee, Swink
Datum
19 februari 2024
Opdrachtgever
Fonds voor Cultuurparticipatie
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op cultuurparticipatie.nl
  • Alle pagina's op aims.cultuurparticipatie.nl
  • Alle PDF's op cultuurparticipatie.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:00:39 v2.4-011