Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Data Portaal Noord-Brabant

De website Data Portaal Noord-Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 7 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
4 januari 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op data-portaal-noord-brabant.hub.arcgis.com.
  • Alle PDF's op data-portaal-noord-brabant.hub.arcgis.com.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van alle pagina's op data-portaal-noord-brabant.hub.arcgis.com. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website zoals data-portaal-noord-brabant.hub.arcgis.com/api/feed/definition/#/RSS%202.0/get_api_feed_rss_2_0.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:34:31 v2.4-011