Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website De Toekomst van Brabant

De website De Toekomst van Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Julia, Swink
Datum
22 mei 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
- Alle pagina's op detoekomstvanbrabant.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De aanmeld- en inlogprocedure op q1000.nl/authenticator/detoekomstvanbrabant. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 10:21:13 v2.4-011