Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Deltaflex JenV Mobiliteitscentrum

De website Deltaflex JenV Mobiliteitscentrum voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 6 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink
Datum
1 juli 2021
Opdrachtgever
Stichting Pleio
Scope van de website Alle pagina's op www.deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl (URI-basis)
Niet de pagina's op account.pleio.nl/ (andere stijlkenmerken, besloten pagina's)
Niet de pdf's
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 04:36:52 v2.4-011