Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Deltaflex JenV Mobiliteitscentrum

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Deltaflex JenV Mobiliteitscentrum
Scope van de website Alle pagina's op www.deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl (URI-basis)
Niet de pagina's op account.pleio.nl/ (andere stijlkenmerken, besloten pagina's)
Niet de pdf's
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 12

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/ staat een groene paginabrede afbeelding met de tekst "Deltaflex JenV Mobiliteitscentrum." Deze afbeelding is noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Het tekstueel alternatief is “Deltaflex”. Dit beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. De tekst "JenV Mobiliteitscentrum" wordt niet in de alt-tekst vermeld. Dit komt door een typefout, hierdoor wordt het alt-attribuut vroegtijdig gesloten. De afbeelding voegt informatie toe. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Beschrijf in het tekstueel alternatief wat er op de afbeelding te zien is. Deze afbeelding conflicteert ook op succescriteria 1.4.5.

Bevinding 2: Op pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/cms/view/82b22d8d-e9b8-… staan 6 afbeeldingen van publicaties. Deze afbeeldingen hebben een tekstueel alternatief dat onvoldoende beschrijvend is. Deze afbeeldingen zijn ook een link naar een PDF bestand. Beschrijf in het tekstueel alternatief de tekst die op de afbeeldingen vermeld staat en het doel van de link.
Toevoeging 01-07-2021: De afbeeldingslinks werken niet dus de afbeeldingen zijn niet meer zichtbaar. Er kan niet gecontroleerd worden of de oorspronkelijke tekst nu voorkomt in de alternatieve tekst.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: Het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond, op de afbeelding bovenaan pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/ is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst.

Bevinding 4: Het contrast van de witte tekst op de oranje achtergrond 'Maak werk van je talent' op pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/ is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst.

Bevinding 5: Op pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/cms/view/82b22d8d-e9b8-… staan 6 afbeeldingen van publicaties. Tekst op deze afbeeldingen heeft onvoldoende contrast. Toevoeging 01-07-2021: de afbeeldingen werken niet, dus er kan niet gecontroleerd worden of daar nog tekst op staat en of de eventuele tekst dan een goed contrast heeft.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/ staat een groene paginabrede afbeelding met de tekst "Deltaflex JenV Mobiliteitscentrum." Dit is een afbeelding van tekst. Afbeeldingen van tekst zijn voor bezoekers met een visuele beperking onvoldoende toegankelijk. Zij kunnen de tekst dan niet aanpassen aan hun eigen voorkeuren. Gebruik daarom geen afbeeldingen van tekst, tenzij het niet anders kan. In de meeste gevallen kan dezelfde visuele weergave worden bereikt met CSS. Op deze pagina staan ook 6 afbeeldingen met witte tekst op blauw en blauwe tekst op wit. Dit is een navigatie ("JenV klussenbank", "Talentmanagement", etc.). Ook dit zijn afbeeldingen van tekst.

Bevinding 7: Op pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/news wordt via informatie in de afbeelding bóven de vacature informatie verstrekt over of een vacature nog open staat of niet. De tekst 'Vervuld' of 'Pech, deze is weg!' of 'Jammer, net te laat!' geeft ziende bezoekers meer informatie over de vacature dan aan slechtzienden, die de tekst niet kunnen aanpassen, en aan blinden. Zorg ervoor dat deze informatie ook op een andere manier beschikbaar is. Deze informatie staat namelijk ook niet in de vacature zelf.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/search/results een datumkiezer. Bij hoveren over een datum in de datumkiezer verschijnt een achtergrondkleur. Deze kleur heeft te weinig contrast met de witte achtergond. Contrastverhouding van 1,1:1 gemeten (#F7F7F7 op #FFFFFF).

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: De titel van de pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/news is “Nieuws · Deltaflex”, terwijl de pagina in het overzicht 'Klussenaanbod' heet. Deze titel beschrijft niet goed het onderwerp of doel van de pagina.

Bevinding 10: De titel van pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/blog is 'Blogs', terwijl de pagina in het overzicht 'Nieuws' heet. Deze titel beschrijft niet goed het onderwerp of doel van de pagina.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: 4.1.2: Op de homepage staat een lijst met onder andere evenementen en nieuwsberichten. Deze items hebben een bijbehorende knop "Like dit item" of "Reageer". De "Reageer" knop heeft de functie om uit te vouwen en samen te vouwen. Dit is in de code niet meegegeven. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere plekken op de website voor.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 12: Dit is een advies:
Op pagina deltaflexjenvmobiliteitscentrum.nl/groups staat een zoekveld. Dit invoerveld heeft geen submit knop. Tijdens het typen verandert de pagina al en verschijnen en verdwijnen er zoekresultaten, zonder de bezoeker hierover te informeren. De content verschijnt wel direct onder de zoekbalk, maar bezoekers die gebruik maken van hulptechnologie zouden kunnen missen dat er content is verschenen. Ook als er geen groep wordt gevonden, kan dat onduidelijk zijn. Een tekst die aangeeft hoeveel resultaten er zijn gevonden, zou daarbij kunnen helpen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 13:48:04 v2.3-011