Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Denk Doe Duurzaam

De website Denk Doe Duurzaam voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 6 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
14 maart 2023
Opdrachtgever
Leene Communicatie
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op denkdoeduurzaam.nl.
  • Alle PDF's op denkdoeduurzaam.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op alle pagina's van denkdoeduurzaam.nl.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via denkdoeduurzaam.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-03-20 14:33:54 v2.4-011