Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Denk Doe Duurzaam

De website Denk Doe Duurzaam voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
19 december 2022
Opdrachtgever
Leene Communicatie
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op denkdoeduurzaam.nl.
  • Alle PDF's op denkdoeduurzaam.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op alle pagina's van denkdoeduurzaam.nl.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via denkdoeduurzaam.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-02-04 07:12:09 v2.4-011