Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Deurne


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
9 mei 2022
Opdrachtgever
Gemeente Deurne

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Deurne voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 18 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website deurne.nl is onderzocht tussen 2 en 9 mei 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Het doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Bij het maken van de website deurne.nl is duidelijk gedacht aan toegankelijkheid. Sneltoetsopties op video's zijn uitgeschakeld zodat deze hulpsoftware niet in de weg zitten, decoratieve afbeeldingen hebben vaak een alternatieve tekst om een sfeerindruk te geven aan screenreadergebruikers en verschillende formuliervelden hebben het autocomplete-attribuut zodat deze automatisch worden ingevuld. Dit helpt aanzienlijk om de website toegankelijk te maken voor verschillende mensen. Echter, tijdens het onderzoek zijn een aantal bevindingen gevonden die voor toegankelijkheidsproblemen zorgen. De meest opvallende bevindingen daarvan zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Deurne
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
 • Alle pagina's en PDF's op deurne.nl
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
 • Alle pagina's op deurne.nl achter een login (zoals DigiD). Dit vereist een apart onderzoek.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via domeinnaam.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 13 4 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 32 18 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de knop 'Uw mening' activeren verschijnt een dialoogvenster in beeld waar knoppen in staan waarmee bezoekers hun tevredenheid kunnen aangeven. Wanneer bezoekers een knop hebben geselecteerd verschijnen twee invoervelden in beeld. Achter het label bij een invoerveld staat een sterretje (*). Dit teken geeft informatie over aan de bezoekers maar als zij afhankelijk zijn van een screenreaders is het niet duidelijk wat het teken betekent. Zorg er daarom voor dat het teken een tekstalternatief krijgt. Als het sterretje aangeeft dat het een verplicht invoerveld is kan dit ook worden aangeven door het 'required' attribuut op het input-element te plaatsen.

Op pagina www.deurne.nl/toegankelijkheid staat een icoon achter een link dat aangeeft dat de link naar een externe website verwijst. Dit icoon krijgt een tekstalternatief via een aria-label op een span-element. Niet elke screenreader zal dit tekstalternatief voorlezen omdat het span-element geen semantische betekenis heeft, zelfs als hier een aria-label op staat. Kies daarom voor een andere methode om dit icoon een tekstalternatief te geven. Bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst op de pagina te plaatsen.
Dit icoon komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.deurne.nl/afvalkalender.

De video op pagina www.deurne.nl/verdachte-situatie-meld-het heeft geen beschrijving. Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel.

In de PDF 'Klachtenformulier Peelgemeenten' staat het logo van Peelgemeenten. Deze afbeelding is aangemerkt als artefact (decoratief) terwijl het wel informatie overbrengt. Zorg dat de afbeelding wordt getagd als een figuur door deze in een Figure-tag te plaatsen en geef het een alternatieve tekst waar de organisatienaam in staat.

In de PDF 'Klachtenformulier Peelgemeenten' staan strepen waar mensen antwoorden kunnen invullen wanneer zij het document uitprinten. Deze strepen zijn decoratief maar zijn wel in de codelaag geplaatst in P-tags. Zorg ervoor dat deze decoratieve elementen worden aangemerkt als artefacten.
Dit probleem komt ook voor in de PDF 'Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag'.

Het logo van de Peelgemeenten in de PDF 'Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag' heeft de alternatieve tekst '1482484123737_PastedImage'. Deze alternatieve tekst omschrijft de afbeelding niet. Zorg ervoor dat het logo een tekstalternatief krijgt waarin de organisatienaam in voorkomt.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.deurne.nl/spoortunnel-binderendreef geeft een visuele indruk van hoe de spoortunnel Binderendreef eruit komt te zien. Mensen die slecht of niet zien hebben ben niet veel aan deze video omdat de informatie alleen in beeld wordt getoond en kunnen hierdoor geen indruk krijgen van de nieuwe spoortunnel. Om deze reden moet er een alternatief zijn waarin staat wat er op de video te zien is. Dit kan bijvoorbeeld een tekstuele beschrijving van de nieuwe situatie zijn of een audiodescriptie.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.deurne.nl/verdachte-situatie-meld-het staat de video 'Taskforce RIEC Gemeente Deurne'. In deze video zijn twee mensen aan het woord, via tekst in beeld wordt aangegeven wie zij zijn, bijvoorbeeld rond 0:17. Ook staan er aan het begin en eind van de video tekst in beeld. Deze informatie wordt niet voorgelezen door bijvoorbeeld een voice-over, waardoor mensen die bijvoorbeeld het scherm niet kunnen zien informatie missen wanneer zij de video afspelen. Zorg er daarom voor dat er een media-alternatief is voor de video, bijvoorbeeld door een transscript op de pagina te plaatsen. Of maak gebruik van een audiodescriptie om ook te voldoen aan succescriteria 1.2.5 Audiodescriptie.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.deurne.nl/verdachte-situatie-meld-het staat de video 'Taskforce RIEC Gemeente Deurne'. In deze video staan meerdere keren teksten in beeld, bijvoorbeeld rond 0:09 en 1:45. Mensen die het scherm niet kunnen zijn krijgen de informatie in de teksten niet mee wanneer zij de video afspelen. Zorg ervoor dat er een audiodescriptie is zodat mensen met slechtzicht en blinden ook weten wat er op het beeld te zien is wanneer zij de video afspelen.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.deurne.nl/verdachte-situatie-meld-het is een quote geplaatst in een em-element. Dit element is niet bedoeld om quotes of hele zinnen/alinea’s in op te maken. Het geeft namelijk niet aan dat hier een quote staat maar dat deze tekst belangrijk is of nadruk nodig heeft. Dit is belangrijke informatie voor hulpsoftware zoals screenreaders. Los dit probleem op door het em-element te verwijderen. De aanhalingstekens die op de quote zijn gebruikt zijn voldoende om aan te geven dat het hier om een quote gaat.

De tabel op pagina www.deurne.nl/tegemoetkoming-energiekosten-voor-mensen-met-een-laag-inkomen is opgemaakt met alleen headercellen (TH-elementen). Wanneer bezoekers gebruikmaken van hulpsoftware kan de software niet aangeven welke cellen aan elkaar zijn gekoppeld, omdat in de code cellen niet naar andere verwijzen. Bij het opmaken van tabel is het belangrijk om headercellen (TH-elementen) en datacellen (TD-elementen) te gebruiken. Headercellen zijn cellen die iets zeggen over andere cellen, bijvoorbeeld de cellen in de bovenste rij van de tabel, de overgebleven cellen zijn datacellen. Bij deze tabel moeten de cellen 'Gezinssituatie', '21 jaar tot AOW-leeftijd' en 'Vanaf AOW-leeftijd' headercellen zijn.

In de tabel op pagina www.deurne.nl/tegemoetkoming-energiekosten-voor-mensen-met-een-laag-inkomen zijn de teksten de bovenste rij opgemaakt met het strong-element. Dit element is niet bedoelt om teksten dikgedrukt mee te maken. Het strong-element geeft namelijk aan hulpsoftware aan dat daarbinnen belangrijke informatie staat. Verwijder het strong-element van de teksten in deze tabel en gebruik een CSS-stijl om de teksten vorm te geven.

In de codelaag van de PDF 'Klachtenformulier Peelgemeenten' zijn de volgende bevindingen gevonden die invloed hebben op de toegankelijkheid van het document:

 • De contactgegevens zijn geplaatst in een Table-tag. Dit zorgt ervoor dat de teksten verkeerd worden voorgelezen door hulpsoftware. Haal de contactgegevens uit de Table-tag en plaats deze in een P-tag.
 • De koppen zijn niet opgemaakt als koppen, bijvoorbeeld de kop 'Klachtenformulier'. Zorg ervoor dat alle teksten die visueel koppen zijn ook worden gecodeerd als een kop. Let hierbij op dat je de logische koppenstructuur volgt.
 • De zin 'Peelgemeenten is een ... Laarbeek en Someren.' is niet getagd. Zorg ervoor dat deze tekst in een P-tag wordt geplaatst.

De onderstaande bevindingen gaan over de codelaag van PDF 'Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag':

 • De koppen in het document zijn in P-tags geplaatst en niet in koppentags. Zorg ervoor dat alle koppen in het document worden aangemerkt als kop. Let hierbij op dat een logische koppenstructuur wordt toegepast.
 • In de tabel op pagina 4 staan twee lege TH-cellen (kopcellen). Een TH-cel mag nooit leeg zijn omdat dit een beschrijving is voor andere cellen. Verander deze lege TH-cellen daarom in TD-cellen. In deze tabel staan ook cellen die visueel duidelijk kopcellen zijn maar zijn getagd als TD-cellen, bijvoorbeeld 'normbedrag (excl. vt)'. Zorg ervoor dat deze kopcellen getagd worden als TH-cellen.
 • Op pagina 2 staat een lijst die niet als lijst in de codelaag is getagd. Zorg ervoor dat deze lijst correct wordt opgemaakt; alle lijstitems moeten in een eigen Lijstitem-tag worden geplaatsen en deze moeten samen in een Lijst-tag staan.
 • Op pagina 3 staan tabellen waarin mensen hun inkomen moeten aangeven. Als deze tabellen worden voorgelezen door screenreaders is het niet duidelijk waar mensen deze gegevens moeten invoeren. Tabellen zijn niet geschikt om invoervelden over te brengen. Denk daarom aan een andere (visuele) opmaak voor deze vragen of codeer deze content op een andere manier.

Advies: Voor de PDF 'Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag' staat op de pagina www.deurne.nl/tegemoetkoming-energiekosten-voor-mensen-met-een-laag-inkomen geen digitaal alternatief om deze aanvraag in te vullen. Voor verschillende mensen is het lastig wanneer zijn geen mogelijkheid hebben om een formulier digitaal in te vullen, bijvoorbeeld als zij visuele beperkingen of dyslexie hebben. Zorg er daarom voor dat er voor deze mensen een mogelijkheid is om een formulier digitaal in te vullen en versturen. Bijvoorbeeld door het formulier op een HTML-pagina aan te bieden.

Advies: In beide PDF's staan in de codelaag meerdere lege P-tags. Sommige screenreaders lezen dit voor als 'leeg', wat verwarrend kan zijn voor de gebruikers. Verwijder daarom alle lege tags uit de codelaag.

Advies: Het broodkruimelpad op onder andere pagina www.deurne.nl/toegankelijkheid is niet opgemaakt als lijst. Bij een broodkruimelpad-navigatie is het belangrijk dat deze is opgemaakt als een geordende lijst (ol-element). Bezoeker die het scherm niet kunnen zien en een screenreader gebruiken krijgen door een broodkruimelpad in een geordende lijst te plaatsen dezelfde navigatiestructuur mee als visueel wordt weergegeven. Namelijk op welk niveau de huidige pagina ligt en onder welke andere pagina's de huidige valt.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.deurne.nl/nieuws staan blokken content onder de kop 'Column burgemeester Buter'. Wanneer bezoekers met een screenreader over deze pagina gaan wordt in deze blokken eerst de datum voorgelezen en daarna de links. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het lastig te bepalen welke link en datum bij elkaar horen. Los dit op door in de HTML-code de link voor de datum te plaatsen. Om de koppeling tussen de twee elementen duidelijker te maken kan de link ook worden opgemaakt als een kop (let hier wel op de koppenstructuur).


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Voldoende


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF 'Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag' staat op pagina 1 de link 'mp@peelgemeenten.nl'. Deze link is alleen te herkennen aan de blauwe tekstkleur. Mensen die moeite hebben met het waarnemen van kleuren kunnen deze link niet herkennen aan de blauwe kleur. Zorg er daarom voor dat de link te herkennen is op een kleur onafhankelijke manier, bijvoorbeeld door links in de lopende tekst te onderstrepen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.deurne.nl/ staan groene teksten (HEX#0D7D71) op een grijze achtergrond (HEX#EBEBEB), bijvoorbeeld de tekst 'Alles over afval'. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Wanneer bezoekers met de muisaanwijzer over de link 'Bekijk alle openingstijden' op de homepage gaan verandert de tekstkleur in een lichtgroen (HEX#E9F3F2). Op deze achtergrondkleur van de link (HEX#258A7F) heeft deze tekst een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 3,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt voor bij meerdere links met dezelfde opmaak op de website, bijvoorbeeld bij de link 'Bekijk alle nieuwsberichten' op de homepage.

Wanneer bezoekers iets intypen in het zoekveld op pagina www.deurne.nl/bestaatniet verschijnen zoekresultaten in een lijst onder het zoekveld. Deze zoekresultaten hebben een witte tekstkleur op een witte achtergrond. Hierdoor is de contrastverhouding van de zoekresultaten 1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Onder elk zoekresultaat op pagina www.deurne.nl/zoeken staat de url waar het resultaat naar verwijst. De kleur van deze url's (HEX#B8C2CC) heeft een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Onder de kop 'Column burgemeester Buter' op pagina www.deurne.nl/nieuws staan blokken content met daarin een datum. Het contrast van deze data (HEX#808080) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.deurne.nl/spoortunnel-binderendreef staat witte tekst op een groene achtergrond waar de achtergrondafbeelding doorheen is te zien. Het contrast van de witte tekst, bijvoorbeeld de link 'Nieuwsbrieven', is te laag. De contrastverhouding is hier 4,2:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. In dit geval zou het contrastprobleem worden opgelost wanneer de groene achtergrond niet meer transparant is.

De contrastratio tussen de groene linktekst (HEX #0D7D71) en de paarse achtergrond (#C5ACD3) in de melding 'Gemeentehuis en Zorg in Deurne gesloten' is 2,4:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies:
Wanneer bezoekers bij een schermbreedte van 1280px inzoomen tot 400% staat de knop 'Uw mening' over content heen. Het is mogelijk om de content waar deze knop over staat zichtbaar te maken door naar beneden of boven te scrollen. Echter, er is niet veel ruimte op het scherm waar content goed zichtbaar in is omdat elke pagina ook een header heeft die bij het scrollen in beeld blijft staan. Hierdoor kunnen pagina's moeilijker te lezen zijn voor mensen die moeten inzoomen op de website. Let daarom goed op wat wanneer elementen in beeld blijven staan wanneer bezoekers naar beneden scrollen niet over content heen komen te staan.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de website in een schermbreedte van 1280px weergeven en tot 400% inzoomen, valt het venster dat verschijnt na het activeren van de knop 'Uw mening' deels achter de header. Hierdoor is de sluitknop van het venster niet meer bedienbaar met de muisaanwijzer. Zorg ervoor dat functionaliteiten niet verloren gaan wanneer bezoekers de schermweergave aanpassen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan een aantal links naar toptaken van de website, bijvoorbeeld de link 'Afval kalender'. Wanneer de focus op deze links wordt geplaatst heeft de focusrand een te laag contrast met de achtergrondafbeelding. De achtergrondafbeelding heeft veel donkere elementen waardoor de focusrand niet goed te zien is. Het laagst gemeten contrastratio is 1,3:1. Zorg ervoor dat de focusrand op de achtergrond overal een minimale contrastverhouding heeft van 3:1.

Wanneer bezoekers de knop 'Uw mening' activeren verschijnt een dialoogvenster in beeld waar knoppen in staan waarmee bezoekers hun tevredenheid kunnen aangeven. Deze knoppen hebben een te laag contrast op de witte achtergrond. De (rode) knop voor negatief (HEX#ffc0cd) heeft een contrastverhouding van 1,5:1, de (gele) knop voor matig (HEX#ffebc2) heeft een contrastverhouding van 1,1:1 en de (groene) knop voor positief (HEX#ceedcf) heeft een contrastverhouding van 1,2:1. Zorg ervoor dat deze knoppen een minimale contrastverhouding van 3:1 met de achtergrond hebben.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies:
Op pagina www.deurne.nl/form/contactformulier/toelichting-0-30 staat de knop 'Hoog contrast'. Het is voor zowel toetsenbordgebruikers als voor mensen die de muisaanwijzer gebruiken mogelijk om de knop te activeren maar niet om het standaard contrast weer terug te zetten. Omdat dit voor alle gebruikers een probleem is kan het niet worden afgekeurd onder de succescriteria in de WCAG. Toch kan het voor veel gebruikers prettig zijn wanneer zij het standaard contrast weer kunnen instellen, mocht het hoog contrast niet aan hun eisen voldoen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF 'Klachtenformulier Peelgemeenten' heeft geen documenttitel. Zorg ervoor dat het bestand een titel krijgt, dit kan worden ingevuld bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Beschrijving'. Zorg er ook voor dat niet de bestandsnaam maar de documenttitel wordt getoond bij het openen van het bestand, dat doe je bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Weergave bij openen'.
De PDF 'Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag' heeft ook geen documenttitel.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.deurne.nl/nieuws staat de link 'RSS feed' naast de kop 'Column burgemeester Buter' en boven de links 'Ontmoeten', 'Niet pluis' en 'Opkomst'. Wanneer bezoekers met het toetsenbord over de pagina navigeren krijgen eerst de links 'Ontmoeten', 'Niet pluis' en 'Opkomst' de focus en daarna pas de link 'RSS feed'. Dit gaat tegen de verwachte focus volgorde in (van boven naar beneden) en kan verwarrend zijn voor sommige bezoekers. Dit geldt ook voor de eerste RSS Feed link op de pagina, die krijgt pas focus na het doorlopen van de nieuwsitems uit het eerste blok.

Wanneer bezoekers inzoomen tot 175% bij een schermbreedte van 1280px verandert de lay-out van het uitklapmenu achter de knop 'Menu'. In het menu staan nu uitvouwbare knoppen waarmee zij submenu's kunnen openen. Wanneer toetsenbordgebruikers zo een submenu openen wordt de toetsenbordfocus daarna geplaatst op de sluitknop van het uitklapmenu. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Zorg er daarom voor dat de focus niet verspringt na het uitklappen van een menu/knop.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.deurne.nl/nieuws staan twee links met de linktekst 'RSS feed' die beide naar een ander doel verwijzen. Visueel is duidelijk waar deze links bij horen omdat deze elk naast een kop zijn geplaats. Echter, voor mensen die het scherm niet kunnen zien en gebruikmaken van een linklijst via hun screenreader is het niet duidelijk wat het verschil is tussen deze links. Pas daarom de toegankelijke naam van deze links aan zodat daaruit duidelijk wordt waar de links naar verwijzen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies:
Op elke pagina wordt gebruikgemaakt van de standaard focusstijl van de browser waar de website in is geopend. Op achtergrondafbeeldingen op de homepage heeft deze focusrand vaak een laag contrast en is daardoor niet goed zichtbaar. Maak daarom een eigen focusstijl aan die wel een goed contrast heeft met de elementen en achtergronden op de website. Naar verwachting zal in het najaar van 2022 een nieuwe versie van de WCAG worden gepubliceerd: WCAG 2.2. In de WCAG 2.2 staan strengere eisen voor de zichtbaarheid van focusranden, zie ook
w3c.github.io/wcag/understanding/focus-visible-enhanced.html. De rand moet bijvoorbeeld een dikte hebben van minimaal twee CSS pixels. Hou hier rekening mee met het aanmaken van een nieuwe focusstijl.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.deurne.nl/form/contactformulier/toelichting-0-30 staat het logo van de gemeente Deurne. Dit logo heeft de alternatieve tekst 'Deurne'. Omdat dit niet overeenkomt met de tekst in de afbeelding is deze alternatieve tekst niet voldoende. Pas de alternatieve tekst van dit logo aan naar 'Gemeente Deurne' zodat de link ook bedienbaar is voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.deurne.nl/form/contactformulier/toelichting-0-30 kunnen bezoekers bij de stap 'Uw gegevens' een postcode en huisnummer invullen. Wanneer deze combinatie geen adres genereerd verschijnt boven het formulier de foutmelding 'Er is geen straatnaam en woonplaats gevonden voor deze combinatie.'. In deze foutmelding wordt niet verwezen naar de invoervelden waar de fout in is gemaakt. Zorg ervoor dat een foutmelding altijd duidelijk aangeeft in welk invoerveld de fout is gemaakt.
Dit probleem komt voor in meerdere foutmeldingen bij deze stap van het formulier. Wanneer bezoekers een fout maken in het invoerveld E-mailadres verschijnt de melding 'Dit is geen geldig e-mailadres (voorbeeld: naam@mail.nl).'. Deze foutmelding verwijst ook niet naar het invoerveld waar de fout in is gemaakt.

Advies: Wanneer bezoekers op pagina www.deurne.nl/form/contactformulier/uw-gegevens-1-4 input weer weghalen wanneer er al een foutmelding is geweest, kunnen bezoekers niet verder in het proces maar verschijnen er ook geen foutmeldingen meer. Dit is verwarrend voor alle bezoekers. Zorg ervoor dat er ook dan automatisch fouten worden gedetecteerd.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de knop 'Uw mening' activeren verschijnt een dialoogvenster in beeld waar knoppen in staan waarmee bezoekers hun tevredenheid kunnen aangeven. Wanneer bezoekers een knop hebben geselecteerd verschijnen twee invoervelden in beeld. Achter het label van een invoervelden staat een sterretje (*). Nergens wordt in tekst aangegeven waar dit teken voor staat. Zorg ervoor dat dit in tekst wordt aangegeven en het teken een tekst-alternatief krijgt (zie ook succescriteria 1.1.1 Niet-tekstuele content).


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.deurne.nl/bestaatniet staat in de HTML-code een ul-element met daarop het attribuut role='listbox'. Binnen dit ul-element is één il-element geplaatst, in dat li-element is weer een ul-element en een button-element in geplaatst. De aria-attributen op deze elementen zijn niet correct gebruikt. Wanneer een lijst de rol 'listbox' heeft moeten alle kind-elementen de rol 'option' hebben. In het geval van het ul-element met de rol 'listbox' heeft het kind-element niet de rol 'option' maar elementen die dieper in de hiërarchie liggen wel. Dit kan problemen geven wanneer bezoekers gebruik maken van hulpsoftware. Los dit op de lijsten opnieuw op te maken en ervoor te zorgen dat alle kind-elementen van een lijst met als rol 'listbox' de rol 'option' hebben.

Op pagina www.deurne.nl/tegemoetkoming-energiekosten-voor-mensen-met-een-laag-inkomen staan uitvouwbare blokken (accordeons). Deze blokken zijn opgemaakt met de details- en summary-elementen. Deze elementen worden nog niet goed ondersteund door elke browser en screenreader combinatie. In sommige gevallen worden bijvoorbeeld koppen in deze elementen niet herkend en wordt de status van de accordeon niet altijd voorgelezen. Accordeons die zijn opgemaakt met het button-element en aria-expanded om de status aan te geven worden wel goed ondersteund door elke browser en hulpsoftware combinatie.

Op pagina www.deurne.nl/spoortunnel-binderendreef staat een iframe-element met het title-attribuut 'Embedded content from www.youtube.com'. Deze beschrijving geeft niet aan wat het onderwerp van de video in het iframe-element is. Pas de inhoud het title-attribuut aan zodat deze de video omschrijft, bijvoorbeeld alleen de titel van de video is voldoende.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.deurne.nl/form/contactformulier/toelichting-0-30 kunnen bezoekers bij de stap 'Uw gegevens' een postcode en huisnummer invullen. Wanneer deze combinatie geen adres genereerd verschijnt boven het formulier de foutmelding 'Er is geen straatnaam en woonplaats gevonden voor deze combinatie.'. Deze foutmelding wordt niet opgemerkt door screenreaders. Dit kan verwarrend zijn omdat deze foutmelding ervoor zorgt dat de knoppen 'Vorige stap' en 'Volgende stap' gedeactiveerd worden en niet meer worden voorgelezen. Zorg er daarom voor dat deze melding wordt voorgelezen door screenreader door bijvoorbeeld gebruik te maken van aria-alert.

Wanneer bezoekers de knop 'Uw mening' activeren verschijnt een dialoogvenster in beeld. In dit venster staat een formulier wat bezoekers kunnen versturen. Wanneer het formulier is verzonden verschijnt een melding in het venster, deze wordt niet voorgelezen door screenreaders. Ook wordt de melding niet voorgelezen als op de tabtoets of op de pijltjestoetsen worden gedrukt, de screenreader begint juist met het voorlezen van de achterliggende pagina. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers, omdat zij hierdoor niet zeker weten of het formulier is verzonden. Zorg ervoor dat de melding wordt voorgelezen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/deurne.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 03:49:33 v2.4-011