Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Audit digitale toegankelijkheid website Diamonds TNO

De website van Diamonds TNO voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
23 februari 2023
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op diamonds.tno.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via diamonds.tno.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:41:44 v2.4-011