Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Diemen

De website Gemeente Diemen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
8 december 2020
Opdrachtgever
Duo+
Scope van de website Alle pagina's op www.diemen.nl
Het formulier op www.internetafspraken.diemen.nl/Home/
De pagina's vóór het inloggedeelte op www.burgerloket.diemen.nl
Niet de pagina's achter het inloggedeelte op www.burgerloket.diemen.nl (ander onderzoek)
Niet de overige subdomeinen (op verzoek van de klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:45:56 v2.4-011