Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Content-audit digitale toegankelijkheid website digitaaltoegankelijk.pleio.nl

De website van digitaaltoegankelijk.pleio.nl voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
28 juni 2022
Opdrachtgever
Pleio
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op digitaaltoegankelijk.pleio.nl.
  • De PDF's op digitaaltoegankelijk.pleio.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de website. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via digitaaltoegankelijk.pleio.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:35:58 v2.4-011