Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website digitaaltoegankelijk.pleio.nl

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website digitaaltoegankelijk.pleio.nl
Datum 28 juni 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op digitaaltoegankelijk.pleio.nl.
  • De PDF's op digitaaltoegankelijk.pleio.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de website. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via digitaaltoegankelijk.pleio.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 0

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:21:45 v2.4-011