Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website DINOloket

De website DINOloket voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
29 augustus 2022
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:42:23 v2.4-011