Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Druten


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
2 mei 2022
Opdrachtgever
Gemeente Druten

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Druten voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 11 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website druten.nl is onderzocht op 19 april 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en een rapport van een systeemonderzoek/platformonderzoek bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

De content op druten.nl voldoet voor een groot deel aan de eisen van WCAG 2.1. Bij het ontwerpen van deze website is duidelijk rekening gehouden met de contrasteisen voor teksten en niet-tekstuele content. Teksten hebben goed beschrijvende koppen en ook hebben alle interactieve elementen een goede naam, zowel visueel als toegankelijke naam. Tijdens het onderzoek zijn een aantal bevindingen gevonden in de content op de website. De meest opvallende daarvan zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Druten
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
 • Alle content en de huisstijl op druten.nl.
 • De content op het subdomein formulieren.druten.nl, waarvoor bezoekers niet hoeven in te loggen met DigiD.
 • Alle PDF's op druten.nl
Buiten de scope van het het onderzoek vallen:
 • De techniek op alle pagina's op druten.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
 • De techniek op alle pagina's op het subdomein formulieren.druten.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
 • Alle content op het subdomein iburgerzaken.druten.nl/ en formulieren op formulieren.druten.nl waarvoor bezoekers moeten inloggen met DigiD.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via domeinnaam.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 3 0 0
Totaal 39 11 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" staat het logo van gemeente Druten en het logo van gemeente Wijchen bovenaan de eerste pagina. Deze afbeeldingen zijn correct geplaatst in een figure-tag maar hebben geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat beide logo's een alternatieve tekst krijgen.

In de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" staan decoratieve lijnen, bijvoorbeeld onder de tekst 'Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer'. Deze decoratieve elementen zijn geplaatst in figure-tags waardoor deze worden voorgelezen door screenreaders. Zorg ervoor dat alle decoratieve elementen in het document worden aangemerkt als artefacts zodat hulpsoftware weet dat dit decoratief is.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina www.druten.nl/contactgegevens wordt bij onder andere de link 'Plan uw route' gebruik gemaakt van een icoon om aan te geven dat deze link verwijst naar een externe website. Met behulp van het title-attribuut is geprobeerd om dit icoon een tekstalternatief te geven, namelijk 'Deze link gaat naar een externe website'. Het title-attribuut wordt niet ondersteund door alle browsers en hulpsoftware waardoor het niet geschikt is om iconen een alternatieve tekst te geven. Zorg er daarom voor dat het icoon op een andere manier een alternatieve tekst krijgt, bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst bij het icoon te plaatsen.
Deze bevinding is terug te vinden op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.druten.nl/toegankelijkheid en op www.druten.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.druten.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden staat de video 'Financieel Fit'. In deze video komen meerdere personen aan het woord, in beeld wordt hun naam en functie in tekst getoond, dit gebeurt bijvoorbeeld bij 0:28 en 1:55. Ook staan vanaf 5:22 teksten en logo's in beeld die niet worden voorgelezen door een voice-over. Bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien krijgen de informatie op het scherm niet mee wanneer zij de video afspelen. Om deze reden moet er een media-alternatief voor deze video zijn waarin de informatie die niet wordt uitgesproken in staat. Dit kan bijvoorbeeld een transcript zijn waarin de audio maar ook de teksten en logo's in beeld uitgeschreven staan. Om te voldoen aan dit succescriterium en 1.2.5 Audiodescriptie kan ook een audiodescriptie worden toegevoegd aan deze video.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.druten.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden staat de video 'Financieel Fit'. In deze video komen meerdere keren teksten in beeld, bijvoorbeeld rond 0:28 om aan te geven wat de naam is van de persoon aan het woord. Ook komen vanaf 5:22 teksten en logo's in beeld die niet worden uitgesproken. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien kunnen moeite hebben met het begrijpen van de video, omdat zijn acties en teksten in beeld niet meekrijgen. Zorg er daarom voor dat de video een audiodescriptie krijgt die deze informatie aangeeft. Op deze manier halen slechtzienden en blinden dezelfde informatie uit de video als mensen die het scherm wel goed kunnen zien.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.druten.nl/contactgegevens staan twee lijsten die uit één lijstitem bestaan. Voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en bijvoorbeeld gebruikmaken van voorleessoftware betekent een lijst dat meerdere elementen zijn gegroepeerd. Wanneer een lijst één lijstitem heeft kan dit voor verwarring zorgen bij deze bezoekers, zij verwachten dat hier informatie is gegroepeerd en er meerdere lijstitems zijn. Los dit probleem op door geen gebruik te maken van lijsten met één item. Visueel mag de teksten de huidige opmaak houden.
Deze bevinding komt ook voor op pagina www.druten.nl/geregistreerd-partnerschap.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In het formulier op pagina formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 kunnen bezoekers bij de stap 'Klacht' een datum invoeren. Het invoerveld met de placeholdertekst 'Dag' is gekoppeld aan twee label-elementen, hierdoor is de toegankelijke naam van het veld 'Dag Dag'. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die afhankelijk zijn van een screenreader. Zorg er daarom voor dat dit veld gekoppeld is aan één label. Hetzelfde geldt voor het invoerveld met de placeholdertekst 'Jaar'.

De PDF "Wijzigingsformulier uitkeringen" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat de documentstructuur niet te bepalen is. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF codelaag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

In de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" zijn meerdere bevindingen gevonden met betrekking tot de tags in de codelaag van het bestand;

 • De brontag van de codelaag is een Part-tag. Zorg ervoor dat de brontag van de codelaag altijd een document-tag is, zo kan hulpsoftware de codelaag correct herkennen en lezen.
 • Alle koppen in het bestand zijn geplaatst in een P-tag, bijvoorbeeld de kop 'Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer'. Zorg ervoor dat alle koppen in het bestand plaatst worden in tags voor koppen (<H1>, <H2>, <H3>, etc.). Maak hierbij gebruik van een logische kopstructuur.
 • Gewone tekst is geplaats in Table-tags, bijvoorbeeld de tekst van 'Naam school' tot en met 'Geboren'. Visueel staat geen tabel in dit document en een tabelstructuur is niet nodig om de content te begrijpen. Integendeel, de teksten in de Table-tag kunnen nu juist lastiger te begrijpen zijn voor gebruikers van voorleessoftware. Verwijder daarom de Table-tags in de codelaag en plaats de teksten in P-tags.

Advies:
De PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" is een formulier. Het is voor veel mensen moeilijk om een PDF formulier te moeten printen, invullen en scannen. Ga na of het mogelijk is dit formulier op een gewone HTML-pagina aan te bieden.

Advies:
In de codelaag van de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" staan meerdere lege P-tags. Sommige screenreaders lezen deze tags voor als 'leeg', dit kan vervelend zijn voor screenreadergebruikers. Verwijder daarom alle tags die geen content bevatten.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.druten.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden staat de video 'Financieel Fit'. In deze video komen teksten in beeld te staan, bijvoorbeeld de tekst 'Mirjam Schuldoverwinnaar' rond 0:28. Het contrast van alle teksten in de video (HEX#a195a3) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer toetsenbordgebruikers de focus plaatsen op het logo van gemeente Druten op pagina www.druten.nl/ heeft de focusrand (HEX#0000fe) op de achtergrondafbeelding een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,1:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Wijzigingsformulier uitkeringen" heeft geen documenttitel aangegeven in de documenteigenschappen. Geef het bestand een beschrijven de titel door te gaan naar 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Beschrijving'. Zorg er ook voor dat in de eigenschappen staat aangegeven dat de documenttitel in plaats van de bestandsnaam wordt getoond, dit kan bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Weergave bij openen'.
Dit probleem komt ook voor in de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer".


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.druten.nl/contactgegevens staan twee links met de linktekst 'Melding doen', deze links verwijzen elk naar een andere pagina. Wanneer links met dezelfde naam naar andere pagina's verwijzen kan dit verwarrend zijn voor bezoekers die behoefte hebben aan een duidelijke navigatiestructuur en voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruik maken van linklijsten. Voor hen is het lastig om onderscheid te maken tussen de twee links. Zorg er daarom voor dat wanneer links dezelfde linktekst hebben deze naar hetzelfde doel verwijzen.
Los dit probleem op door de linktekst van een van de links op deze pagina aan te passen.
Dit probleem komt ook voor op de pagina www.druten.nl/sitemap waar twee links staan met de linktekst 'Vooroverleg'.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina www.druten.nl/nieuws/ staan onder alle nieuwsberichten link waarmee bezoekers kunnen navigeren naar de volgende pagina. Deze links hebben de linktekst '1' en '2'. Voor bezoekers die gebruik maken van linklijsten of het scherm niet kunnen zien en daarom afhankelijk zijn van screenreaders is het niet duidelijk waar deze links naar verwijzen. Geef deze linkteksten daarom aanvullende informatie in de toegankelijke naam van de links, bijvoorbeeld door de toegankelijke naam aan te passen naar 'Pagina 1' en 'Pagina 2'.

Advies:
Op pagina formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 staat het logo van gemeente Druten. Dit logo dient ook als link en heeft als linktekst 'Gemeente Druten'. Bezoekers die gebruikmaken van linklijsten, bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van screenreaders, kunnen door deze linktekst verwachten dat de link naar de gemeentewebsite van Druten verwijst. In plaatst daarvan verwijst de link naar een lege pagina.

Advies:
Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina www.druten.nl/college-van-bw staan blokken content die zijn opgemaakt als link, bijvoorbeeld het blok met de kop 'Besluitenlijsten van het college'. In deze blokken zijn zowel de kop als de onderstaande tekst opgemaakt als link, hierdoor is de linktekst van de link erg lang. Voor bezoekers die gebruikmaken van linklijsten kan het vervelend zijn als linkteksten bestaan uit meerdere zinnen. Het advies is daarom om alleen de kop van de contentblokken op te maken als link. Het klikgebied kan daarna worden vergroot met behulp van Javascript.
Dit advies geldt ook voor de blokken content die zijn opgemaakt als links op pagina www.druten.nl/nieuws/.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In het formulier formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 kunnen bezoekers bij de stap 'Bijlagen' digitaal bestanden uploaden met de knoppen 'Bestand(en) toevoegen'. Het visuele label van deze knoppen is 'Bestanden toevoegen' maar de toegankelijke naam is 'Bijlage'. Doordat het visuele label niet in de toegankelijke naam van deze knoppen staan is het voor bezoekers die gebruikmaken van spraakbesturing lastig om deze knoppen te bedienen. Zorg er daarom voor dat het visuele label van deze knoppen in de toegankelijke naam staat, het liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op de pagina www.druten.nl/paspoort staat onder de uitklapbare knop 'Wilt u een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort aanvragen?' staat de zin 'Please call us for making an appointment.'. Op deze zin moet een Engelse taalwissel zijn aangegeven zodat de tekst goed wordt voorgelezen door screenreaders.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer bezoekers een fout maken in het formulier op formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 verwijzen de foutmeldingen die op de pagina verschijnen niet naar het veld waar de fout in is gemaakt. Wel staan de foutmeldingen bij het veld waar de foutmelding in is gemaakt maar bezoekers die het scherm niet kunnen zien kunnen de visuele koppeling tussen het veld en de foutmelding niet maken. Zorg er daarom voor dat een foutmelding altijd de naam van het veld waar de fout in is gemaakt benoemd.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In het formulier op pagina formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 bij de stap 'Klacht' kunnen bezoekers een datum invoeren. Wanneer bezoekers een fout maken in deze velden verschijnt hier de foutmelding 'Deze waarde is niet geldig.'. Deze foutmelding verwijst niet naar het veld waar de fout in is gemaakt en welke fout de gebruiker heeft gemaakt. Zorg ervoor dat de foutmelding aangeeft in welk veld de fout is gemaakt en dat dat e melding zegt welke fout is gemaakt. Bij bij deze invoervelden kan de foutmelding bijvoorbeeld zijn 'Bij 'Op welke datum vond de gebeurtenis plaats?' is een niet bestaande datum in gevoerd. Voer hier een geldige datum in'.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Enkele afbeeldingen en links hebben geen (duidelijke) naam. Zie hiervoor succescriteria 1.1.1 en 2.4.4.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/druten.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 15:35:15 v2.4-011