Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website e-depot.drentsarchief.nl

De website e-depot.drentsarchief.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Kaylee, Swink
Datum
16 februari 2024
Opdrachtgever
Drents Archief
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op e-depot.drentsarchief.nl
  • Alle PDF's op e-depot.drentsarchief.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 10:25:51 v2.4-011