Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Content-audit digitale toegankelijkheid E-learning [Ont]Regel de Zorg: Eerstelijnszorg

De website van E-learning [Ont]Regel de Zorg: Eerstelijnszorg voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Mirjam, Swink; Renate, Swink; Michiel, Swink
Datum
28 mei 2024
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de cursussen op het platform. Daarnaast het inloggen op elearning.ordz.nl/login/index.php, het overzicht op elearning.ordz.nl/my/courses.php en de accountomgeving op elearning.ordz.nl. Dit is onderzocht in het onderzoek Audit digitale toegankelijkheid E-learning [Ont]Regel de zorg - Wijkverpleging: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/e-learning-ontregeldezorg-wijkverpleging-hercontrole/.
  • De content van de overige e-learnings op het domein elearning.ordz.nl. De content van deze e-learnings wordt apart onderzocht.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 10:20:39 v2.4-011