Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Ediensten Burgerzaken Meppel

De website Ediensten Burgerzaken Meppel voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 7 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
12 december 2022
Opdrachtgever
Gemeente Meppel
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van de pagina's op de testomgeving van edienstenburgerzaken.meppel.nl en
edienstenburgerzaken.meppel.nl/Verhuizen/Login/, enkel de eerste stap. Het volledige proces is niet onderzocht, doordat er geen test BSN nummer beschikbaar is. Op basis van dit onderzoek kan er dan ook geen status A worden geclaimd in de toegankelijkheidsverklaring.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via edienstenburgerzaken.meppel.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:37:35 v2.4-011