Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Eemsdelta

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Eemsdelta
Scope van de website Alle pagina's op www.eemsdelta.nl/
Niet de afsprakenmodule afspraken.eemsdelta.nl/internetafspraken (ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: In de footer van de website staat het logo van gemeente Eemsdelta. Deze afbeelding is verborgen van hulpsoftware met aria-hidden=’true’. Dit is een informatieve afbeelding die niet verborgen mag worden. Voorzie deze afbeelding van tekstalternatief.

Bevinding 2: In de PDF “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staat rechtsonderin bij het kopje “Terugsturen” een vlak. Deze afbeelding van het grijze vierkant fungeert als achtergrond voor deze sectie. Deze afbeelding staat in de code als figuur. Deze afbeelding heeft geen alt-tekst en omdat het decoratief is, moet hier een artefact van worden gemaakt.

Bevinding 3: In de PDF “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staat een logo van de organisatie die als achtergrondafbeelding is toegevoegd. Hierdoor is de afbeelding verborgen van hulpsoftware. Een blinde gebruiker weet niet bij welke organisatie dit document hoort.

Bevinding 4: In de footer van het pdf-document “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staan contactgegevens van de gemeente. Deze vier kolommen met belangrijke informatie zijn als achtergrondafbeelding toegevoegd en zijn hierdoor niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Dit zorgt ervoor dat mensen met beperkingen niet dezelfde informatie voorgelezen krijgen.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een YouTube video met automatische ondertiteling. Deze ondertitels bevatten geen leestekens en de tekst bevat meerdere grote fouten die de betekenis van de gesproken woorden niet goed overbrengen. Helaas is automatische ondertiteling van YouTube (nog) niet goed genoeg om te voldoen aan dit succescriterium.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een video. Aan het eind van de video komt een aantal teksten in beeld met de regio’s waar het om gaat. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium kan dit op twee manieren. De eerste manier is het toevoegen van een media-alternatief voor de gehele video. Dit betekent dat alle belangrijke informatie uit het beeld en het geluid in de vorm van een uitgeschreven tekst aanwezig moet zijn. De tweede manier is het toevoegen van een audiodescriptie. Dit is een (alternatief) geluidsspoor dat alle belangrijke visuele informatie in geluid overbrengt. Deze oplossing wordt geadviseerd, omdat een audiodescriptie deze video ook direct laat voldoen aan succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen).

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een video. Aan het eind van de video komt een aantal teksten in beeld met de regio’s waar het om gaat. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium is audiodescriptie verplicht.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op de pagina www.eemsdelta.nl/iets-melden komt een lege kop voor. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden. De gebruikers van hulpsoftware kunnen indruk krijgen dat ze content missen. Ze maken lijsten met koppen om zo de inhoud van de pagina te scannen. Een lege kop in deze lijst voegt niets toe en geeft nog steeds geen overzicht van de content.

Bevinding 9: Op de pagina www.eemsdelta.nl/afvalkalender zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong element, bijvoorbeeld maandagrout onder de kop 'KCA (Klein Chemisch Afval)'. Het probleem is dat strong en em bedoeld zijn om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (h2, h3 etc.).

Bevinding 10: Op de pagina www.eemsdelta.nl/begroting-2021 staat de tabel voor de begroting 2021. De koppen in deze tabel zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn gemarkeerd en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element. Deze tabel is te complex omdat het uit drie tabellen bestaat. Om deze tabel toegankelijker te maken, kan de tabel worden gesplits in drie losse tabellen. De vetgedrukte teksten zijn koppen en dienen uit de tabel te worden gehaald en als een kop op de pagina te worden geplaatst.

Bevinding 11: Op pagina www.eemsdelta.nl/nieuwsoverzicht staat een paginering. Elke pagina met een cijfer heeft een aria-current=”page”. Deze code aangeeft dat dit een actieve pagina is (de pagina die in beeld is). Dit klopt niet aangezien deze code op pagina 4 van de nieuwsberichten staat. Alleen het nummer ‘4’ mag deze code bevatten.

Bevinding 12: Advies: Sommige pagina’s van deze website hebben geen kop 1 (h1-element). Hier wordt aangeraden om de eerste kop van de pagina die het onderwerp van de pagina beschrijft om te zetten van h2 naar h1-element. Zie bijvoorbeeld www.eemsdelta.nl/search.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Op de pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden is een formulier waar onder andere het e-mailadres en de naam van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina:

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 14: Op pagina www.eemsdelta.nl/contact is een groene tekstkleur op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.eemsdelta.nl/afvalkalender

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 15: Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Op de pagina www.eemsdelta.nl/essentaksterfte is een scrollbalk bij het welkomstscherm op de interactieve kaart. Je kunt binnen dit element niet met het toetsenbord naar beneden scrollen. De tekst aan de onderkant is zo niet leesbaar.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Op de homepage komen links voor met de naam “Lees meer”. Deze linktekst geeft niet aan waar de link naar toe verwijst. Zorg dat deze namen duidelijk zijn en onderscheidend, bijvoorbeeld door deze aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt.

Bevinding 18: In de footer op iedere pagina heb je onderin social media iconen. Deze heten “twitter link”, “facebook link” etc. Deze omschrijving is niet duidelijk genoeg, hierbij moet aangegeven staan dat het om de accounts van de gemeente gaat.

3. Begrijpelijk

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. De foutmelding ‘het veld is verplicht’ is geen foutmelding, maar een instructie. Een betere foutmelding zou zijn ‘dit veld is niet ingevuld’. Deze melding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, dat is nu niet het geval. Dit komt ook voor op www.eemsdelta.nl/mijn-afvalkalender

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding ‘het veld is verplicht’. Deze foutmelding geeft geen suggestie van hoe de fout verholpen kan worden. Dit komt ook voor op www.eemsdelta.nl/mijn-afvalkalender . Hier kan bijvoorbeeld een voorbeeldformat worden gegeven voor het veld 'Postcode'.

****** Tot.: 20 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-10-20 06:31:01 v2.3-010