Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus GGZ

De website E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus GGZ voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
24 januari 2023
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's van de E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus GGZ (ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=34§ionid=1150#section-1).
  • Alle PDF's op de E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus GGZ (ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=34§ionid=1150#section-1).
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de website. Dit is gedaan in het onderzoek naar E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Wijkverpleging.
  • Alle externe systemen en websites waar in de E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus GGZ met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-06-10 10:34:55 v2.4-011