Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Langdurige Zorg

De website E-learning [Ont]Regel de Zorg: Langdurige Zorg voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
24 januari 2023
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op alle pagina's van de E-learning [Ont]Regel de Zorg: Langdurige Zorg (ordz.elevatehealth.eu/course/view.php). Dit is onderzocht in het onderzoek naar de E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Wijkverpleging.
  • Alle externe systemen en websites waar in de E-learning [Ont]Regel de Zorg: Langdurige Zorg (ordz.elevatehealth.eu/course/view.php) met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-12-09 15:27:49 v2.4-011