Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Energieparticipatie


Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
8 maart 2021
Opdrachtgever
Nationaal Programma RES

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Energieparticipatie voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website energieparticipatie.nl is onderzocht tussen 2 februari en 8 maart 2020. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Energieparticipatie
Scope van de website Alle pagina's op energieparticipatie.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 3 0 0
Totaal 37 13 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat het logo van Energieparticipatie. Deze heeft alleen een alt-tekst "Home". Een logo heeft altijd een alt tekst “Logo [naam organisatie]" nodig.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/ heeft de afbeelding naast de titel 'www.energieparticipatie.nl/' de alt-tekst 'Alex de Meijer, fotografie Henny van Roomen'. Het alt-attribuut is niet bedoeld voor credits, die informatie moet op een andere manier worden meegegeven.

Op www.energieparticipatie.nl/contact staat rechts van de link Nationaal programma RES een icoon dat aangeeft dat het een externe link is, maar dit heeft geen tekstalternatief. In verborgen tekst kan bijvoorbeeld de tekst '(externe link)' worden toegevoegd.
Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/contact staat een foto van Bas Koopman. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst, bijvoorbeeld 'Foto Bas Koopman'.

De afbeelding van de Status toegankelijkheid op www.energieparticipatie.nl/toegankelijkheid heeft voldoende beschrijvende alt-tekst (namelijk 'Toegankelijkheidsverklaring'). Zie ook 1.4.5.

Op www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen/burgerforum staan een aantal linkjes onder het kopje “3. Het burgerforum ontvangt informatie over meningen van burgers”. Deze hebben een icoon erachter, maar geen tekstalternatief. Het is niet helemaal duidelijk wat dit icoon betekent. Als dit informatie geeft, moet dit in een alternatieve tekst beschreven worden.
Dit komt ook terug op www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-….

Op www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… staat een download-icoon in het rechterblok van de PDF. Deze heeft een tekstalternatief nodig dat aangeeft dat er iets gedownload kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in het linkdoel duidelijk gemaakt worden, zie ook 2.4.4.
Dit icoon komt op meerdere pagina’s voor waaronder www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/voorbeelddocumenten-en-sjablonen

Op pagina www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen staat naast elke titel een afbeelding. Deze afbeeldingen lijken in veel gevallen decoratief te zijn, en hebben dan geen tekstalternatief nodig.

In de PDF 'Gemeenteblad' heeft het logo van Gemeente Utrecht geen goede alt-tekst ('maintiendrai-oranje'). Op de tweede pagina kan het logo als decoratief worden aangemerkt, zodat die wordt genegeerd door hulpsoftware.
Zie www.energieparticipatie.nl/uploads/document/gmb-2019-318869%20%287%29.pdf


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.energieparticipatie.nl/contact is de tekst 'Energieparticipatie.nl is een product van het Nationaal Programma RES.' onterecht als koptekst gecodeerd.

Op www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen staan onder de koppen 'Burgerberaad', 'Burgerforum', etc. verschillende koppen zoals 'Doelgroep' en 'Aantal deelnemers'. Dit zijn visueel koppen maar zijn niet als zodanig gecodeerd.
Dit komt ook voor op pagina www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen/burgerforum .
En ook op pagina www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… voor de kop “Onderwerp Participatie van beleid tot uitvoering".

Op www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen/burgerforum staan twee koppen: “De selectie van kandidaten” en “Het samenstellen van een representatieve groep”. Deze zijn nu niet als koptekst gecodeerd. Hetzelfde geldt voor de kop 'Voorbeeld'.
Daarnaast zijn ze opgemaakt met het <em> element of met het <strong> element, dat beide bedoeld zijn om tekst nadruk te geven, niet voor opmaak.
Dit geldt ook voor de kop “Wat ging er anders bij windmolen nr. 5?” op pagina www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… .

Op pagina www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen/jongeren-doen-mee-in-de-res-van-cleantech-… is de hele inleiding met strong opgemaakt. Gebruik in plaats daarvan bold of CSS voor de opmaak.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/inwoner-of-belangenorganisatie zijn de titels 'Podcast over de circulaire energiecoöperatie Bommelerwaard' en 'Projectleiderspool ondersteunt energiecoöperaties' subkoppen van 'Praktijkverhalen'. Deze titels zijn nu als <h2> gecodeerd, maar zouden om die reden een <h3> moeten zijn.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… mist een duidelijke koppenstructuur. Er mist een <h1> op de pagina, en vrijwel alle koppen zijn als hetzelfde niveau, namelijk <h2> , gecodeerd. Zorg voor een duidelijke hiërarchie, door een goed gebruik van niveaus.
De links onder '6. Participatie van beleid tot uitvoering' zijn onterecht als koptekst gecodeerd; de links hebben geen onderliggende content en zijn dus geen kop.

In de PDF 'Participatie en documentatie' missen alle tags. Hierdoor kan de PDF niet door gebruikers van hulpapparatuur worden gelezen. Ook kan de PDF verder niet op toegankelijkheid worden onderzocht.
Zie www.energieparticipatie.nl/uploads/document/… .

In de PDF 'Gemeenteblad' zijn veel van de koppen als paragrafen getagd.
Ook zijn er paragrafen in paragrafen genest. Dit is niet toegestaan.
Daarnaast zijn het logo, titel, editie, etc., als een tabel getagd. Een tabel is bedoeld om complexe informatie gestructureerd over te brengen, niet voor de opmaak.
Zie www.energieparticipatie.nl/uploads/document/gmb-2019-318869%20%287%29.pdf

Dit is een advies: Op pagina www.energieparticipatie.nl/ ontbreekt er een <h1> tag. Het is een best practice om op elke pagina een <h1> aanwezig te hebben.
Dit komt ook voor op pagina www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… .

Advies: Op pagina www.energieparticipatie.nl/inwoner-of-belangenorganisatie staan onder de koppen een aantal links die bij elkaar horen. Dit kan het beste als een lijst gecodeerd worden, zodat gebruikers van hulpsoftware weten hoeveel links ze kunnen verwachten.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.energieparticipatie.nl/ staan een paar nieuwsberichten. De afbeelding en de tekst “Uitgelicht” staan in de code boven de titel van het artikel in plaats van daaronder. Hierdoor is de relatie met de titel niet duidelijk. Visueel mag het er wel boven blijven staan.
Dit geldt ook voor de tekst 'Lokaal' of 'Regionaal' op pagina www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen

Op pagina www.energieparticipatie.nl/leren staan de afbeeldingen naast elk hoofdstuk in de code boven de bijbehorende kopjes in plaats van eronder. Als de afbeeldingen decoratief zijn (en daarom een lege alt-tekst zouden hebben) maakt de volgorde niet uit, omdat de afbeeldingen dan door hulpsoftware worden genegeerd. Deze afbeeldingen zouden als decoratief kunnen worden beschouwd, maar lijken door de webredactie als informatief te worden gezien doordat er voor gekozen om de afbeelding wel een alt-tekst te geven.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen op www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen .
En de afbeelding op www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… .

In de PDF op www.energieparticipatie.nl/uploads/document/gmb-2019-318869%20%287%29.pdf wijkt de leesvolgorde af van de visuele volgorde. De titel, het logo, editie, etc. komen in de leesvolgorde pas aan het einde van het document.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.energieparticipatie.nl/contact staat de link 'Nationaal Programma RES.' in de lopende tekst. Deze is alleen te herkennen door een kleurverschil. Bied een tweede manier om een link te herkennen, zoals een onderstreping.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/zoeken is de huidige pagina alleen waarneembaar door een kleurverschil (paars). Bied een tweede manier om de huidige pagina te herkennen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.energieparticipatie.nl/ is het contrast van de links onder 'Snel naar' te laag (2,6:1). Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/ is het contrast van de blauwe links onder 'Veelgestelde vragen' en 'Ik ben' en de 'Lees verder' links is te laag (3,1:1)
Deze kleurencombinatie komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen en www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/voorbeelddocumenten-en-sjablonen .
En dit geldt ook voor de links in het hoofdmenu (zoals 'Leren' en 'Aan de slag'), wanneer deze de focus krijgen.

De lichtgrijze teksten (bijvoorbeeld “Meer in dit hoofdstuk”) op www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… hebben een te laag contrast (2,7:1).

De lichtgrijze teksten onder de artikelen, zoals 'Beleidsvormende fase', op www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen hebben een contrastwaarde van 3.7:1.
Dit komt ook voor op pagina www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/voorbeelddocumenten-en-sjablonen voor de groottes van de PDF's .

In de PDF op pagina www.energieparticipatie.nl/uploads/document/gmb-2019-318869%20%287%29.pdf heeft de tekst 'Nr. 318869' een te lage contrastwaarde van 2,3:1.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding van de toegankelijkheidsverklaring op www.energieparticipatie.nl/toegankelijkheid is een afbeelding van tekst. De tekst op de afbeelding kan daardoor moeilijk leesbaar zijn voor slechtziende gebruikers, omdat die korrelig kan worden bij het inzoomen en niet worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. De informatie op de afbeelding komt niet terug in de tekst eromheen.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.energieparticipatie.nl/zoeken valt bij een schermresolutie van 320px breed een deel van de placeholdertekst uit het zoekveld weg.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/toegankelijkheid valt bij een schermbreedte van 320px een deel van de tekst aan de rechterkant buiten beeld, zoals de woorden 'voor' en 'alle' onder 'Verklaring'.
Dit komt op meer pagina's voor, zoals pagina www.energieparticipatie.nl/inwoner-of-belangenorganisatie en www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen/burgerforum .


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij een schermresolutie van 320px breed valt in combinatie met een aangepaste text spacing een deel van de placeholdertekst in het zoekveld weg op pagina www.energieparticipatie.nl/ .


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF op pagina www.energieparticipatie.nl/uploads/document/… is de titel in de bestandseigenschappen ingesteld als 'Microsoft Word - DEF Hoofdstuk Participatie.docx'. Dit is geen goede titel.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.energieparticipatie.nl/ staan een aantal links met alleen 'Lees verder' als linktekst. Hierdoor kan het linkdoel niet bepaald worden. In verborgen tekst kan bijvoorbeeld worden toegevoegd waarover meer kan worden gelezen, zoals 'Lees verder over JongRES'.
Ook op www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen staan links met alleen 'Lees verder'.
Dit geldt ook voor de 'Download voorbeelddocument' links op www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/voorbeelddocumenten-en-sjablonen . Deze links hebben overigens een identieke tekst in het title-attribuut. Laat dit leeg, nu wordt door sommige voorleessoftware twee keer hetzelfde voorgelezen.

Het logo rechtsonderin op verschillende pagina’s, waaronder www.energieparticipatie.nl/over-ons heeft als alt-tekst “NPRES logo”. Aangezien dit ook naar de site van NPRES linkt, is het linkdoel niet duidelijk genoeg.

Op www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… bestaat de linktekst van het blok waar de PDF gedownload kan worden uit alle informatie in dit blok. Dus de tekst 'Voorbeelddocument', de grootte, de titel en de tekst eronder. Gebruikers van voorleessoftware krijgen nu een lange linktekst te horen, en gebruikers van spraaksoftware kunnen moeite hebben met het activeren van deze link.
Maak liever alleen de titel van het PDF document de linktekst, en maak duidelijk dat dit document gedownload kan worden. Het klikbare gebied kan dan met bijvoorbeeld Javascript worden vergroot.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen staat bij elke titel een afbeelding die ook een link is. De linktekst van deze afbeeldingen beschrijft het linkdoel niet.
Best practice is om de link van deze afbeeldingen af te halen en alleen de titel een link te laten zijn. Vervolgens kan het klikbare gebied vergroot worden. Per artikel moet nu namelijk twee keer getabd worden. Dat is vervelend voor toetsenbordgebruikers.
Dit komt ook voor op pagina www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… bij 'Inwoners reageren op concept-RES Noord-Holland Noord en Zuid'.

Op pagina www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/welke-soorten-participatie-… staat de link 'Lees hier meer'. Deze heeft een linkdoel door de omliggende zinsnede 'over hoe je als initiatiefnemer participatie kunt organiseren. Maar het is beter als het linkdoel direct uit de linktekst duidelijk wordt. Dit is bijvoorbeeld wel goed gedaan voor de link 'Lees meer over procesparticipatie in Noord-Holland.'


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De klikbare logo's van Energieparticipatie en Nationaal Programma Regionale Energie Strategie bevatten visueel zichtbare tekst. Deze tekst moet volledig terugkomen in het tekstalternatief, zodat het logo met spraaksoftware te bedienen is.

Op pagina energieparticipatie.nl/ staat een zoekveld. De visuele tekst 'Waarmee kunnen we je helpen?' komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van het zoekveld (nml. "Zoeken").


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF op pagina www.energieparticipatie.nl/uploads/document/… is de taal niet ingesteld in de bestandseigenschappen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.energieparticipatie.nl/zoeken hebben de links '2' en '3' een title-attribuut 'Go to page 2' en 'Go to page 3'. Deze teksten wijken af van de taal van de rest van de pagina en worden hierdoor in de verkeerde taal voorgelezen. Vertaal deze teksten naar het Nederlands, of verwijder het title-attribuut ('Pagina 2' is voldoende als linktekst).

Opmerking: Op elke pagina staat een verborgen heading 'Footer navigation'. Deze tekst kan beter gewoon in het Nederlands worden weergegeven.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 86
Google Chrome 88
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/energieparticipatie.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 05:43:43 v2.4-010