Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Contentaudit digitale toegankelijkheid website Energiewerkplaats Brabant

De website Energiewerkplaats Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 11 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
3 augustus 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op energiewerkplaatsbrabant.nl
  • Alle PDF's op energiewerkplaatsbrabant.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van alle pagina's op energiewerkplaatsbrabant.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via energiewerkplaatsbrabant.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:45:06 v2.4-011