Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Energy.nl

De website Energy.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
21 februari 2022
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op het domein energy.nl.
  • Alle PDF's op het domein energy.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via energy.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:05:13 v2.4-011