Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid Entopic.com

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Entopic
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek valt:- Alle pagina's en pdf's op www.entopic.com/.Buiten de scope van dit onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe sites waar op www.entopic.com/ met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 67

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op elke pagina staat zowel boven als onder de pagina het logo van Entopic. Deze afbeelding is ook een link naar de Homepage. Het logo heeft nu geen tekstalternatief, maar heeft dit wel nodig. De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste het woord 'logo' en de naam van de organisatie plus eventuele andere tekst in de afbeelding bevatten. Daarnaast mist het linkdoel. Het logo met de link komt ook onderaan de pagina voor.

Bevinding 2: Op de homepage staan 3 afbeeldingen met de alternatieve teksten 'Advies & strategie', 'Doen & maken' en 'Tijdelijk een contentprofessional'. Deze alternatieve teksten beschrijven de afbeeldingen niet en kunnen daarnaast als decoratief worden beschouwd, laat daarom het alt-attribuut leeg, zodat de afbeeldingen door hulpsoftware worden genegeerd. Nu worden zowel de alternatieve tekst en de tekst eronder, die hetzelfde is, beiden voorgelezen aan screenreadergebruikers.

Bevinding 3: Op pagina www.entopic.com/blog/6-handige-tridion-tips/ staan screenshots ter illustratie bij de beschrijvingen op de pagina. De alternatieve tekst van deze afbeeldingen beschrijft de afbeelding niet. Aangezien de stappen op de afbeeldingen voldoende worden beschreven in de tekst, mogen deze afbeeldingen als decoratief worden gemarkeerd door het alt-attribuut leeg te laten.

Bevinding 4: De PDF "Intranet" bestaat volledig uit 3 afbeeldingen. Iedere afbeelding hierin mist alternatieve teksten. Voor blinde gebruikers is het nu niet mogelijk om te zien wat hier nu staat. Voeg alternatieve teksten toe die afbeeldingen hierin volledig beschrijven.

Bevinding 5: De video's op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ missen een beschrijving. De content moet een beschrijving hebben. Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel. Deze beschrijving moet in de buurt van het video-element staan.

Bevinding 6: Het logo van Webinargeek op pagina www.entopic.com/webinars/ heeft wel een alternatieve tekst, maar deze bevat alleen de naam van de organisatie (wat ook het linkdoel beschrijft). De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste het woord 'logo' en de naam van de organisatie plus eventuele andere tekst in de afbeelding bevatten.

Bevinding 7: Op pagina www.entopic.com/webinars/ staan verschillende social media iconen zonder alternatieve tekst. Het alt-attribuut is gebruikt binnen het li-element, waardoor het niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Voeg een beschrijving toe op het juiste element om dit probleem op te lossen.

Bevinding 8: De pijltjes die als knop dienen om naar een volgende pagina te gaan, zoals op pagina www.entopic.com/blogs/, zijn svg's zonder alternatieve tekst. Svg's moeten ook een toegankelijke alternatieve tekst hebben. Het title-element wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Gebruik bijvoorbeeld role=img en een alt-attribuut om een toegankelijke alternatieve tekst toe te voegen.

Bevinding 9: De logo's op pagina www.entopic.com/opdrachtgevers/ hebben geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste het woord 'logo' en de naam van de organisatie plus eventuele andere tekst in de afbeelding bevatten. Daarnaast mist het linkdoel.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 10: Niet aanwezig.

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: De eerste video op www.entopic.com/cases/hockey-nl/ is Engels, maar heeft een Nederlandse ondertiteling. De WCAG maakt onderscheid tussen captions en subtitles. Captions is een letterlijke beschrijving van het gesproken woord in een video, in dit geval dus in het Engels en subtitles zijn ondertiteling in een andere taal. De WCAG verplicht captions als toegankelijkheidseis, subtitles niet. Technisch gezien zou deze video dus Engelse ondertiteling moeten hebben met een taalwissel (lang="en") op het video-element.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 12: De video's op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ missen een audiodescriptie, maar hebben dat wel nodig. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. In beide video's komt tekst in beeld voor die voorgelezen moet worden. Daarnaast is de video over Auping helemaal niet te begrijpen zonder het beeld te zien, hier moeten ook de acties op het scherm beschreven worden. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 13: Niet aanwezig.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 14: De video's op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ missen een audiodescriptie, maar hebben dat wel nodig. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. In beide video's komt tekst in beeld voor die voorgelezen moet worden. Daarnaast is de video over Auping helemaal niet te begrijpen zonder het beeld te zien, hier moeten ook de acties op het scherm beschreven worden. Voeg een audiodescriptie toe aan de video (dit mag ook als downloadbaar audiobestand) om dit probleem op te lossen.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Op pagina www.entopic.com/contact/ worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld "Administratie". Deze koppen zijn opgemaakt met het b-element. Screenreadergebruikers kunnen onder andere van een koppenlijst gebruik maken om over de pagina te navigeren. Koppen die niet zijn opgemaakt met het h-element komen hier niet op voor. Zorg er daarom voor dat de juiste semantische html (in dit geval het h-element) wordt gebruikt om koppen op te maken.

Bevinding 16: Op pagina www.entopic.com/diensten/ zijn er koppen op het verkeerde element-niveau gebruikt, waardoor één kop alle onderstaande koppen en paragraafteksten bevat. Dit komt waarschijnlijk omdat de onderliggende divjes binnen het kopelement geplaatst zijn. Dit gebeurt bij alle vier de hoofdonderwerpen op de pagina. Hierdoor zijn de onderliggende koppen zowel niveau 3 als niveau 4 en zijn de paragraafteksten ook kop niveau 3. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers.

Bevinding 17: Op pagina www.entopic.com/vacatures/ zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong- en/of em-element, bijvoorbeeld "40 uur p/w | Start: z.s.m. | Contract: bepaalde tijd (met optie op verlenging) | Standplaats: nu vanuit huis maar hopelijk snel bij de klant of vanuit ons kantoor in Amsterdam" onder de kop "Recruitment consultant - Amsterdam". De element strong en em geven nadruk aan één woord of korte zinnen en mogen daarom niet gebruikt worden voor opmaak. Dit komt ook voor op andere pagina's, zoals www.entopic.com/ons-team/ in de opsomming onderaan en de tussenkopjes op pagina www.entopic.com/hoe-we-werken/.. Gebruik het b-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van strong en em.

Bevinding 18: Op pagina www.entopic.com/blog/6-handige-tridion-tips/ worden opsommingen gebruikt, waaronder de tweede paragraaf onder de eerste kop "Tip 1. Previewen van een artikel". Deze opsommingen zijn niet goed opgemaakt. Gebruik het ul- en li-element om opsommingen op te maken.
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals www.entopic.com/vacatures/open-vacature-amsterdam/ onder het kopje "Aanbod".

Bevinding 19: De quotes op onder andere www.entopic.com/cases/hogeschool-utrecht/ zijn opgemaakt als kop niveau 3. Dit is geen kop, maar een quote. Gebruik daarom het q-element voor inline quotes of het blockquote-element voor block quotes. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder op www.entopic.com/cases/hockey-nl/.

Bevinding 20: De PDF "Zo pak je een contentmigratie aan" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 21: Advies: Op de homepage wordt voor alle koppen behalve de titel van de pagina gebruik gemaakt van h4 koppen. Een logische aflopende koppenstructuur, beginnende met een H1 voor de titel van de pagina, h2 voor koppen en h3 voor tussenkoppen (etcetera) is beter voor de toegankelijkheid van de website én voor vindbaarheid van de website in zoekmachines zoals Google. Dit komt op meerdere pagina's voor.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Op de homepage staan blokken met artikelen over klanten. De naam van de klant staat hier bóven de kop. In de code moet deze informatie ónder de kop staan, zodat bezoekers die gebruik maken van een screenreader begrijpen waar deze informatie bij hoort. Visueel mag deze wel erboven staan. Dit geldt ook voor de Engelse pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op de klantcase pagina's.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Op pagina www.entopic.com/webinars/ is een formulier waar de bezoeker het eigen e-mailadres kan invullen. Het doel van dit veld moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 24: Niet aanwezig.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Op pagina www.entopic.com/ hebben een aantal teksten een te lage contrastwaarde. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Bevinding 26: Ook als de link 'en' op de homepage focus heeft is de contrastratio te laag. Die is dan 3,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 27: Op pagina www.entopic.com/blogs/ is een grijze tekst op een lichtgrijze achtergrond bij de paginanummers onderaan. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,3:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 28: Op pagina www.entopic.com/blogs/ is een witte tekst op een roze achtergrond bij "Neem contact op" onder de kop "Alles op maat". Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,1:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.entopic.com/vacatures/ ("Entopic als werkgever"). Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 29: Op pagina www.entopic.com/blogs/ is een grijze tekst op een witte achtergrond bij de teksten die boven de 3 blokken boven de link "Read all cases" staan (Bijvoorbeeld "Refreshing content, always"). Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,5:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 30: Op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl staat naast de vetgedrukte teksten onder de introductie-tekst lichtgrijze tekst. Het contrast van deze tekst is te laag. De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 31: Op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ is een blauwe tekst op een donkere achtergrond in de video "Auping doelpunt van de week" rond 0:15 ( "Laren"). Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is op sommige plekken 1,1:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Ook op andere plekken in deze video zijn contrastproblemen, bijvoorbeeld 0:35 ("Amstelveen MA1"). Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 32: Op onder andere pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl staat bóven de introductietekst de naam van de klant. De contrastratio van deze grijze tekst is 2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 33: Op pagina
Het contrast van de grijze tekst op de witte achtergrond in de PDF "Intranet" is te laag, bijvoorbeeld "Communicatiebureau" onder "Mijn nieuws". De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 34: Het contrast van de witte tekst op de roze achtergrond in de PDF "Zo pak je een contentmigratie aan" op pagina 7 is te laag, bijvoorbeeld "Werkt alleen als oude en nieuwe CMS goed op elkaar aansluiten;". De contrastverhouding is hier 3,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: De PDF "Intranet" bestaat volledig uit 3 afbeeldingen. Bezoekers die slecht zien of andere moeilijkheden hebben met tekst, bijvoorbeeld bezoekers met dyslexie, moeten de tekst in een pdf kunnen vergroten, het contrast kunnen aanpassen en de tekstafstand kunnen wijzigen. Dat kan niet met tekst op een afbeelding. Voeg deze tekst daarom ook als platte tekst toe, bijvoorbeeld als een extra beschrijving onder de afbeeldingen.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op de homepage een deel van de tekst buiten beeld, bijvoorbeeld "Contentprofessional" onder de kop "Tijdelijk een contentprofessional" wordt "Contentprofess". Er zijn ook geen scrollbalken om de tekst te kunnen bekijken. Vermijd overigens de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 37: Advies: Het contrast van het instagram-logo in de footer van de pagina is erg laag. De contrastratio is hier 1,9:1, waar dat idealiter 3:1 moet zijn. De tekst naast het logo beschrijft de afbeelding voldoende, maar als opzichzelfstaand logo zou het contrast te laag zijn.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Op pagina www.entopic.com/ staat bovenaan een menu. De links 'Wat we doen', 'Vacatures' en 'Kennis en inspiratie' zijn niet bedienbaar met het toetsenbord. Zie ook de bevinding onder succescriterium 4.1.2.

Bevinding 39: Op pagina www.entopic.com/diensten/ staan verschillende tabbladen ("Advies & strategie", "Doen & maken" en "Recruitment & interim"). Deze knoppen/links zijn niet bereikbaar met toetsenbord. De tabbladen zijn zo niet bereikbaar en bedienbaar voor bezoekers die geen gebruik kunnen maken van een muis.

Bevinding 40: Wanneer bezoekers 250% inzoomen op de website verandert het navigatiemenu bovenaan de pagina in een hamburgermenu. De knop om het menu te openen kan niet bediend worden met het toetsenbord. Bezoekers die geen muis kunnen gebruiken kunnen het menu nu dan ook niet bedienen.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: Op de pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.

2.2 Genoeg tijd

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 42: Op de homepage verschijnt naast de link 'Home' in de menubalk een knipperend rood verticaal streepje. Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, moet er een mechanisme voor de gebruiker zijn om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij het bewegen, knipperen of scrollen essentieel is voor het interpreteren van de content. Dit komt op alle pagina's voor en verschijnt dan naast het menu-item waartoe de betreffende pagina behoort.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Op de website is geen mechanisme aanwezig (bijvoorbeeld een skiplink) om herhalende blokken content, zoals het logo en het menu in de header over te slaan. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren moeten hierdoor op iedere pagina weer alle herhalende content langs om tot de hoofdinhoud van de pagina te komen. Maak bijvoorbeeld gebruik van skiplinks naar landmarks om dit probleem op te lossen.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: De PDF "Intranet" heeft alleen een bestandsnaam, geen titel. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond door bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' te kiezen. Dit geldt ook voor de PDF "Zo pak je een contentmigratie aan"

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% op iedere pagina, verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Het activeren van deze knop opent een popup (ook wel modal of lightbox genoemd). Deze popup komt voor de pagina te staan. Het openen van een popup heeft bepaalde eisen met betrekking tot de toetsenbordfocus. Zolang de popup open staat mag de toetsenbordfocus niet terug gaan naar de pagina op de achtergrond. Dat is nu wel mogelijk. Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft zolang deze open staat.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 46: Op elke pagina staat zowel boven als onder de pagina het logo van Entopic. Deze afbeelding is ook een link naar de Homepage. De afbeelding mist een alternatieve tekst en daarom ook het linkdoel. Hierdoor zien screenreadergebruikers wel dát er een link staat, maar niet waar die link naar verwijst. Voeg een duidelijk linkdoel toe aan de alternatieve tekst (zie 1.1.1), bijvoorbeeld 'Ga naar homepage', om dit probleem op te lossen.

Bevinding 47: Op pagina www.entopic.com/blogs/ staan onderaan links om van de pagina's te wisselen. De linknamen bestaan alleen uit een cijfer, maar missen de beschrijving 'pagina'. Hierdoor is het niet duidelijk wat deze links doen voor mensen die gebruik maken van een screenreader. De knop om naar de volgende pagina te gaan heeft zelfs helemaal geen naam, zie hiervoor ook 4.1.2 en 1.1.1.

Bevinding 48: Op pagina www.entopic.com/webinars/ staan verschillende social media iconen. Deze verwijzen naar social media pagina's, maar het linkdoel is niet beschikbaar voor hulpsoftware omdat het alt-attribuut is gebruikt op het li-element. Voeg een duidelijk linkdoel toe als alternatieve tekst op de afbeelding of als onzichtbare tekst om dit probleem op te lossen.

Bevinding 49: De logo's op pagina www.entopic.com/opdrachtgevers/ hebben geen alternatieve tekst en missen daardoor een linkdoel. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien, weten nu niet waar de link naartoe verwijst. Voeg een duidelijk linkdoel toe binnen de alternatieve tekst (zie 1.1.1) om dit probleem op te lossen.

Bevinding 50: Advies: Op elke pagina staat bovenaan een menu met de link 'Home'. De <span> heeft een title-attribuut 'Home'. Dit is overbodig, de linktekst 'Home' zorgt al dat de link een goede linkdoel heeft. Daarnaast wordt het title-attribuut niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Dit geldt ook voor de andere menu-items.

Bevinding 51: Advies: Op pagina www.entopic.com/ staat een blok met de teksten 'Advies & strategie', 'Doen & maken' en 'Tijdelijk een contentprofessional'. Per link is zowel de afbeelding, de titel en de tekst eronder opgenomen in de linktekst. Dat betekent dat dit geheel wordt voorgelezen wanneer een gebruiker van hulpsoftware van link naar link gaat. Ook kan het lastig zijn voor een gebruiker van spraaksoftware om deze link te activeren. Het is het beste om enkel de titel de linktekst te laten zijn, en vervolgens het klikbare gebied met javascript te vergroten.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 52: Er is maar één manier om alle pagina's binnen deze website te vinden en dat is de standaard navigatie. Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken, bijvoorbeeld via de zoekresultaten of een sitemap.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 53: Advies: Dit gebeurt wanneer bezoekers de website bekijken in Firefox. In de footer is de focus rectangle niet volledig zichtbaar op de links in de footer, doordat bij sommige links één of meerdere zijden van de rectangle niet zichtbaar zijn. Daarnaast is de focus door de standaardinstellingen van de Firefox focusrand niet altijd goed zichtbaar. In de WCAG 2.2 worden de eisen omtrent focuszichtbaarheid strenger, zie: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-….

2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 54: Niet aanwezig.

2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 55: Niet aanwezig.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 56: Let op: Indien de ondertiteling van de Engelse video op www.entopic.com/cases/hockey-nl/ in het Engels worden toegevoegd, moet hier een taalwissel worden aangegeven.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 57: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.entopic.com/webinars/ het formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een HTML5 foutmelding in het formulierveld. HTML5-foutmeldingen worden niet in alle browsers even goed ondersteund of blijven soms niet lang genoeg staan. Voeg zelf foutmeldingen toe aan formulieren om dit probleem op te lossen.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 58: Op pagina www.entopic.com/webinars/ is een formulier waarbij voor de label van het velden de placeholder is gebruikt. De placeholder is hiervoor niet geschikt. Zodra er iets in het veld getypt wordt verwijnt de placeholder en is niet meer zichtbaar wat er in het veld moet worden ingevuld. Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven, zodat bezoekers met bijvoorbeeld een cognitieve functiestoornis minder moeite hebben met invullen van het formulier.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 59: Het formulier op pagina www.entopic.com/webinars/ bevat geen foutsuggestie. Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de gebruiker het veld wel goed moet invullen. de suggestie moet in/naast de foutmelding staan, tenzij het label zelf al voldoende instructie geeft (er is in dit geval geen label). Bij verplichte velden is de melding dat daar iets moet worden ingevuld voldoende als foutsuggestie.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 60: Niet aanwezig.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 61: Op pagina www.entopic.com/blogs/ staat een losse eindtag van een div.

Bevinding 62: Op pagina www.entopic.com/diensten/ staat een losse eindtag van een paragraaf. Dit komt ook voor op www.entopic.com/vacatures/.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 63: Op pagina www.entopic.com/ staat bovenaan een menu. De links 'Wat we doen', 'Vacatures' en 'Kennis en inspiratie' missen een rol. Ze zijn als <a> elementen gecodeerd zonder href en link.
Een logischere rol zou hier daarnaast 'button' zijn, omdat er niet direct naar een pagina wordt gelinkt, maar er een venster onder het menu opent.

Bevinding 64: De link naar een volgende pagina onderaan de blogs op pagina www.entopic.com/blogs/ heeft geen naam. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 65: Op pagina www.entopic.com/diensten/ staan verschillende tabbladen ("Advies & strategie", "Doen & maken" en "Recruitment & interim"). Deze hebben geen naam en hebben ook niet de juiste rol als knop (het zijn nu alleen listitems).

Bevinding 66: Op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ zijn 2 video's. Deze functies zijn via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "Maxime Plennevaux grijpt elke kans om keihard uit te halen" voor de bovenste video. Dit geldt ook voor het iframe op pagina www.entopic.com/webinars/.

Bevinding 67: Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% op iedere pagina, verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. De knop om het menu te openen en vervolgens weer te sluiten heeft geen naam en rol. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien, bijvoorbeeld screenreadergebruikers, niet wat dit item doet. Daarnaast wordt ook de visuele verandering van de knop (van openen naar sluiten) niet doorgegeven aan bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-12-06 07:20:34 v2.3-010