Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Werkenbijerasmusmc.nl


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
10 december 2021
Opdrachtgever
Erasmus MC

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Werken bij ErasmusMC voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website werkenbijerasmusmc.nl is onderzocht tussen 8 november 2021 en 3 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Op de website is te zien dat er stappen zijn ondernomen om een toegankelijke website te creëren. Veel video's zijn ondertiteld en er wordt gebruik gemaakt van duidelijke taal. Ondanks de goede stappen die zijn gezet zijn er nog een aantal toegankelijkheidsproblemen terug te vinden op werkenbijerasmusmc.nl. De meest opvallende fouten die zijn gevonden tijdens het onderzoek zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Werken bij ErasmusMC
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op werkenbijerasmusmc.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Pagina's op subdomeinen waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Externe websites waar door middel van links op werkenbijerasmusmc.nl naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 8 12 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 25 25 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan SVG-afbeeldingen in de footer. Deze afbeeldingen staan voor links en geven aan waar deze links voor zijn, bijvoorbeeld de afbeelding van een envelop voor de link 'werkenbij@erasmusmc.nl'. De afbeeldingen hebben nu een tekstalternatief in het <title> element. Deze tekst wordt echter niet altijd door hulpsoftware voorgelezen, omdat er geen role="img" op de SVG staat. Voeg dit attribuut daarom toe.
Daarnaast zijn de teksten in het title element Engelstalig en kunnen het beste naar het Nederlands vertaald worden. Tot slot is de alternatieve tekst van het icoon naast de website URL 'earth' in plaats van 'website'.
Dit komt ook voor in de blokken content onder de kop 'Uitgelichte afbeeldingen' en bij soortgelijke blokken content met dezelfde SVG-afbeeldingen, bijvoorbeeld op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging/seh-verpleegkundige en op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/ok-en-anesthesie/operatieassistent en op alle vacaturepagina's.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures staat een afbeelding in de header. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief en dit is ook niet nodig omdat het om een decoratieve afbeelding gaat. Maar de afbeelding heeft wel een leeg alt-attribuut (alt="") nodig, zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden.

Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en staat boven de kop 'Living and working in Rotterdam' een afbeelding van de skyline van Rotterdam. De alternatieve tekst 'rotterdam' op afbeelding beschrijft deze onvoldoende. Pas de alternatieve tekst aan zodat deze de afbeelding goed omschrijft, of maak de afbeelding decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/waarom-het-erasmus-mc staat onder de kop 'Eerste technische UMC van Nederland' een carrousel met vier slides. Elke slide heeft een afbeelding met alternatieve tekst. Deze alternatieve teksten op deze afbeeldingen beschrijven onvoldoende wat er is te zien. De afbeelding waarop iemand olie sprayt op een fietswieltandwiel heeft bijvoorbeeld de alternatieve tekst 'fietsenmaker'. Wanneer decoratieve afbeeldingen een alternatieve tekst hebben moeten deze goed omschrijven wat er op de afbeeldingen is te zien, anders krijgen screenreadergebruikers niet dezelfde informatie als ziende gebruikers. Pas de alternatieve teksten van deze afbeeldingen aan of maak de afbeelding decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.

De afbeeldingen onder de kop 'Aan de slag als:' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging hebben een alternatieve tekst. Deze alternatieve teksten beschrijven de afbeeldingen onvoldoende. Pas de alternatieven teksten van deze afbeeldingen aan of maak de afbeelding decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.
Advies: Het lijkt alsof er SEO-zoekwoorden zijn gebruikt binnen het alt-attribuut. Deze vorm van zoekmachineoptimalisatie staat bekend als Black Hat SEO en levert Google-penalties op. Vermijd het gebruik van Black Hat SEO om slechte SEO-resultaten en een verslechterde toegankelijkheid te voorkomen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen wordt de video 'Doorgroeien tot IC verpleegkundige' getoond. In deze video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Mensen die slechthorend of doof zijn weten zonder ondertiteling niet wat er in de video wordt besproken. Voeg daarom een ondertiteling aan de video.

Bij de volgende video's ontbreekt ook een ondertiteling:

-'Werk dat je niet koud laat' op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/59821/kinderverpleegkundige-44.09.21.ts.

Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en wordt de video 'Welcome to our world' getoond. In de video komt gesproken woord voor, maar een ondertiteling ontbreekt. Mensen met auditieve beperkingen weten hierdoor niet wat er in de video wordt gezegd. Voeg een ondertiteling toe aan de video die dezelfde taal heeft als de audio.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen staan twee video's waarin wordt getoond hoe medische apparaten worden bediend. De namen van de apparaten komen tekstueel in beeld. Daarnaast komt ook de naam en de functie van de spreker tekstueel in beeld. Het gaat hier om de video's 'Technische uitdagingen' en 'ECMO-training'. Deze video's hebben geen media-alternatief waarin wordt vertelt wat er op beeld is te zien. Mensen met visuele beperkingen missen informatie bij het afspelen van deze video, zij zien het scherm niet (goed) en hebben geen alternatieve methode om er achter te komen wat in de video wordt uitgebeeld. Zorg ervoor dat deze twee video's een media-alternatief of extra audiospoor hebben zodat mensen met visuele beperkingen dezelfde informatie van de video krijgen als wanneer zij het scherm zouden zien.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/overig/vrijwilligerswerk staan twee video's waar op het einde de tekst 'Rotterdams grootste ziekenhuis kan niet zonder jou VrijwilligerbijErasmusMC.nl' in beeld staat.. Er ontbreekt een transcript met deze informatie en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

In de volgende video's komen ook teksten voor niet worden uitgesproken of een ander alternatief hebben:

-'Werk dat je niet koud laat' op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/59821/kinderverpleegkundige-44.09.21.ts.

In de video 'Het traumacentrum van de regio' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging/seh-verpleegkundige komen vragen in beeld te staan waar de persoon in de video antwoord op geeft. Deze vragen worden niet uitgesproken door een voiceover en staan niet in een tekst alternatief buiten de video. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video 'Het beste uit jezelf halen op de IC' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen komen teksten in beeld te staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld rond 00:11 en 01:37. Deze teksten worden niet uitgesproken door een voiceover en komen niet voor in het audiospoor. Mensen die het scherm niet kunnen zien weten hierdoor bijvoorbeeld niet wie er aan het woord is in de video. Plaats een extra audiospoor die deze teksten uitspreekt in de video.

Dit probleem komt ook voor in de andere video's op deze pagina. Voeg hier ook een extra audiospoor toe zodat teksten in de video ook beschikbaar zijn voor mensen met visuele beperkingen.

In de volgende video's komen ook teksten in voor die niet worden uitgesproken door een voiceover of extra audiospoor:

-'Werk dat je niet koud laat' op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/59821/kinderverpleegkundige-44.09.21.ts.

Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen staan twee video's waarin de namen van medische apparaten worden getoond. Het gaat hier om de video's 'Technische uitdagingen' en 'ECMO-training'. Deze video's hebben geen audiospoor waarin wordt vertelt wat er op beeld is te zien. Mensen met visuele beperkingen missen informatie bij het afspelen van deze video, zij zien het scherm niet (goed) en hebben geen alternatieve methode om er achter te komen wat in de video wordt uitgebeeld. Zorg ervoor dat deze twee video's een extra audiospoor hebben zodat mensen met visuele beperkingen dezelfde informatie van de video krijgen als wanneer zij het scherm zouden zien.

In de video 'Het traumacentrum van de regio' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging/seh-verpleegkundige komen vragen in beeld te staan waar de persoon in de video antwoord op geeft. Deze vragen worden niet uitgesproken door een voiceover. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Voeg deze informatie toe aan video met een extra audiospoor of laat een voiceover de tekst uitspreken.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de slider bovenaan pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ is verkeerd gebruik gemaakt van ARIA-attributen. Zo staan de elementen van de slider in div-elementen met verschillende role-attributen. Voor de accesibillty tree van browsers lijkt het of een 'toolbar' met daarin een tablijst en een keuzelijst op de pagina staan. In een tablijst moeten altijd elementen staan met 'role=tab', maar in dit geval staan er in de tablijst button-elementen. Daarbij komt ook dat role=tablist op het div-element waar de knoppen in staan overbodig is omdat het hier niet niet gaat om een tablijst.
De slider staat ook in een div-element met daarop het aria-live attribuut. Door dit attribuut lezen screenreaders elke keer iets voor wanneer de afbeelding in de slider verandert. Om deze slider toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat screenreadergebruikers geen hinder ondervinden door dit element, is de beste optie om de slider opnieuw op te maken met HTML. Gebruik hierbij meer native HTML en geen onnodige ARIA-attributen. Op korte termijn moet zo snel mogelijk het aria-live attribuut worden verwijderd. Door dit attribuut is de website slecht te gebruiken voor screenreadergebruikers.
Deze problemen komen ook voor in de slider onder de kop 'Aan de slag als:'. Door verkeerde ARIA-attributen lijst het of deze slider een keuzelijst is. Hier staat ook het aria-live attribuut op waardoor het wordt voorgelezen wanneer de slider automatische nieuwe content laat zien.
De hierboven opschreven problemen met de opmaak van carrousels komen op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.werkenbijerasmusmc.nl/en.

Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ is gebruik gemaakt van het strong-element om teksten dikgedrukt te maken. Die gebeurt onder andere onder de kop 'Aan de slag als:' bij het woord 'meer...' en bij de functie in de uitgelichte vacatures. Het strong-element is bedoelt om nadruk te geven aan één of enkele woorden, niet om teksten dikgedrukt te maken. Verwijder het strong-element op deze teksten.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures en op www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen.

Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/verhalen/ic-verpleegkundige-guido staat in de code boven de inleiding van het artikel een leeg h2-element. Lege kopelementen woorden voorgelezen door screenreaders. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers omdat zij verwachten dat hier een kop staat maar niets wordt voorgelezen. Verwijder daarom het lege h2-element uit de code.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en/vacancy/61142/phd-candidate-social-determinants-inequalities-health-… staat bij de labels 'Graduated' en 'Are you currently an Erasmus MC employee?' groepen keuzerondjes. Deze keuzerondjes zijn nu niet gegroepeerd. Gebruik een fieldset en legend combinatie of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.
Dit probleem komt voor in meerdere sollicitatieformulier op de website. Bijvoorbeeld op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/23021/open-vacature-verpleegkundige-48.14.18.sb/solliciteren bij de velden 'Reeds in dienst van het Erasmus MC? *' en 'Diploma behaald *' en op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/59821/kinderverpleegkundige-44.09.21.ts/solliciteren bij dezelfde velden.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen is het em-element gebruikt voor de opmaak van elke h2-kop waarin tekst staat met een lichtblauwe kleur (#86D2ED). Het em-element mag gebruikt worden om nadruk te geven aan één of enkele worden wanneer deze uitgesproken worden door een screenreaders. Het element lijkt hier puur voor opmaak te zijn gebruikt. Daarom wordt geadviseerd om het em-element uit deze koppen te verwijderen. Afhankelijk van de (instellingen van de) screenreader kan de uitspraak van deze koppen vervelend worden voor de gebruiker.

Advies:
Op de homepage (www.werkenbijerasmusmc.nl) ontbreekt de eerste kop (H1). Het is gebruikelijk om de content van een pagina te laten beginnen met een H1; op een homepage hoeft deze niet in beeld te staan, en volstaat het om deze kop de naam te geven van de website. De afwezigheid van een H1 is een best practice en geen reden tot afkeur.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan videospelers die een kop en beschrijvende tekst hebben. In de code staan deze koppen en beschrijvende teksten na de videospeler, waardoor de relatie tussen de beschrijving en de video niet meer duidelijk is voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.. Voor screenreadergebruikers kan dit vervelend zijn, omdat de koppen en beschrijvende teksten pas na de videospelers worden voorgelezen. Los dit op door deze elementen in de code voor de videospelers te plaatsen. Visueel mag de beschrijving er wel ónder staan.
Dit probleem herhaalt zich bij alle videospelers op de website, bijvoorbeeld op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en en op www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging/seh-verpleegkundige.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/23021/open-vacature-verpleegkundige-48.14.18.sb/solliciteren staat een formulier waar de bezoeker onder andere hun eigen e-mailadres en telefoonnummer kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.
Het autocomplete-attribuut is bij geen van de geteste sollicitatieformulieren gebruikt, zoals bij het formulier op www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/58281/arts-onderzoeker-oogheelkunde-39.12.21.thz/solliciteren.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan witte teksten op een blauwe achtergrond (#86D2ED), bijvoorbeeld in de footer. Deze kleurcombinatie heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
De kleurcombinatie komt ook andersom voor op de pagina blauwe tekst op een witte achtergrond. Dit geeft dezelfde te lage contrastverhouding.

De placeholdertekst (#CED2E3) in de invoervelden onder de kop 'Vind de baan die bij jou past' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staat de link 'Bekijk meer ervaringen'. Bij hover verandert de tekst naar blauw (#86D2ED). Op de lichtblauwe achtergrond (#e7f6fb) heeft deze tekst een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe tekst 'Toon alles' (#7DB9D0) op de witte achtergrond op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Deze kleurencombinatie komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.werkenbijerasmusmc.nl/en.

De grijze tekst 'Gepubliceerd op 09-11-2020' (#858FB9) op de witte achtergrond op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/verhalen/ic-verpleegkundige-guido heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% verdwijnt de knop 'Toon vacatures'. Zonder deze knop is het voor mensen die met het toetsenbord navigeren lastiger om de zoekopdracht uit te voeren. Na het invullen van beide velden moet de focus weer verplaatst worden naar het invoerveld 'Zoek door alle vacatures' en op enter worden gedrukt om de zoekopdracht uit te voeren. Zorg er daarom voor dat de knop 'Toon vacatures' in dit formulier blijft staan bij het aanpassen van de viewport.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% komt content over elkaar heen te staan in de header. De menuknop staat over de knoppen waarmee gebruikers de afbeelding in de slider kunnen veranderen, en de switch waarmee gewisseld kan worden tussen de Nederlandse en de Engelse website staat deels over het logo van Erasmus MC. Hierdoor kunnen sommige elementen niet meer worden bedient en wordt content slecht leesbaar.
Dit probleem komt op elke pagina voor.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% nemen het navigatiemenu in de header en de zoekfunctie op de pagina de hele pagina in beslag, waardoor de rest van de pagina niet meer zichtbaar en bereikbaar is, ook niet als de bezoeker naar beneden scrolt. Hierdoor kunnen mensen die de pagina bekijken op een kleiner scherm of de pagina moeten vergroten de content niet lezen.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Dit komt omdat tekst onder de kop 'De meest intensieve IC van de regio' buiten het beeld valt. Zorg ervoor dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging verdwijnt een deel van de kop 'Oncologieverpleegkundige'. Zorg ervoor dat teksten niet (deels) verdwijnen wanneer de pagina op een kleiner scherm wordt bekeken of wanneer er wordt ingezoomd op de pagina.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/59821/kinderverpleegkundige-44.09.21.ts verdwijnt een deel van de tekst 'Liever later solliciteren? Herinner mij later' achter de sticky header. Hierdoor is deze tekst niet meer leesbaar. Zorg ervoor dat teksten niet achter andere content verdwijnen en leesbaar blijven.

Advies: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/, blijft bovenaan de pagina een sticky header staan wanneer je naar beneden scrolt. Deze header blokkeert de helft van het scherm en zorgt ervoor dat de content in een klein scherm wordt getoond. Voor sommigen mensen, zoals mensen met visuele of cognitieve beperkingen, kan het hierdoor lastiger zijn om teksten te lezen. Los dit op door de sticky header kleiner te maken of te verwijderen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan social media iconen die ook als link dienen. Het contrast van de witte iconen op de blauwe achtergrond (#86D2ED) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de randen van de invoervelden (#bfe7f5) op de lichtblauwe achtergrond (#e9f6fc) op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ is te laag. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor bij andere invoervelden op de website. Bijvoorbeeld bij de invoervelden op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/23021/open-vacature-verpleegkundige-48.14.18.sb/solliciteren en op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/58281/arts-onderzoeker-oogheelkunde-39.12.21.thz/solliciteren.

Het contrast van de blauwe pijlknoppen (#86d2eda6) op de witte achtergrond pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/waarom-het-erasmus-mc is te laag. De contrastverhouding is hier 1,3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% en de tekst spatiëring wordt aangezet op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging, verdwijnt een deel van de kop 'Oncologieverpleegkundige' en de kop 'Kinderverpleegkundige'. Zorg ervoor dat teksten leesbaar blijven wanneer tekst spatiëring wordt toegepast op de pagina.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de video 'Welkom in onze wereld' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ is een klikbaar veld gecreëerd wat, wanneer aangeklikt met de muisaanwijzer, de video laat afspelen. De knop dit visueel aanwezig op de video staat is een svg-afbeelding, net als alle andere knoppen in deze videospeler. De knoppen in de videospeler zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Het is niet mogelijk om de focus te plaatsen op deze knoppen waardoor toetsenbordgebruikers de video niet kunnen afspelen.
Zorg ervoor dat gebruikers alle interactieve elementen op een website kunnen bedienen met het toetsenbord. Een mogelijk oplossing hiervoor is om het button-element te gebruiken bij het maken van knoppen en niet alleen gebruik te maken van div-elementen, svg-afbeeldingen en Javascript.
Dit geldt voor alle videospelers op de website, waaronder de videospelers op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/waarom-het-erasmus-mc en op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/overig/vrijwilligerswerk.

In de carrousel onder de kop 'Aan de slag als:' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan twee knoppen. Deze knoppen zijn niet opgemaakt met het button-element, maar div-elementen, Javascript en svg-afbeeldingen. Het is niet mogelijk om deze knoppen te bedienen met het toetsenbord. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers niet bij alle links in deze slider. Zorg ervoor dat gebruikers alle interactieve elementen ook met het toetsenbord kunnen bedienen.
Dit komt ook voor op www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/waarom-het-erasmus-mc in de carrousel onder de kop 'Eerste technische UMC van Nederland'.

Als bezoekers de website voor het eerst bezoeken staat er een cookiemelding in beeld, bijvoorbeeld op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/. De link 'Cookie instellingen' en de knoppen 'Cookies accepteren' en de sluitknop zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers de cookiemelding niet sluiten. Vooral wanneer zij de website op een kleiner scherm of ingezoomd bekijken staat de melding over een groot deel van het scherm. Zorg ervoor dat gebruikers alle interactieve elementen ook met het toetsenbord kunnen bedienen.

Wanneer gebruikers iets invoeren bij het veld 'Zoek door alle vacatures' verschijnt er onder het veld een lijst met zoekresultaten. Deze resultaten zijn links die verwijzen naar pagina's met de bijbehorende vacature. Het is niet mogelijk om deze links met het toetsenbord te bedienen. Zorg ervoor dat gebruikers alle interactieve elementen ook met het toetsenbord kunnen bedienen.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures staat de de knop 'Toon alles. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze link niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ en de menuknop is uitgeklapt, verschijnt er een overlay op de pagina. Wanneer hier op 'Carrière' of 'Over Erasmus MC' wordt gedrukt verschijnen er lijsten met meer links. De link 'Terug' is niet bedienbaar met het toetsenbord. Zorg ervoor dat alle interactieve element bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures, verdwijnen de filters aan de linkerkant van het scherm onder de knop 'Filters'. Deze knop is niet te bedienen via het toetsenbord. Zorg ervoor dat toetsenbordgebruikers ook alle interactieve element kunnen bedienen.

In de header van de pagina (iedere pagina) staat een uitklapmenu waarbij bezoekers de gewenste taal van de pagina kunnen instellen. Wanneer bezoekers daar met de muis op klikken, klapt het menu uit en kunnen zij een taal selecteren. Dit mechanisme werkt niet met toetsenbord, wanneer bezoekers met het toetsenbord het menu activeren, wisselt de site direct van taal zonder bezoekers de keuze te geven een taal te kiezen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan twee carrousels die na elke paar seconden een nieuw beeld laten zien. Deze carrousels kunnen niet gestopt, gepauzeerd of verborgen worden. Bij sommige mensen kan de beweging misselijkheid veroorzaken. Voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking kan het lastig zijn omdat zij zich tijdens het lezen niet kunnen concentreren op de tekst, doordat de carrousel beweegt. Zorg dat bezoekers de carrousels kunnen stoppen of pauzeren, of verwijder de carrousels in z’n geheel.
Op meerdere pagina's staan automatische bewegende carrousels, bijvoorbeeld op www.werkenbijerasmusmc.nl/en en op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/waarom-het-erasmus-mc.

Boven de kop 'Waarom het Erasmus MC?' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staat een animatie die automatisch afspeelt. Er is geen mechanisme aanwezig waarmee gebruikers de animatie kunnen stoppen, pauzeren of verbergen. Voor verschillende gebruikers is het vervelend wanneer op een pagina animaties afspelen. Mensen met cognitieve problemen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met focussen op de andere content op de pagina. Voeg daarom een mechanisme toe waarmee gebruikers de animatie kunnen stoppen, pauzeren of verbergen, of verwijder de animatie.
Deze animatie komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/waarom-het-erasmus-mc en op www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ is in de code te zien dat er een zogenoemde skiplink op de pagina staat. Echter wordt de link niet zichtbaar wanneer de focus hierop is geplaatst en verwijst de link naar een niet bestaand doel op de pagina. Dit zorgt ervoor dat de skiplink onbruikbaar is. Voeg een skiplink aan de pagina toe die zichtbaar wordt bij focus en verwijst naar een plek op de pagina.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De volgorde waarin de focus op elementen wordt geplaatst op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ is niet correct. Als een gebruiker de focus in de adresbalk van een browser zet en op de tabtoets drukt, wordt de focus geplaatst op verborgen elementen. Als eerst gaat de focus naar links die in het navigatiemenu achter de 'Menu' knop staan. De focus mag niet geplaatst worden op elementen die verborgen zijn. De focus mag alleen op elementen in het menu en/of die achter een knop staan wanneer het menu is uitgeklapt en/of de knop is geactiveerd. Dit gaat meerdere keren fout op deze pagina.
Een verkeerde focus volgorde is vervelend voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren. Zij kunnen moeite hebben met het bedienen van de website als zij niet weten op welk element zij staan.

Op de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ gaat de focusvolgorde fout nadat met de knop 'Menu' het navigatiemenu is uitgeklapt. De focus wordt niet geplaatst op de items in het menu maar gaat verder op de pagina achter het uitklapmenu. Dit is verwarrend voor mensen die navigeren met behulp van het toetsenbord.
Zorg ervoor dat wanneer een knop een uitklapmenu toont, de focus van de knop naar het eerste item in dat menu gaat. Wanneer een uitklapmenu de hele pagina bedekt moet er een toetsenbordval zijn waardoor de focus in dit menu blijft en niet verder gaat op de achterliggende pagina.

De focus volgorde gaat verkeerd bij de videospelers op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen. Wanneer gebruikers de focus op deze videospeler willen plaatsen met het toetsenbord, gaat de focus naar verborgen elementen. Het gaat hier om links waarmee gebruikers de video kunnen delen. Deze links zijn pas zichtbaar na het starten van de video en nadat er op een knop is gedrukt. De focus mag alleen worden geplaatst op zichtbare elementen, omdat het anders verwarrend is voor toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien. Zorg ervoor dat de elementen alleen focus kunnen ontvangen wanneer deze visueel zichtbaar zijn.
Dit probleem komt voor in alle (geteste) videospelers op de website.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/, gaat de focus volgorde verkeerd na de menuknop. De focus wordt geplaats op de items in dit menu, zelfs als het menu niet is uitgeklapt. De focus mag niet op items worden geplaatst die visueel niet zichtbaar zijn.
De focus volgorde gaat ook verkeerd wanneer het menu wel is uitgeklapt. In dit geval gaat de focus na het laatste item in het menu verder op de achterliggende pagina. De focus moet binnen het menu blijven zodat toetsenbordgebruikers de focus niet kwijtraken en het menu gemakkelijk kunnen sluiten.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures, verdwijnen de filters aan de linkerkant van het scherm onder de knop 'Filters'. Het is niet mogelijk om de focus op deze knop de plaatsen en de filters zichtbaar te makken. De filters zelf krijgen vervolgens wel toetsenbordfocus, maar dat is niet zichtbaar Dit is verwarrend voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren, maar wel het scherm kunnen zien. Zij weten niet op welk element de focus is geplaatst.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan links met de linktekst 'Lees meer'. Vermijd linkteksten als ‘Lees meer’ en ‘Klik hier’, zulke teksten beschrijven het linkdoel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft dit aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn.

Bovenaan de pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staat het logo van Erasmus MC. Deze afbeelding dient ook als link, maar heeft geen linktekst waardoor het linkdoel niet bepaald kan worden. Voor screenreadergebruikers is het vervelend wanneer een link geen linktekst heeft, zij weten niet waar de link naartoe verwijst. Los dit op door een linktekst toe te voegen aan dit element. Dit mag binnen het a-element of via aria-label. De linktekst hoeft in dit geval niet visueel zichtbaar te zijn.

In de header op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staat een link die wijst naar de Engelstalige versie van de website. De naam van deze link is 'EN'. Dit is geen goede linktekst omdat dit het linkdoel niet omschrijft, screenreadergebruikers weten bijvoorbeeld niet waar deze link naar verwijst. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat.

De social media links in de footer op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ hebben geen naam. Omdat de links geen linkdoel hebben, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar de links heen gaan. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures komt meerdere keren de linktekst 'EN' voor. De links hebben verschillende doelen, namelijk het vertalen van de pagina (de link EN in de header van de pagina), of het selecteren op Engelstalige vacatures. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers, maar ook voor mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur. Zorg ervoor dat identieke linkteksten hetzelfde linkdoel hebben.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en komt meerdere keren de linktekst 'Read more' voor. De links verwijzen naar verschillende pagina’s, namelijk: amazingerasmusmc.com/ en www.erasmusmc.nl/en/research/career-in-science. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers, maar ook voor mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur. Zorg ervoor dat identieke linkteksten hetzelfde linkdoel hebben.

Advies:
De links onder de kop 'Lees de ervaringen van collega's' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ hebben een erg lange linktekst. Dit komt omdat de kop, tekst en afbeelding in het a-element is geplaatst. Voor screenreadergebruikers en anderen die gebruik maken van linklijsten kunnen lange linkteksten vervelend zijn. Het maakt linkteksten onoverzichtelijk en hier zorgt het a-element ervoor dat meerdere elementen (kopen, teksten, afbeeldingen) als link worden voorgelezen. Wij raden aan om het a-element bijvoorbeeld op de tekst 'meer...' te plaatsen en de linktekst aan te vullen met aria-label of een soortgelijke techniek, hierdoor wordt de linktekst korter. Daarna kan het klikgebied van de link worden vergroot met Javascript.

Advies:
Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staat onder de kop 'Wij zijn het Erasmus MC' de link 'Lees meer'. Op het a-element van deze link staat een title-attribuut. Mogelijk is met dit attribuut geprobeerd om een aanvullende tekst te geven op de toegankelijke naam/linktekst van dit element. Het title-attribuut wordt niet goed ondersteund door elke browser, waardoor het meestal niet verschijnt in de toegankelijke naam van een element. Als je een onduidelijke linktekst (zoals 'Lees meer') wilt aanvullen met extra informatie plaats dan meer tekst binnen het a-element zodat de linktekst duidelijker wordt of gebruik aria-label om de toegankelijke naam aan te passen. Natuurlijk mag ook een andere soortgelijke techniek worden gebruikt.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de focus is geplaatst op de keuzelijst en de knop 'Toon vacatures' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ is dat niet zichtbaar. Dit gaat ook mis wanneer de focus is geplaats op de witte cirkels in de slider bovenaan de pagina.
Zorg ervoor dat het duidelijk is voor bezoekers op welk element de focus staat door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer de focus is geplaatst op de links 'Bekijk meer vacatures' en 'lees meer' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat het duidelijk is voor toetsenbordgebruikers op welk element de focus staat door een duidelijke focusrand toe te voegen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers ervoor kiezen om de website in het Engels te bezoeken, verwachten zij dat alle onderdelen vertaald zijn. De titel van onder andere de homepage blijft echter 'Home | Werken bij Erasmus MC'. Een paginatitel is een belangrijke hulp bij het navigeren op het internet, juist ook voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Geef de pagina's in het Engels dan ook een Engelstalige paginatitel om dit probleem op te lossen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een verplicht veld niet is ingevuld bij het opsturen van het formulier op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en/vacancy/61142/phd-candidate-social-determinants-inequalities-health-…, krijgt de gebruiker een foutmelding te zien. Wanneer invoerveld 'Surname' niet is ingevoerd is de foutmelding 'Surname is required'. Dit is niet voldoende. Een goede foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. Bijvoorbeeld 'Surname is not filled in'.
Dit probleem komt bij meerdere velden en pagina's voor, waaronder op de pagina's www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/59821/kinderverpleegkundige-44.09.21.ts/solliciteren en op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/58281/arts-onderzoeker-oogheelkunde-39.12.21.thz/solliciteren.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De velden in de zoekfunctie op onder andere de homepage hebben geen toegankelijk label. Er worden placeholders gebruikt, maar deze verdwijnen wanneer bezoekers beginnen met typen. Dit maakt de velden ontoegankelijk voor bijvoorbeeld bijzonders met een cognitieve functiestoornis. Zorg ervoor dat labels en instructies altijd zichtbaar zijn voor bezoekers.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer er een fout wordt gemaakt bij een invoerveld in het formulier op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en/vacancy/61142/phd-candidate-social-determinants-inequalities-health-…, verschijnt er een foutmelding. Bijvoorbeeld, wanneer een bezoeker een apelstaartje vergeet bij het invoeren van het e-mailadres verschijnt de foutmelding 'Email: no valid e-mail address'. Deze foutmelding geeft geen suggestie hoe de fout kan worden opgelost. Geef bij foutmeldingen altijd een suggestie aan de gebruiker hoe zij het veld wel correct kunnen invullen, dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op de pagina's www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/59821/kinderverpleegkundige-44.09.21.ts/solliciteren en op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/58281/arts-onderzoeker-oogheelkunde-39.12.21.thz/solliciteren.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ komen dubbele id's voor, namelijk id="icon-contract" en id="icon-location". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

In de code van pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan vijftien losse span-eindtags een één losse p-eindtag. Dit zijn tags die geen openingstag hebben. Verwijder de losse eindtags of voeg openingstags op de juiste plaats toe.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures staan de links 'Login medewerker', 'Alles' en 'EN' in een ul-element. Wanneer je naar dit ul-element kijkt is te zien dat daar een li-element en een div-element in staan. In een ul-element mogen alleen li-element worden geplaatst. Verwijder het div-element in deze lijst.

In de code van pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures zijn input-elementen geplaatst in a-elementen. Dit mag niet omdat beide element interactief zijn en dit voor problemen kan geven wanneer browsers en hulpsoftware de code interpreteren.

In de code van pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging staat een p-eindtag zonder openingstag. Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Verwijder de p-eindtag of plaats een openingstag op de correcte plek in de code.

In de code van pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/23021/open-vacature-verpleegkundige-48.14.18.sb staat een hr-eindtag zonder openingstag. Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Verwijder de hr-eindtag of plaats een openingstag op de correcte plek in de code.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staat een slider met daarin knoppen die elk een andere afbeelding in de slider tonen. Deze knoppen hebben geen goede toegankelijke naam. De huidige toegankelijke namen van deze knoppen zijn '1', '2', '3' en '4'. Screenreadergebruikers kunnen aan de hand van deze namen niet achterhalen wat deze knoppen doen. Pas de toegankelijke namen van deze knoppen aan door bijvoorbeeld het woord 'Slide' of 'Afbeelding' toe te voegen.

Het logo in de header van pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ dient ook als link. Deze link heeft geen toegankelijke naam. Omdat de link geen toegankelijke naam heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

De social media links in de footer op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ hebben geen toegankelijke naam. Omdat de links geen linkdoel hebben, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar de links heen gaan. Gebruik aria-label of een soortgelijke techniek om deze links een toegankelijke naam te geven.

In de videospeler op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staan meerdere interactieve elementen zonder toegankelijke naam en rol. Het gaat bijvoorbeeld om de "knop" 'Delen' die verschijnt wanneer de video wordt afgespeeld, en de knoppen/links die op hun beurt verschijnen wanneer op 'Delen' wordt geklikt. Omdat de links geen naam hebben, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar de links heen gaan. Door het missen van de rol zijn deze elementen ook niet toetsenbordtoegankelijk. Gebruik aria-label of een soortgelijke techniek om deze links een toegankelijke naam te geven.
Deze links komen zonder toegankelijke naam in alle videospeler op de website voor, bijvoorbeeld in de videospelers op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen en pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures staat een sluitingsknop met visueel een X als label. Deze knop heeft geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet.

Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/waarom-het-erasmus-mc staan knoppen in de carrousel onder de kop 'Eerste technische UMC van Nederland'. Deze knopen hebben geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knoppen doen.
Dezelfde carrousel met deze knoppen staat ook op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging.

De social media links onder de vacature op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en/vacancy/61142/phd-candidate-social-determinants-inequalities-health-… hebben geen toegankelijk naam. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet waar deze links naartoe verwijzen. Geef deze links een toegankelijke naam met aria-label of gebruik een soortgelijke techniek.

De toegankelijke namen van de knoppen met het label 'Upload' in het formulier op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en/vacancy/61142/phd-candidate-social-determinants-inequalities-health-… zijn onduidelijk. Voor screenreader gebruikers is het niet duidelijk wat deze knoppen doen. Vul de toegankelijke namen van deze knoppen aan door aria-label of een soortgelijke techniek te gebruiken.
Dit geldt voor alle vacaturepagina's.

De afbeelding en tekst in de header op www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-verpleegkundige-volwassenen staan in een div-element wat de rol keuzelijst heeft en in een div-elementen die de rol optie heeft. Screenreaders zullen hierdoor de kop 'Werken aan beter worden is jezelf blijven ontwikkelen' voorlezen alsof dit een optie in een keuzelijst is. Dit kan erg verwarrend zijn voor screenreadergebruikers, omdat het element op de pagina geen keuzelijst is en niet werkt als een keuzelijst. Los dit probleem op door de foute ARIA-attributen op de elementen te verwijderen.
Het hierboven beschreven probleem komt op meerdere pagina's voor Bijvoorbeeld op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging en op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/carriere/patientenzorg/verpleging-en-verzorging/seh-verpleegkundige.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/, heeft de menuknop geen toegankelijke naam. Zonder toegankelijke naam weten screenreadergebruikers niet wat deze knop doet. Pas de toegankelijke naam van deze knop aan zodat het voor screenreader gebruikers duidelijk is wat dit element doet.

Advies: Op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/ staat in de header een knop waarmee gebruikers het navigatiemenu kunnen openen. Deze knop heeft de verkeerde rol. De huidige de huidige rol is link maar die moet knop zijn. Een link verplaatst de focus of opent een nieuwe pagina terwijl een knop een actie uitvoert, zoals het openen van een menu. Voor screenreadergebruikers is het belangrijk dat goed onderscheidt wordt gemaakt tussen een knop en link. Gebruik het HTML <button> element of een soortgelijke techniek om de rol van de knop aan te passen.
Dit geldt ook voor de knop 'Toon alles' op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacatures en het hamburgermenu dat verschijnt wanneer een pagina in een ingezoomde weergave wordt bekeken.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers iets invoeren bij het veld 'Zoek door alle vacatures' verschijnt er onder het veld een lijst met zoekresultaten. Deze resultaten zijn links die verwijzen naar pagina's met de bijbehorende vacature. Screenreadersgebruikers zullen niet weten dat onder het invoerveld een lijst met zoekresulatren staat. Hulpsoftware wordt namelijk niet op de hoogte gebracht van deze nieuwe content. Zorg ervoor dat hulpsoftware een signaal ontvangt wanneer zoekresultaten onder een invoerveld verschijnen.

Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/en/vacancy/61142/phd-candidate-social-determinants-inequalities-health-… een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er foutmeldingen staan op het scherm.
Dit gebeurt in alle sollicitatieformulieren op de website, bijvoorbeeld ook in het formulier op pagina www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/58281/arts-onderzoeker-oogheelkunde-39.12.21.thz/solliciteren.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/erasmus-werken-bij/audit/
Geprint: 2022-08-11 04:52:16 v2.4-011