Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Erasmus MC


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
14 december 2021
Opdrachtgever
Erasmus MC

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Erasmus MC voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 28 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website erasmusmc.nl is onderzocht van 26 november 2021 tot en met 7 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er gaat al veel goed op de website van het Erasmus MC, zo zijn bijna alle elementen goed te bedienen met het toetsenbord en hebben veel afbeeldingen een goed tekst alternatief. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er wel een aantal toegankelijkheidsproblemen op de website erasmusmc.nl voorkomen. De meest opvallende toegankelijkheidsproblemen uit het onderzoek zijn;

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Erasmus MC
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek valt:
Buiten de scope van dit onderzoek valt:
 • Alle pagina's op Mijn Erasmus MC.
 • Alle pagina's die staan op www.erasmusmc.nl/ waarvoor bezoekers moeten inloggen.
 • Pagina's op subdomeinen waarbij de HTML en/of systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Externe websites waar door middel van links op p.pgosupport.nl naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 6 14 0
2 Bedienbaar 8 9 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 22 28 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staan afbeeldingen in de blokken content die verwijzen naar artikelen, bijvoorbeeld de afbeelding bij de tekst 'Mondneusmaskers weer op in Erasmus MC' of bij de tekst 'In het hart van Rotterdam voltrekt zich iets bijzonders'. De afbeeldingen in deze blokken hebben een alternatieve tekst die hetzelfde is als de visuele tekst (de kop van het artikel waar naar wordt verwezen). Hierdoor hebben alle afbeeldingen een alternatieve tekst die de afbeelding niet goed omschrijft. Daarnaast is het voor screenreadergebruikers vervelend als teksten wordt gehaald. Los dit probleem op door de alternatieve teksten aan te passen of te verwijderen aangezien het decoratieve afbeeldingen zijn en niet verplichts zijn om een tekstalternatief te hebben.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina’s, zoals op www.erasmusmc.nl/en/ en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut.

De bannerafbeelding op de pagina www.erasmusmc.nl/ heeft de alternatieve tekst 'Banner Erasmus MC zorgverlening'. Deze alternatieve tekst omschrijft de afbeelding onvoldoende en geeft screenreadergebruikers geen indruk van de afbeelding. Los dit op door de alternatieve tekst aan te passen zodat deze de afbeelding omschrijft. Of maak deze afbeelding decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.
Dit probleem komt ook voor bij de bannerafbeelding op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/hartjerotterdam.

In de footer op de pagina www.erasmusmc.nl/ staat een link met daarvoor een icoon van een telefoon. Dit icoon brengt informatie over, namelijk dat de link die volgt een telefoonnummer is. Om deze reden heeft dit icoon een tekstalternatief nodig. Omdat de afbeelding op de pagina is geplaatst met CSS kan geen alt-attribuut worden geplaatst op een img-element. Een oplossing hiervoor is om bijvoorbeeld een visueel verborgen tekstalternatief op de pagina te plaatsen.

Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/toegankelijkheid staat de link 'DigiToegankelijk' met daarachter een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link naar een externe website verwijst Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat deze bezoekers over dezelfde informatie beschikken als ziende bezoekers. Dit icoon is toegevoegd met CSS, daardoor is er geen img-element op een alt-attribuut op te plaatsen. Een mogelijke oplossing is om een verborgen tekst als tekstalternatief op de website te plaatsen.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics, www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia en verwijzers.erasmusmc.nl/diagnostiek/mammografie.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback staat een icoon van een printer. Dit icoon dient ook als link en heeft daarom betekenis, toch heeft het geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat deze afbeelding een alternatieve tekst met een linkdoel krijgt (zie ook SC 2.4.4 en SC 4.1.2).

Op de pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics staan onder de kop 'Departments and research centers' links die zijn opgemaakt met een afbeelding en tekst. De afbeeldingen hebben elk een alternatieve tekst die de afbeelding niet omschrijft. Daarnaast wordt de alternatieve tekst meegenomen in de toegankelijke naam van de links waardoor het linkdoel onduidelijk is voor screenreadergebruikers (zie SC 2.4.4). Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om de alternatieve tekst op de afbeeldingen te verwijderen.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics staan een aantal decoratieve afbeeldingen met een alternatieve tekst die de afbeelding niet omschrijft, bijvoorbeeld de afbeelding onder de accordeon 'Postdoc Researchers' die de alternatieve tekst 'BMW-MG-EMC' heeft. Volgens de WCAG-eisen is het voor decoratieve afbeeldingen niet verplicht om een alternatieve tekst te hebben, wanneer zij wel een alternatieve tekst hebben moet deze de afbeelding goed omschrijven. Dit is bij veel afbeeldingen op deze pagina niet het geval. Zorg ervoor dat elke decoratieve afbeelding een goede of geen alternatieve tekst heeft.
Dit probleem komt ook voor bij afbeeldingen op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/voorzieningen.

Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut staan afbeeldingen achter de teksten 'Ons verhaal', 'Onze betrokkenheid' en 'Onze cijfers'. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief en dit is ook niet nodig omdat dit decoratieve afbeeldingen zijn. De afbeeldingen hebben wel een leeg alt-attribuut (alt="") nodig zodat hulpsoftware weet dat de afbeeldingen genegeerd kunnen worden. Voeg daarom een leeg alt-attribuut toe aan deze img-elementen.
Dit probleem komt ook voor bij de afbeeldingen onder de kop 'Steun ons hartonderzoek' op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/hartjerotterdam.

Onderaan de PDF 'Factsheet patiëntenervaringen 2020' staat een logo. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst, hierdoor weten screenreadergebruikers niet dat hier een logo van Erasmus MC staat. Voeg daarom een alternatieve tekst met de organisatienaam toe aan de afbeelding.
Dit probleem komt ook voor in de PDF’s "Aanvraag Prenataal Cytogenetisch Onderzoek", “Bereikbaarheid gebouw NA NB NC” en "Parkeren folder 2020".

In de PDF 'Factsheet patiëntenervaringen 2020' staan decoratieve afbeeldingen die voorzien van zijn van tags, bijvoorbeeld de blokjes onderaan de pagina. Als er decoratieve afbeeldingen in een PDF staan is het noodzakelijk om deze aan te merken als een artifact. Zo weten screenreaders dat hier afbeeldingen staan die zij niet moeten voorlezen. Markeer daarom alle decoratieve afbeeldingen in het document als artifact.

In de PDF 'Factsheet patiëntenervaringen 2020' staan minnen in een rood vlak en plussen in een groen vak. Deze iconen geven betekenis aan de lezer, namelijk dat de data waar het icoon bijstaat een goede of slechte ontwikkeling is. Om deze reden hebben de iconen een tekst alternatief nog. Zorg ervoor dat de iconen voorzien zijn van tag en geef deze een tekstalternatief.

Advies:
Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia beginnen de alternatieve teksten van sommige afbeeldingen met 'Foto van ...'. Het is overbodig om in de alternatieve tekst van een afbeelding te melden dat het om een foto gaat. Wanneer een screenreader een pagina voorleest wordt standaard het woord afbeelding voorgelezen voor de alternatieve tekst.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt een video getoond wanneer de accordeon 'Een veilig verblijf in het Erasmus MC Sophia' is uitgeklapt. In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Zo weten doven en slechthorenden niet wat er in de video wordt besproken. Zorg daarom voor een goede ondertiteling bij elke video met gesproken woord.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt een video getoond wanneer de accordeon 'Onderwijsondersteuning voor uw kind' is uitgeklapt. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden, bijvoorbeeld 'open aangekleed' in plaats van 'operaties gekregen' rond 1:57. Zorg dat de ondertiteling dezelfde informatie weergeeft als gezegd wordt in de video.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut wordt een video getoond. In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Zo weten doven en slechthorenden niet wat er in de video wordt besproken. Zorg daarom voor een goede ondertiteling bij elke video met gesproken woord.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics staat een video waarin op verschillende plaatsen tekst in beeld komt, bijvoorbeeld rond 0:02 en logo's rond 2:47. Er ontbreekt een uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt een video getoond wanneer de accordeon 'Een veilig verblijf in het Erasmus MC Sophia' is uitgeklapt. In deze video staan meerdere teksten die niet allemaal worden voorgelezen door de voiceover. Ook is er geen uitgeschreven tekst buiten de video die aangeeft wat er op beeld is te zien. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt een video getoond wanneer de accordeon 'Leuke belevenissen aan je bed' is uitgeklapt. Aan het eind van deze video staan teksten en een logo in beeld, deze worden niet voorgelezen door een voiceover en er is geen tekstalternatief buiten de video beschikbaar. Zet deze en andere informatie in een transcript of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt een video getoond wanneer de accordeon 'Onderwijsondersteuning voor uw kind'. In deze video staan teksten in beeld, bijvoorbeeld rond 0:44 en 5:23. Er ontbreekt een uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:47. Er ontbreekt een uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Plaats een transcript van de video op de pagina of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics staan op sommige momenten teksten en logo's in beeld, zoals in het begin en op het eind van de video. De teksten en logo's worden niet uitgesproken door een voiceover of extra audiospoor. Hierdoor weten gebruikers die het scherm niet kunnen zien niet wat er op beeld staat. Zorg er daarom voor dat de teksten en logo's worden voorgelezen door een voiceover of voeg een extra audiospoor toe die dat opleest.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt een video getoond wanneer de accordeon 'Een veilig verblijf in het Erasmus MC Sophia' is uitgeklapt. In deze video staan teksten en gebeuren dingen in beeld die niet worden genoemd door de voiceover of door een extra audiospoor. Mensen die het scherm niet kunnen zien weten hierdoor niet wat er op beeld is te zien. Zorg er daarom voor dat de voiceover belangrijke acties op beeld aangeeft en alle teksten voorleest, of voeg een extra audiospoor toe aan de video.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt een video getoond wanneer de accordeon 'Leuke belevenissen aan je bed' is uitgeklapt. Aan het eind van deze video staan teksten en een logo in beeld. Mensen die het scherm niet kunnen zien missen informatie doordat het logo en de tekst niet worden voorgelezen. Zorg er daarom voor dat een voiceover de teksten en logo voorleest of voeg een extra audiospoor toe aan de video.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt een video getoond wanneer de accordeon 'Onderwijsondersteuning voor uw kind' is uitgeklapt. In deze video staan teksten in beeld, bijvoorbeeld rond 0:44 en 5:23. Er ontbreekt een voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er wordt getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut staat een video waarin teksten in beeld staan, bijvoorbeeld rond 0:47. Deze teksten worden niet uitgesproken. Hierdoor weet iemand die het scherm niet kan zien niet wat er op beeld staat. Laat daarom de teksten uitspreken door een voiceover of voeg een extra audiospoor aan de video toe.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu bovenaan de pagina in een hamburgermenu. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer het menu in- of uitgeklapt is, maar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware is deze informatie niet aanwezig. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staat de knop 'Toegankelijkheid'. Deze knop toont een uitklapmenu met twee links; 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond'. De a-elementen waar deze links mee zijn opgemaakt hebben geen href-attribuut. Hierdoor zijn deze links niet bedienbaar voor toetsenbordgebruikers (Zie ook SC 2.1.1). Los dit op door deze links op te maken als knoppen of voeg een href-attribuut aan de a-elementen.

In het hoofdnavigatiemenu staan de drie knoppen 'Patiëntenzorg', 'Research' en 'Onderwijs'. De knoppen hebben op het button-element het attribuut 'role=tab' staan. Wanneer elementen de rol tab hebben moeten deze elementen altijd afstammen van een element met de rol ‘tablist’ of gekoppeld zijn aan een element met de rol ‘tablist’ via het ID op dat element en het attribuut aria-owns. Als het tab-element niet gekoppeld is aan het tablist-element kan hulpsoftware de tab-elementen niet identificeren als onderdeel van een groep. Zorg er daarom voor dat aria-attributen op correcte wijze worden gebruikt.

Wanneer de accordeon 'Telefoonnummers poliklinieken' op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route is uitgeklapt, is een lijst zichtbaar. Deze lijst is opgemaakt in twee ul-elementen terwijl dit visueel duidelijk één lijst is. Dit is vervelend voor screenreadergebruikers, omdat nu meer informatie aan hen wordt voorgelezen dan noodzakelijk is. Plaats daarom de drie li-elementen binnen één ul-element.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/zoeken= staan selectievakjes. Deze selectievakjes zijn in de HTML-code opgemaakt in een label-element met daarin twee input-elementen, waarvan één input-element duidelijk is gekoppeld aan het label. Het tweede input-element is visueel verborgen maar wordt nog wel voorgelezen door sommige screenreaders als 'leeg'. Dit is vervelend voor screenreadergebruikers. Verwijder het tweede input-element of verberg deze voor screenreaders.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/zoeken= staan twee groepen selectievakjes. Deze selectievakjes zijn nu niet gegroepeerd. Gebruik een fieldset en legend combinatie of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.
Dit probleem komt ook voor op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen.

Wanneer de accordeon 'Bereikbaarheid per locatie (plattegronden)' op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route is uitgeklapt, is de kop 'Bent u patiënt?' zichtbaar. Deze kop is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element is bedoeld voor één of enkele woorden, en niet voor vormgeving en koppen. De reden hiervoor is dat het strong-element ervoor zorgt dat woorden met nadruk worden uitgesproken door screenreaders. Daarnaast heeft het strong-element niet dezelfde betekenis als een kopelement (h1, h2, etc). Verwijder daarom het strong-element en maak de tekst op met een kopelement.
Het komt op meerdere pagina's voor dat koppen of meerdere zinnen zijn opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/zoeken= en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback is een opsomming aanwezig onder de tekst 'Let op'. Deze opsomming is niet opgemaakt in een lijst-element. Hierdoor kan hulpsoftware de betekenis van de lijst niet bepalen. Zorg ervoor dat deze lijst wordt opgemaakt in een ol-element en li-elementen.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/voorzieningen in de content die zichtbaar is wanneer de accordeons 'Bezinningsruimte', 'Kapper (Aderans)', 'Winkels' en 'Horecagelegenheden' zijn uitgeklapt.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics staat onder de kop 'Any questions?' een leeg h3-element in de HTML-code. Een leeg kopelement wordt voorgelezen door screenreaders en meegenomen in koppenlijsten door hulpsoftware. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Verwijder daarom het lege kopelement van de pagina.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia waar een leeg h4-element staat onder de accordeon 'Digitaal contact met het behandelteam'.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics is het em-element gebruikt om kopteksten (deels) schuingedrukt te maken, bijvoorbeeld bij de koppen die zichtbaar worden als de accordeon 'Research Lines' is uitgeklapt. Het em-element mag niet gebruikt worden om teksten mee vorm te geven. Het em-element zorgt ervoor dat teksten met nadruk worden uitgesproken door screenreader en mogen daarom alleen worden gebruikt op teksten die nadruk nodig hebben. Als het em-element onnodig wordt gebruikt wordt het voor screenreadergebruikers vervelend om naar een pagina te luisteren. Los dit op door het em-element uit de koppen te verwijderen. Aangezien het hier gaat om de naam van een werk mag het cite-element gebruikt worden.

Wanneer de accordeon 'Principal Investigators' op pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics is uitgeklapt is een tabel zichtbaar. Deze tabel is alleen gebruikt voor de opmaak van content. Een tabel mag gebruikt worden voor opmaak, maar moet dan de juiste rol hebben. Gebruik role=presentation op het table-element om dit probleem op te lossen.

Wanneer de accordeon 'Leuke belevenissen aan je bed' op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia is uitgeklapt zijn er opsommingen zichtbaar. Elk van deze opsommingen staat in een eigen ul-element met één li-element. Door deze opsommingen wordt de content vreemd voorgelezen door screenreaders. Het zou logischer zijn om de opsommingen in kopelementen te plaatsen, omdat deze teksten wat zeggen over de onderstaande alinea.

Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen? staan knoppen onder de kop 'Filter resultaten'. Sommige van deze knoppen zijn inactief en het is niet mogelijk om met de muis erop te klikken. Toch kunnen toetsenbordgebruikers wel de focus plaatsen op deze knoppen. Ook lezen screenreaders de inactieve knoppen voor als gewone knoppen. Dit is verwarrend voor verschillende gebruikers. Zorg ervoor dat hulpsoftware uit de opmaak van de inactieve knoppen kan halen dat de knoppen inactief zijn, bijvoorbeeld door aria-disabled of een soortgelijke techniek te gebruiken, en dat de focus niet meer op deze knoppen wordt geplaatst.

Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen? staan resultaten ingedeeld op alfabetische volgorde. Elke rij resultaten heeft daarboven een letter staan, dat aangeeft met welke letter de onderstaande resultaten beginnen. Plaats deze tekst binnen een kop-element. Zo wordt de content begrijpelijker voor screenreadersgebruikers wanneer de pagina wordt voorgelezen en krijgen deze bezoekers dezelfde informatie als ziende bezoekers.

Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen? staan resultaten als links in een lijst, bijvoorbeeld de link 'Academisch Borstkankercentrum'. Achter de links staan tags die in de HTML-code zijn geplaatst in het a-element. Voor ziende bezoekers is het onderscheid tussen de links en tags duidelijk, voor screenreadergebruikers is dat niet duidelijk omdat de tags worden voorgelezen als onderdeel van de link. Zorg ervoor dat het voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware ook duidelijk is dat het om categorieën gaat, bijvoorbeeld door ze (in screen reader only) tussen haakjes te plaatsen: "Academisch borstkankercentrum (Heelkunde, oncologie)".

De labels van de selectievakjes op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen? zijn niet geassocieerd met de bijbehorende selectievakjes. Gebruik het for- en id-attribuut om dit probleem op te lossen.

In de tabel op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/afspraken zijn de koppen 'Polikliniek' en 'Telefoonnummer' opgemaakt met het strong-element. Om de betekenis van de koppen correct over te brengen aan hulpsoftware moeten tabelkoppen in een th-element staan. Verander daarom de td-elementen waar de koppen in staan in th-elementen.

In de PDF 'Factsheet patiëntenervaringen 2020' staan een aantal teksten die visueel duidelijk koppen zijn, bijvoorbeeld de teksten 'Kliniek' en 'Polikliniek'. Dit zijn koppen omdat de teksten wat zeggen over de onderstaande content. Visuele koppen moeten ook voorzien zijn van tags voor koppen, zodat hulpsoftware kan aangeven aan gebruikers dat dit koppen zijn. Zet daarom alle visuele koppen in een koppentag (<H1>, <H2>, <H3>, etc.).

Onder de kop 'Verbeteracties Erasmus MC (op basis van de tip 3)' in de PDF "Factsheet patiëntenervaringen 2020" staat een opsomming. Deze opsomming is niet voorzien van de juiste tags. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet dat dit een lijst is. Los dit op door de opsommingen in een <L>-tag en <LI>-tags te plaatsen.

De PDF "Aanvraag Prenataal Cytogenetisch Onderzoek" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De PDF "Bereikbaarheid gebouw NA NB NC" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De PDF "Parkeren folder 2020" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: In de PDF 'Factsheet patiëntenervaringen 2020' staan een aantal lege p-tags. Deze lege tags worden door screenreaders voorgelezen als 'leeg'. Dit is vervelend voor screenreadergebruikers. Verwijder daarom alle lege tags.

Advies: Op pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics staan de namen van de onderzoekers in een tabel. Wanneer een tabel gebruikt wordt voor opmaak, kan dat mogelijk verwarrend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Gebruik role="presentation" op het tabel-element om dit probleem op te lossen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staan blokken met een afbeelding, een kop, een datum en tekst. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding en datum hoort. Zet de koppen vooraan in de HTML-code en zet hierachter de afbeelding, datum en andere teksten. Visueel mag deze indeling wel aangehouden worden.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/en/ en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/hartjerotterdam.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/zoeken= staan selectievakjes en labels onder de kop 'Filteren'. De labels en de getallen achter de labels worden niet in de correcte volgorde voorgelezen door screenreaders. In de HTML-code zijn de labels namelijk voor de selectievakjes geplaatst en achter dat een span-element dat het getal bevat. Hierdoor wordt eerst het label voorgelezen, daarna het selectievakje en als laatst het getal. Verander de volgorde van deze element in de HTML-code zodat deze goed worden voorgelezen. Visueel mag dezelfde volgorde worden aangehouden.

De volgorde waarin de PDF "Factsheet patiëntenervaringen 2020" wordt voorgelezen door screenreader klopt niet. Dit komt omdat de tags in het bestand niet in een logische volgorde staan. Een screenreader zal bijvoorbeeld eerst de teksten 'Polikliniek. Gemiddeld cijfer voor bezoek polikliniek:' en 'Kliniek Gemiddeld cijfer voor bezoek kliniek:' voorlezen en daarna pas de bijbehorende cijfers. Hierdoor klopt de betekenis van de content niet voor screenreadergebruikers. Los dit probleem op door de tags in het bestand in een volgorde te plaatsen die logisch is wanneer deze worden voorgelezen.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de focus is geplaatst op links naar nieuwsartikelen op de pagina www.erasmusmc.nl/, wordt dit alleen aangeven door een kleurverandering van de tekst. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien weten hierdoor niet dat de focus op link is geplaatst. Zorg ervoor dat focus niet alleen wordt aangeven met kleur, door bijvoorbeeld ook een focusrand om het element te plaatsen.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/nl-nl/hartjerotterdam en www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut.

Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback wordt een aantal keer het woord 'niet' afgebeeld in het rood om aan te geven dat deze tekst extra belangrijk is. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Gebruik het strong-element om ook aan hen door te geven dat deze tekst extra belangrijk is.

Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/contact/externe-zorgrelaties staan drie invoervelden. Het is verplicht om de invoervelden 'Uw naam' en 'Uw e-mailadres' invullen om het formulier op te sturen. Dat deze velden verplicht zijn wordt alleen aangeven met een rode focusrand om de velden wanneer de focus erop staat. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien kunnen de rode focusrand niet waarnemen. Ook is het niet voor elke gebruiker duidelijk dat een rode focusrand betekend dat het een verplicht invoerveld is. Los dit op door niet alleen gebruik te maken van kleur om een verplicht veld aan te geven, zet bijvoorbeeld ook een tekstuele melding op de pagina.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website ErasmusMC.nl zijn links aanwezig onder de knop 'Toegankelijkheid', met deze links kan het contrast op de website worden aangepast. Deze links staan niet op de pagina's van Verwijzers.erasmusmc.nl. Het is voor toetsenbordgebruikers niet mogelijk om de links te activeren. Om deze reden is besloten om de kleuren om de website te onderzoeken met zowel het originele en aangepaste contrast. Bij de onderstaande bevindingen wordt vermeld of de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn ingeschakeld;

Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staat de oranje link 'Spoed' (#E84720) op een beige achtergrond (#F2EEEB). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn in- en uitgeschakeld.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/en/ en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staan teksten met een lichtblauwe kleur (#50B6DD) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn uitgeschakeld.
Deze kleurencombinatie komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/bestaatniet, www.erasmusmc.nl/en/ en www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/toegankelijkheid.

Op pagina www.erasmusmc.nl/ staat witte tekst op een oranje achtergrond (#E84720) en oranje tekst (#E84720) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn in- en uitgeschakeld.
Deze kleurencombinatie komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.erasmusmc.nl/en/ en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staan grijze teksten (#767676) op een beige achtergrond (#F2EEEB), het gaat hier datum bij nieuwsartikelen. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn ingeschakeld.
Deze kleurencombinatie komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/en/ en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/zoeken=.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staat de blauwe tekst 'Liveblog coronavirus' (#767676) op een oranje achtergrond (#E84720). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn ingeschakeld.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.erasmusmc.nl/en/.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staat de placeholdertekst 'Ik zoek...' (#7f90b6) in het zoekveld op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn in- en uitgeschakeld.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.erasmusmc.nl/en/.

Wanneer de accordeon 'Fietsen naar het Erasmus MC' op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route is uitgeklapt, is een formulier zichtbaar. De knop 'Plan route' heeft een witte tekst op een groene achtergrond (#79C04B)., Het contrast van deze tekst is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn in- en uitgeschakeld.

Op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/contact/externe-zorgrelaties staan placeholderteksten (#a2a2a2) op een witte achtergrond. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem voor op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen?.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback staat rode tekst (#FF0000) op een witte achtergrond. Het contrast van de tekst is te laag. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn uitgeschakeld.

Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback staan placeholderteksten (#acaaa8) op een beige achtergrond (#f2eeeb). Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn uitgeschakeld. Wanneer deze links zijn ingeschakeld veranderd de achtergrond kleur naar wit en is de contrastverhouding nog steeds te laag, namelijk 2,3:1.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics staat blauwe tekst (#00B0F0) op een beige achtergrond (#F2EEEB). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Dit contrastprobleem is zichtbaar wanneer de links 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond' zijn in- en uitgeschakeld.

In de PDF "Aanvraag Prenataal Cytogenetisch Onderzoek" staat grijze tekst (#9c9c9d) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de PDF "Bereikbaarheid gebouw NA NB NC" staat een blauwe tekst (#83d0f5) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 120% op pagina www.erasmusmc.nl/ verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. In dit menu staat een zoekveld met daarin placeholdertekst (#b1b7c8) op een beige achtergrond (#f2eeeb). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 150% op de pagina www.erasmusmc.nl/ komt content deels over elkaar heen te staan. Onder andere komt de link 'Bereid u voor' over tekst te staan en een ander vak over de kop 'Amazing Erasmus MC'. Hierdoor zijn teksten niet goed leesbaar. Zorg ervoor dat alle content goed leesbaar blijft wanneer de pagina op een kleiner scherm wordt weergegeven en bij inzoomen op de pagina.
Dit probleem komt ook voor op de pagina www.erasmusmc.nl/en/.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% is de placeholder in het zoekveld in het hamburgermenu in de header van de pagina (iedere pagina) niet meer leesbaar.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage, vallen een groot deel van de berichten onder Amazing Erasmus MC en Meer nieuws van de pagina af, waardoor er maar 1,5 bericht per rij zichtbaar is. Er is geen mechanisme voor bezoekers om de rest van de berichten te bekijken, zoals een carrousel.

Wanneer de accordeon 'Fietsen naar het Erasmus MC' op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route is uitgeklapt, is een formulier zichtbaar. Wanneer de pagina wordt bekeken in een schermgrootte van 1024x768px en ingezoomd wordt tot 170% valt dit formulier deels buiten het beeld. Er verschijnen wel scrolbalken, maar voor dit criterium moet de content kunnen worden bekeken zonder in de leesrichting te hoeven scrollen.

Advies:
Wanneer de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen? wordt bekeken in een schermgrootte van 1280x1024px en ingezoomd wordt tot 400% wordt een groot deel van de pagina bedekt door de sticky header en de 'Filter' knop die onderaan de pagina blijft staan. Hierdoor is het deel van het scherm dat content toont erg klein. Dat zorg ervoor dat sommige gebruikers de content op de pagina alsnog niet goed kunnen lezen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu in de header van de pagina in een hamburgermenu. De contrastratio tussen de blauwe kleur (HEX #6FC4E5) van de knop en de witte achtergrond is 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Met de grijze achtergrond is dat 1,7:1.

Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/contact/externe-zorgrelaties staan invoervelden. De randen van de invoervelden (#f2eeeb) op de witte achtergrond (#faf9f9) hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen?.

Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen? staan selectievakjes met een grijze rand (#bababa) op een witte achtergrond (#faf9f9). Het contrast van de selectievakjes is te laag. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

In de footer van verwijzers.erasmusmc.nl staat een invoerveld waar bezoekers zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief. De contrastratio tussen het witte > icoon en de blauwe achtergrond (HEX #86D2ED) van de verzendknop is 1,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

In de PDF "Factsheet patiëntenervaringen 2020" staat een witte + (plus) op een groene achtergrond (#0dae8e). Het contrast is hier te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% en de tekstspatiering is aangezet op de pagina www.erasmusmc.nl/, komt de tekst 'Waarom geneeskundestudenten coronales geven op basisscholen in Rotterdam' op een witte achtergrond te staan. Hierdoor is de tekst voor een deel niet leesbaar. Zorg ervoor dat teksten in beeld blijven staan zonder een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal) te krijgen.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/ staat onder de kop 'Uw patiënt verwijzen' een cirkel met daarin een 'i'. Wanneer een gebruiker met de muisaanwijzer over deze cirkel heen gaat verschijnt er aanvullende content. Gebruikers kunnen de muisaanwijzer niet over de aanvullende content bewegen zonder dat dit verdwijnt. Zorg ervoor dat het mogelijk is om de muisaanwijzer over de content te bewegen zonder dat dit verdwijnt.
Daarnaast moeten bezoekers deze aanvullende content ook kunnen verwijderen zonder de focus of muis te hoeven verplaatsen, bijvoorbeeld met de escape-toets.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staat de knop 'Toegankelijkheid'. Deze knop toont een uitklapmenu met twee links; 'Kleurcontrast' en 'Grijze achtergrond'. Deze links zijn niet te bedienen met het toetsenbord. De reden hiervoor is dat er bij beide links een href-attribuut ontbreekt op het a-element (Zie ook SC 1.3.1). Hierdoor zijn de links niet te bedienen met het toetsenbord. Voor toetsenbordgebruikers is het niet mogelijk om deze links te activeren en hiermee het contrast op de website aan te passen. Zorg ervoor dat alle interactieve element zoals knoppen en links te bedienen zijn met het toetsenbord.

Wanneer de accordeon 'Fietsen naar het Erasmus MC' op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route is uitgeklapt, is een formulier zichtbaar. Binnen dit formulier staat een knop met het visuele label 'i'. Deze knop is niet te bedienen met het toetsenbord. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers niet bij de info9rmatie die de knop zichtbaar maakt. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen te dienen zijn met het toetsenbord.

Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/ staat onder de kop 'Uw patiënt verwijzen' een widget van de Fietsersbord met daarin een cirkel met daarin een 'i'. Wanneer een gebruiker met de muisaanwijzer over deze cirkel heen gaat verschijnt er informatie. Het is voor toetsenbordgebruikers niet mogelijk om de focus op dit element te plaatsen. Zorg ervoor dat het mogelijk is om de focus op het element te plaatsen en dat er een mechanisme aanwezig is waarmee toetsenbord gebruikers de aanvullende content zichtbaar kunnen maken.

De uitklapbare knop 'Principal Investigators' op pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics is niet te bedienen met het toetsenbord. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers niet bij de informatie dat zichtbaar wordt wanneer de knop is uitgeklapt. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen? staan selectievakjes aan de linkerkant van het scherm, onder de kop 'Filter resultaten'. Het is niet mogelijk om de selectievakjes met het toetsenbord te bedienen. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers niet de zoekresultaten op de pagina niet fileren aan de hand van de selectievakjes. Zorg ervoor dat dat wel mogelijk is.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 120% op pagina www.erasmusmc.nl/ verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. In dit menu staan de knoppen 'Patiëntenzorg’, ‘Research' en 'Onderwijs'. Het is niet mogelijk om deze knoppen met het toetsenbord te bedienen. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers ook niet bij de links komen die zijn verstopt onder de knoppen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord, ook wanneer de pagina bijvoorbeeld wordt bekeken op een kleiner scherm.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/zoeken= verdwijnen de selectievakjes achter een knop 'Filteren'. Deze knop is niet te bedienen met het toetsenbord. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord, ook als er wordt ingezoomd op de pagina of de pagina op een klein scherm wordt weergegeven.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 133% op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/contact/externe-zorgrelaties verdwijnt het sub-navigatiemenu achten een knop. De links in het uitklapmenu wat zichtbaar wordt met de knop zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Toetsenbordgebruikers kunnen hierdoor geen gebruik maken van dit menu. Zorg ervoor dat het mogelijk is om deze links te bedienen met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut wordt gebruik gemaakt van de videospeler van Vimeo. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Zorg ervoor dat dit commando uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.
De videospeler van YouTube staat ook op andere pagina's, zoals op www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut wordt de afbeelding in de banner om de paar seconden door een andere afbeelding. Deze beweging wordt parallel aan stilstaande content getoond. Door de bewegende content hebben sommige bezoekers moeite met het lezen en bekijken van de stilstaande content. Zorg ervoor dat bezoekers de bewegende of scrollende content kunnen stoppen of pauzeren, of verwijder de bewegende of scrollende content.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het hoofddomein erasmusmc.nl heeft wel een mechanisme om herhalende content over te slaan, maar de link om naar de hoofdinhoud wordt pas als derde link aangeboden. Zorg ervoor dat de link om herhalende content over te slaan als eerste wordt aangeboden.

Op de pagina's van 'Verwijzers - Erasmus MC' ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Factsheet patiëntenervaringen 2020" heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.
Dit probleem komt ook voor in de PDF's "Aanvraag Prenataal Cytogenetisch Onderzoek", "Bereikbaarheid gebouw NA NB NC" en "Parkeren folder 2020".


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De eerste keer dat een bezoeker pagina verwijzers.erasmusmc.nl/ bezoekt, verschijnt er een cookiemelding over de pagina heen. De cookiemelding krijgt niet als eerste focus. Dit belemmert het gebruik van de websites voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 120% op pagina www.erasmusmc.nl/ verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Wanneer het hoofdnavigatiemenu is uitgeklapt bedekt dit de rest van de pagina. Als toetsenbordgebruikers de focus plaatsten op het laatste item in dit menu en daarna op de tab-toets drukken, gaat de focus verder op de achterliggende pagina terwijl het menu over de pagina blijft staan. Dit is vooral vervellend voor toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien, omdat het hoofdnavigatiemenu over de hele pagina blijft staan. Hierdoor kunnen deze gebruikers niet zien waar de focus op staat. Los dit probleem op door een toetsenbordval te creëren zodat de focus binnen het uitgeklapte hoofdnavigatiemenu blijft totdat deze weer is ingeklapt.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord over de pagina navigeren, krijgt éérst het menu focus (rechts in beeld) en vervolgens het Erasmus MC logo (links op de pagina). Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord maar het scherm wél kunnen zien. Zorg ervoor dat de focusvolgorde een logische leesvolgorde aanhoudt.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staat een icoon van een vergrootglas die werkt als link. De toegankelijke naam van deze link is 'zoekicoon', dit geeft het linkdoel niet goed aan. Hierdoor kan het voor screenreadergebruikers lastig zijn om te bepalen waar de link naar verwijst. Voeg een linkdoel toe aan de toegankelijke naam van de link.

Op pagina www.erasmusmc.nl/ staat een link met de linktekst 'Lees meer'. Vermijd linkteksten als ‘Lees meer’ en ‘Klik hier’, zulke teksten beschrijven het linkdoel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft dit aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn.
De linktekst 'Lees meer' staat ook op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/transplantatieinstituut en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/hartjerotterdam.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback staat een icoon van een printer die ook als link dient. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst (zie SC 1.1.1) dat het linkdoel omschrijft. Zo weten screenreadergebruikers niet wat deze link doet, omdat het ook geen toegankelijke naam heeft (zie ook SC 4.1.2). Los dit probleem op door een alternatieve tekst met linkdoel op het icoon te plaatsen. Deze alternatieve tekst wordt gebruikt voor de toegankelijke naam van de link.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics staan onder de kop 'Departments and research centers' links die zijn opgemaakt met een afbeelding en tekst. De toegankelijke naam van deze links bevatten de alternatieve tekst van de afbeelding. Hierdoor is het linkdoel van de links onduidelijk wanneer deze worden voorgelezen door screenreaders, bijvoorbeeld 'devbiol 2 icon Developmental Biology'. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om de alternatieve tekst op de afbeeldingen te verwijderen waardoor de toegankelijke naam van de links alleen de visuele tekst wordt (zie ook SC 1.1.1).

In de footer op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia staan twee facebookiconen die als link dienen. Deze links hebben dezelfde toegankelijke naam 'icon facebook'. Deze toegankelijke naam bevat geen duidelijk linkdoel. Daarnaast mogen links met dezelfde (toegankelijke) naam niet naar verschillende doelen verwijzen, wat hier wel gebeurt. Als twee verschillende links dezelfde naam hebben kunnen screenreadergebruikers het onderscheidt tussen de twee links niet maken. Zorg er daarom voor dat de links elk een goede toegankelijke naam met linkdoel hebben.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/zoeken= wordt de focus geplaatst op niet zichtbare elementen wanneer toetsenbordgebruikers door de selectievakjes navigeren. De focus wordt elke keer nadat het op een selectievakjes staat geplaatst op onzichtbaar element. Dit is verwarrend voor mensen die navigeren met het toetsenbord en het scherm kunnen zien, want zij weten niet op welk element de focus is geplaatst als zij die niet kunnen zien. Los dit op door ervoor te zorgen dat de focus zichtbaar blijft.

Wanneer interactieve elementen op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/ focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Dit probleem komt ook op de pagina's:

Wanneer de focus is geplaatst op de knop 'Verzenden' op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat het altijd zichtbaar is wanneer de focus op een element staat, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een duidelijke focusrand. Zo kunnen toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien weten op welk element de focus is geplaatst.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 170% op de pagina www.erasmusmc.nl/ is de focus niet zichtbaar wanneer deze op elementen zoals links en knoppen wordt geplaatst. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.
Dit probleem komt op alle geteste pagina's voor, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/zoeken=.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina erasmusmc.nl/en/ staat een zoekveld met de placeholdertekst 'I am looking for...'. De toegankelijke naam van dit invoerveld is 'Searchbar'. Doordat het visuele label en de toegankelijke naam niet overeenkomen is het lastig om het invoerveld te bedienen met spraaksoftware. Zorg ervoor dat het visuele label van een element in de toegankelijke naam staat, het liefst vooraan.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 120% op pagina www.erasmusmc.nl/ verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. In dit menu staat een zoekveld met de placeholdertekst 'Wie of wat zoekt u?', maar de toegankelijke naam van dit invoerveld is 'Zoekbalk'. Dit zorgt ervoor dat mensen die gebruik maken van spraaksoftware het invoerveld niet kunnen bedienen. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.
Dit geldt ook voor het invoerveld wanneer de bezoeker niet ingezoomd is, dan is de placeholder tekst 'Ik zoek'.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/contact/externe-zorgrelaties maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor het invoerveld in de footer van iedere pagina, waar bezoekers zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback staat een formulier met verplichte velden. Als een verplicht veld niet is ingevuld wanneer het formulier wordt opgestuurd verschijnt de foutmelding 'Dit is een verplicht veld.' Dit is geen goede foutmelding, omdat de melding moet aangeven wat er fout is en waar de fout is gemaakt. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld 'Uw e-mailadres* is niet ingevuld'. Verander de foutmeldingen op deze pagina.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback staat een invoerveld 'Uw e-mailadres*'. Wanneer geen geldig e-mailadres is ingevuld verschijnt de foutmelding 'Vul hier een geldig e-mailadres in.' Dit is geen goede foutmelding. Een goede foutmelding vermeldt waar de fout is gemaakt maar ook wélke fout gemaakt is. Verander de foutmeldingen op deze pagina.

Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route staat een formulier onder 'Fietsen naar het Erasmus MC'. Wanneer bezoekers een veld niet of niet goed invullen verschijnt de melding 'Vul een geldig vertrekpunt in'. Dit is geen goede foutmelding. Een goede foutmelding vermeldt waar de fout is gemaakt maar ook wélke fout gemaakt is. Verander de foutmeldingen op deze pagina.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de accordeon 'Fietsen naar het Erasmus MC' op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route is uitgeklapt, is een formulier zichtbaar. In dit formulier staan één invoerveld dat een placeholdertekst heeft als label en een keuzelijst zonder label. Elk invoerveld heef een visueel label nodig dat aangeeft wat gebruikers moeten invoeren bij dat veld. Een placeholdertekst is niet voldoende als label omdat deze verdwijnt bij invoer. Gebruik daarom labels bij velden die altijd zichtbaar blijven.

Op de pagina verwijzers.erasmusmc.nl/ staat een invoerveld in de footer dat alleen een placeholdertekst als visueel label heeft. De placeholder is hiervoor niet geschikt. Zodra er iets in het veld getypt wordt verwijnt de placeholder en is niet meer zichtbaar wat er in het veld moet worden ingevuld. Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/contact/externe-zorgrelaties maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding geeft soms de fout niet correct aan en geeft geen suggestie hoe de fout kan worden opgelost. Voeg zelf foutmeldingen met een suggestie om de fout op te lossen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route staat een formulier onder 'Fietsen naar het Erasmus MC'. Wanneer bezoekers een veld niet of niet goed invullen verschijnt de melding 'Vul een geldig vertrekpunt in'. Het is voor bezoekers niet duidelijk wat dat precies inhoudt. Pas de foutsuggestie aan, bijvoorbeeld door een format van een postcode of een adres te vermelden, om dit probleem op te lossen.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de HTML-code van pagina www.erasmusmc.nl/ staan ul-elementen die een ander ul-element hebben als directe afstammeling. Dit is niet toegestaan. Alleen een li-element mag een directe afstammeling zijn van een ul-element, want gebruik van andere combinaties kan een probleem vormen voor hulpsoftware. Zorg ervoor dat er geen ul-elementen direct afstammen van andere ul-elementen op de pagina.

Op pagina www.erasmusmc.nl/ komen dubbele id's voor, namelijk id="trigger-2b589485-a51f-414f-91af-c8d390b93b45". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina. De volgende id's komen ook meerdere keren voor op de pagina;

 • id="trigger-3e48ef3e-5abf-42c2-ae54-703fd4c0818a"
 • id="trigger-8703a7f1-3acb-401a-b2b1-34b8d572c678"
 • id="2b589485-a51f-414f-91af-c8d390b93b45"
 • id="3e48ef3e-5abf-42c2-ae54-703fd4c0818a"
 • id="8703a7f1-3acb-401a-b2b1-34b8d572c678"

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.erasmusmc.nl/ staat in de HTML-code het volgende stukje code; <a href="/nl-nl/"></a>. Deze link is visueel niet zichtbaar op de pagina maar het is wel mogelijk om de focus hierop te plaatsen. Hierdoor wordt deze link ook voorgelezen door screenreaders. Dit kan erg verwarrend zijn omdat de link geen naam heeft en daardoor wordt voorgelezen als 'link'. Los dit probleem op door de link een toegankelijke naam te geven of door de link te verwijderen.

De uitvouwbare blokken (accordeons) op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route zijn opgemaakt met div-elementen en kop-elementen, en klikbaar gemaakt met Javascript. Hulpsoftware geeft niet aan dat deze blokken content zichtbaar kunnen maken, waardoor sommige gebruikers een deel van de informatie op de pagina missen. Dit zorgt er ook voor dat de blokken niet de juiste rol en waarde hebben. Het is noodzakelijke dat de accordeons de rol 'button' krijgen en dat wordt aangegeven wanneer het elementen is in- of uitgeklapt (de waarde). Alleen als deze informatie beschikbaar is zijn de accordeons ook toegankelijk voor screenreadergebruikers. Dit probleem is op te lossen door bijvoorbeeld meet native HTML of Aria-attributen te gebruiken.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics en op www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/pages/prettig-verblijf-in-sophia.

Wanneer de accordeon 'Fietsen naar het Erasmus MC' op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route is uitgeklapt, is een formulier zichtbaar. Binnen dit formulier staat een knop met het visuele label 'i'. Deze knop heeft geen toegankelijke naam, niet de rol knop en geeft geen status aan wanneer de knop is geactiveerd. Hierdoor missen screenreadergebruikers de informatie die de knop zichtbaar maakt. Zorg ervoor dat de knop een toegankelijke naam heeft, de juiste rol en een status aangeeft wanneer de knop content zichtbaar maakt.

Wanneer de accordeon 'Fietsen naar het Erasmus MC' op pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/contact-en-route is uitgeklapt, is een formulier zichtbaar. In dit formulier staat een keuzemenu zonder toegankelijke naam. Screenreadergebruikers weten hierdoor niet wat de betekenis is van de keuzes die zij kunnen selecteren. Geef de keuzelijst daarom een toegankelijke naam.

Op de pagina www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/feedback staat een icoon van een printer die ook als link dient. Deze link heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet waar de link naar verwijst. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen een goede toegankelijke naam hebben (zie ook SC 1.1.1 en SC 2.4.4).

Wanneer de accordeon 'Notable results' op pagina www.erasmusmc.nl/en/research/departments/molecular-genetics is uitgeklapt is een videospeler van YouTube zichtbaar, deze videospeler is opgemaakt is een iframe. Het iframe heeft geen toegankelijke naam. Zorg ervoor dat het title-attribuut op het iframe-element wordt geplaatst met daarin een goede omschrijving van de video.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 133% op pagina verwijzers.erasmusmc.nl/contact/externe-zorgrelaties verdwijnt het sub-navigatiemenu achter een knop. De rol van dit element is link, terwijl knop een geschiktere rol is. Ook geeft de knop geen status aan wanneer het onderliggende menu is uitgeklapt. Hierdoor weten screenreadergebruikers de functie van dit element niet en weten zij niet wanneer of het menu is uitgeklapt of niet. Gebruik aria-expanded of een soortgelijke techniek om dit probleem op te lossen.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu bovenaan de pagina in een hamburgermenu. De toegankelijke naam van dit menu is 'Menu'. Wanneer het menu uitgeklapt is, verandert visueel de knop om het menu te openen en te sluiten in een X-icoon maar deze statusverandering wordt niet weergegeven in de toegankelijke naam. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam ook verandert, bijvoorbeeld 'Menu sluiten'.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/erasmusmc.nl/audit/
Geprint: 2023-10-03 23:43:34 v2.4-011