Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Erasmus Universiteit Rotterdam


Onderzoeker
Michiel, Swink; Yulia, Swink
Datum
14 april 2023
Opdrachtgever
Erasmus Universiteit Rotterdam

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Erasmus Universiteit Rotterdam voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.eur.nl is onderzocht tussen 27 januari en 9 februari 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.
Tijdens de hercontrole op 14 april is gebleken dat met name veel technische problemen, bijvoorbeeld met het hamburger menu, zijn opgelost. Er zijn 2 succescriteria bijgekomen die nu voldoende zijn.

Het is duidelijk te zien dat er al aandacht is besteed aan de toegankelijkheid van de website. Toch zijn er nog een aantal aandachtspunten.

Een aantal opvallende bevindingen zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Erasmus Universiteit Rotterdam
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op eur.nl
  • De pdf's op eur.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via eur.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 33 17 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/evenementen/hartintelligentie-je-hart-als-coach-2023-03-06 staat een foto van een voetstap in een zandwoestijn met de alternatieve tekst 'career in progress'. Deze tekst beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan of maak de afbeelding eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/over-de-eur wordt een video getoond 'De gevolgen van online pesten voor kinderen - Studio Erasmus'. Deze video heeft een automatisch gegenereerde ondertiteling. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden. Bijvoorbeeld op 2:08 'mail' in plaats van 'formeel'. Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. Maak een goede ondertiteling.

Op de website staan veel Engelstalige video's met automatisch gegenereerde ondertitels. Over het algemeen is de automatisch gegenereerde ondertiteling in die video's accurater, maar ook daar komen fouten voor, zoals op pagina www.eur.nl/campus/kunst-cultuur/studium-generale/studium-generale-online/vlogs in de video 'EURvision Song Contest!' op 1:02 de tekst 'eor vision' in plaats van 'eur vision' en op 1:06 'Stadion general' in plaats van 'Studium Generale'.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/over-de-eur staan in de video 'De gevolgen van online pesten voor kinderen - Studio Erasmus' op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld direct aan het begin de tekst 'Geert Maarse Host Studio Erasmus'. Er is transcript of voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader en doofblinden die afhankelijk zijn van een brailleleesregel niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript en/of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5. Hetzelfde geldt voor meer video's op de website, bijvoorbeeld op pagina www.eur.nl/campus/kunst-cultuur/studium-generale/studium-generale-online/vlogs is de video 'Event Highlights Recap Vlog' niet te volgen zonder het lezen van de teksten in beeld.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/over-de-eur staan in de video 'De gevolgen van online pesten voor kinderen - Studio Erasmus' op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld direct aan het begin de tekst 'Geert Maarse Host Studio Erasmus'. Er is transcript of voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er wordt getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.
Hetzelfde geldt voor meer video's op de website, bijvoorbeeld op pagina www.eur.nl/campus/kunst-cultuur/studium-generale/studium-generale-online/vlogs is de video 'Event Highlights Recap Vlog' niet te volgen zonder het lezen van de teksten in beeld.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/nieuws/onze-universiteit-heeft-een-breed-programma-voor-studentenwelzijn-studenten-maak-… zijn de titels onder 'De zeven projecten binnen studentenwelzijn' met strong opgemaakt terwijl dit koppen van niveau 3 zouden moeten zijn. Het strong- en em-element zijn bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (bijvoorbeeld h2 of h3).

De PDF op pagina www.eur.nl/media/2021-12-prijzen-verhuurzalen-collegejaar-2021-2022 is niet (geheel) goed gecodeerd:

  • De tekst 'Prijzen zalen Conferance & Event services' is visueel een kop voor de onderstaande content, maar is als paragraaftekst opgemaakt. Dit geldt ook voor de tekst 'Meer informatie of reserveren'.
  • De tabel op pagina 1 bevat geen tabelkoppen en geen aanduiding voor de scope van de koppen. Daarnaast zijn er een aantal datacellen die ook meerdere kolommen beslaan. Hierdoor is de relatie tussen de visuele koppen en de datacellen niet beschikbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Let met het oplossen van deze bevinding op dat een tabel geen lege tabelkoppen mag bevatten.

Advies: In de footer van elke pagina heeft de kop 'Informatie' niveau 2 en 'Volg ons' ernaast niveau 3. Visueel zien ze er hetzelfde uit. Voor hulpsoftware is 'Volg ons' nu een onderdeel van 'Informatie'. Zorg er voor dat visuele informatie en de semantische waarden in de HTML overeenkomen. Hetzelfde geldt voor de kop van niveau 3 daaronder, 'Making Minds Matter' die nu ook semantisch een onderdeel is van 'Informatie'. Geef deze koppen het niveau 2.
Hetzelfde probleem komt op meerdere plaatsen in de website voor. Het veel voorkomende contentblok 'Deel deze pagina' heeft altijd een kop niveau 4. Daardoor valt deze content bijvoorbeeld op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens/faq-online-proctoring onbedoeld onder de kop 'Privacy-aspecten'.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF 'Taking an exam with Online proctoring' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens/faq-online-proctoring is wel van codes voorzien, maar de leesvolgorde springt willekeurig over de hele pagina. Zorg voor een logische leesvolgorde - dit is meestal gelijk aan de visuele volgorde.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/en/bachelor/bachelor-philosophy-specific-discipline/brochure is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een volledig overzicht van de velden en de benodigde waarden.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF 'Taking an exam with Online proctoring' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens/faq-online-proctoring heeft witte tekst op een groene achtergrond (HEX #20C47C), bijvoorbeeld 'Taking an exam with'. De contrastratio is hier 2,3:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor gewone tekst of 3,0:1 voor grote tekst (minimaal 18pt of 14pt in combinatie met bold). Dit geldt ook voor de groene tekst op de lichte achtergronden.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op elke pagina bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 200% verdwijnen de drie skiplinks onder de witte header waardoor de tekst niet (goed) leesbaar is.

Advies: Wanneer op elke pagina bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 200% en het hamburgermenu geopend is, verdwijnen een aantal menu items onder de witte balk met het logo en de taalkeuze. Elk menuitem is wel in beeld te krijgen, maar het zou beter zijn als de witte balk een minder groot gedeelte van het scherm in beslag zou nemen.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op elke pagina bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 400% verdwijnen de drie skiplinks onder de witte header waardoor de tekst niet (goed) leesbaar is.

In de PDF 'Taking an exam with Online proctoring' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens/faq-online-proctoring kan de tekst niet aangepast worden aan een schermbreedte van 320 pixels door middel van de optie 'Opnieuw plaatsen'. Zorg ervoor dat dit wel kan.

Advies: Wanneer op een pagina met een zijmenu zoals www.eur.nl/campus/kunst-cultuur/studium-generale/studium-generale-online/vlogs bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan is er een hoofdmenu balk boven- en een zijmenubalk onder in beeld. Er is hierdoor weinig ruimte over voor de content. Overweeg daarom de balken niet sticky te maken.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op pagina www.eur.nl/campus/kunst-cultuur/studium-generale/studium-generale-online/vlogs staan afbeeldingen met daaroverheen een 'play'-knop. In Chrome werkt de button niet: zowel met het toetsenbord als met de muis. Iedereen heeft daar last van dus het is niet afkeurbaar onder de WCAG. Ook is er een toegankelijk alternatief door de knop 'Bekijk de video' eronder die wel werkt.
In Firefox werkt de knop wel, maar dan begint de video af te spelen zonder dat deze getoond wordt. Het is dan niet mogelijk om het geluid te stoppen, en wanneer een of meerdere andere video's worden aangeklikt, worden deze over het geluid heen gespeeld waardoor een kakofonie aan geluiden ontstaat.
Zorg dat de 'play'-knop dezelfde actie start als de knop 'Bekijk de video' of maak het klikbare gebied groter met Javascript.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina wordt met de knop 'Bekijk de video' een videospeler geopend. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF 'Taking an exam with Online proctoring' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens/faq-online-proctoring heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/en/education/find-your-study/find-your-master komt meerdere keren de linktekst 'Masters in this domain' voor. De links verwijzen naar verschillende pagina’s, bijvoorbeeld: 'Health' en 'Economics and Business'. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers die met behulp van de tab-toets de interactieve elementen in de pagina doorlopen. Zorg dat links naar verschillende doelen unieke linkteksten hebben, door bijvoorbeeld de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft deze aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn.

Onderaan de contact pagina www.eur.nl/contact staat een button met de naam 'Lees meer'. Uit de context is visueel duidelijk dat het hier gaat om nummers die alleen voor calamiteiten en noodgevallen gebeld kunnen worden. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware missen die context. Vul bijvoorbeeld de linktekst aan met de tekst 'over Calamiteiten, noodgevallen en meldingen'.
Overigens beschrijft een linktekst als 'Toon telefoonnummers' mogelijk beter het doel dan 'Lees meer'.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van de PDF 'Taking an exam with Online proctoring' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens/faq-online-proctoring is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/campus/kunst-cultuur/studium-generale/studium-generale-online/vlogs zijn de titels van alle vlogs Engelstalig. Daarom moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen zoals dat bij 'Making Minds Matter' in de footer van elke pagina is gedaan.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/registratieformulier-workshop-getting-started-chatgpt-teaching staat een formulier waar bij de verplichte velden een * wordt getoond. Nergens binnen het formulier staat vermeld dat dit betekent dat dit veld verplicht is. Er staat wel '*providing a short motivation why you want to attend the event is necessary' maar het "E-mail" veld en het ''First Name" veld zijn ook verplicht. Plaats een melding bovenaan, binnen het formulier, bijvoorbeeld: ‘Fields with an asterisk (*) are required'.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/en/research/research-services/research-data-management/tooling komt de id='surfdrive' twee keer voor. Zorg dat id's uniek zijn.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/eur.nl-hercontrole/audit/
Geprint: 2024-07-22 09:15:02 v2.4-011